Personliga mål: Att få en djupare förståelse för dom olika sociala kommunikations plattformarna, både inom text och bild.Mina tjänster: WordPress - Twitter - Flickr .Jag har valt att blogga ifrån W...