Η Πληροφορική σήμερα!
140.2K views | +0 today
Follow

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Επιτροπής για το 2017, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9/11, δείχνει ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.

 
 
Aris P. Louvris:

Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι:

  • Το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, όπως μετρήθηκε από το πρόγραμμα PISA 2015 είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Το φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών.
  • Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων παραμένει χαμηλό και οι μακροοικονομικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, οδηγώντας σε σημαντική εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.
  • Νέα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.
  • Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.
  • Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώνει πρόοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητάς της και για ενίσχυση της συμμετοχής.

 

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση για την Ελλάδα εδώ: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-el_el.pdf

No comment yet.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με τη φετινή Έκθεση Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, αναγκαία είναι η διασφάλιση της καταλληλότητας και χωρίς αποκλεισμούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών.

Aris P. Louvris:

Στοιχεία για την ελληνική εκπαίδευση

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει ότι τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν σημαντική βελτίωση (7,9%) και είναι πλέον καλύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (11%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2013 ήταν 11,3 και 12,7 αντίστοιχα.

Παραταύτα, οι επιδόσεις είναι απογοητευτικές όσον αφορά την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους νέους και τους ενήλικες, τη συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων βρίσκουν απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Ελλάδα είναι 45,2% έναντι 76,9% του μέσου όρου της ΕΕ. Επίσης, το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης (25-64 ετών) διαμορφώνεται στο 3,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό ανέρχεται στο 10,7%.

No comment yet.
Δίνει ζωή και κίνηση στα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο σκληρός δίσκος ενός υπολογιστή.
Aris P. Louvris:

Από 7 έως 23 Σεπτεμβρίου δείτε σκληρούς δίσκους να «ζωντανεύουν», να γίνονται κάτι άλλο, μέρος ενός έργου τέχνης... 

No comment yet.

Γιατί είναι σημαντική η επιχειρηματική εκπαίδευση; Είναι ενσωματωμένη στα αναλυτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών; Τι είδους στρατηγικές έχουν δημιουργηθεί; Ποια είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών;

Η νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για την επιχειρηματική εκπαίδευση εστιάζει σε αυτά τα καίρια ερωτήματα.

Aris P. Louvris:

Περιλαμβάνει πληροφορίες για το έτος 2014/15 από 33 χώρες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ευρυδίκη. Επιπλέον, τα εθνικά ενημερωτικά δελτία σκιαγραφούν την επιχειρηματική εκπαίδευση σε κάθε χώρα. Στα πλαίσια της έκθεσης, ο ορισμός της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρόπου σκέψης των εκπαιδευομένων ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για μια βασική ικανότητα για όλους τους εκπαιδευόμενους η οποία προάγει την προσωπική ανέλιξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα.

No comment yet.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ2020), ενισχύοντας τη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων και συνδέοντάς τη στενότερα με την ευρύτερη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις ανά χώρα συστάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014.

Aris P. Louvris:

Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας τα τελευταία ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, πρόσφατες τεχνικές εκθέσεις και μελέτες, καθώς και έγγραφα και εξελίξεις πολιτικής.

No comment yet.
Πρόκειται για τον πολύπλοκο μηχανικό υπολογιστή, που παρακολουθούσε με εντυπωσιακή ακρίβεια αστρονομικά φαινόμενα.
Aris P. Louvris:

Πού: Μουσείο του Κέντρου Επισκεπτών Θησείου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πότε: καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00 - 14:00, καθώς και στη διάρκεια των προγραμματισμένων βραδινών ξεναγήσεων (8, 13, 15, 20, 21, 23 και 27 Οκτώβρη) από τις 19:30 ως τις 21:00 κάθε μισή ώρα

Μέχρι: τέλος Οκτώβρη

No comment yet.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις αρχές του 2015 κατέδειξαν τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάληψης δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών.
Aris P. Louvris:

#PreventRadicalisation

No comment yet.
Η «συχνή χρήση» υπολογιστών στα σχολεία όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλά αντίθετα ρίχνει τις επιδόσεις των μαθητών, ακόμα και όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, διαπιστώνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Aris P. Louvris:

ΟΟΣΑ παίρνει ο ... υπολογιστής! Στο δείγμα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα προς αποφυγη συνειρμών...

No comment yet.
Έρευνα της εταιρείας σχετικά με το τοπίο του spam και των απειλών phishing για το πρώτο τρίμηνο του 2015. 
No comment yet.
Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι συμπεραίνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια ανισότητα ("In It Together: Why Less…
Aris P. Louvris:

σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, το ποσοστό της φτώχειας (“anchored” poverty), στην χώρα, έχει εκτοξευτεί από 11% το 2007 σε 32% το 2013.

No comment yet.
Τα Μαθηματικά της Ε τάξης του Δημοτικού φαίνεται ότι είναι το μάθημα όπου καταγράφονται πολλές δυσκολίες όπως προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
No comment yet.
Οι Έλληνες μαθητές αποκάλυψαν πως έχουν βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που επηρεάζουν το άμεσο περίγυρο τους.
Aris P. Louvris:

η πλήρης έκθεση στα Ελληνικά: http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/unisef_id3363852.pdf 

No comment yet.
Το 2013/2014 οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (BE, DK, DE, EE, FR, HR, LU, HU, MT, AT, SK, FI, UK, NO, MK, TR) σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.
No comment yet.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την παρουσίαση σήμερα της έκθεσης «Education at a Glance 2014» (Εκπαίδευση με μια ματιά), της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ και για ευρωπαϊκές κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς. 

Aris P. Louvris:
Η Επιτροπή δηλώνει ότι τα πορίσματα του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν τη σημασία των επενδύσεων στην εκπαίδευση για την επίτευξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ.


No comment yet.
Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, καθώς 95 από τους 101 στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή στον ψηφιακό τομέα για το 2015 βρίσκονται σε καλό δρόμο.
No comment yet.

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, έχει επικριθεί επειδή δεν υπάρχουν αποτελεσματικές πολιτικές επαλήθευσης της ηλικίας για την προστασία των μικρών παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση, κανείς δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γραφτεί στο Facebook αν είναι κάτω από την ηλικία των 13 ετών, αλλά η ιστοσελίδα δεν κάνει τίποτα για να ελέγξει την ηλικία. 

Aris P. Louvris:

Η προσπάθεια συνεχίζεται: https://secure.avaaz.org/en/petition/Alliance_for_childrens_online_rights/


No comment yet.
Η Ευρώπη κλείνει το άνοιγμα της ψαλίδας σχετικά με την καινοτομία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ωστόσο οι διαφορές ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να ...
No comment yet.

Το εν δέκατον των δαπανών για την πρωτοβάθμια παιδεία παγκοσμίως περί τα 129 δισεκατομμύρια δολάρια χάνεται σε εκπαίδευση κακής ποιότητας, σύμφωνα με έκθεση της Unesco στην...

Aris P. Louvris:

Και τι σημαίνει "κακή" εκπαίδευση;

No comment yet.
Παιδείας, πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν εφαρμόζουν τον νόμοπλαίσιο, αφήνουν προβλήματα και στρεβλώσεις να λιμνάζουν, δεν προχωρούν στις γενναίες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η τριτοβάθμια εκ (Καταπέλτης η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης...
No comment yet.

Στη 42η θέση από την 25η που είχε το 2009 έπεσε η Ελλάδα σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την εκπαίδευση.

No comment yet.

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 στις 11.30 πμ στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, θα παρουσιαστεί από το Κέντρο  Ανάπτυξης  Εκπαιδευτικής Πολιτικής  της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) η«Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2012–2013» με θέμα:

 

 

No comment yet.

Η έκθεση χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο ταυτοποιούνται 7 «μεγα-τάσεις», που επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη και διαμορφώνουν τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται για τη δημογραφία (μεγάλοι και γηράσκοντες πληθυσμοί), την κινητικότητα (αστικοποίηση και η διογκούμενη μεσαία τάξη), την κοινωνία (ανεργία και ανισότητα), τη γεωπολιτική (μετασχηματισμοί ισχύος), την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την υγεία και την τεχνολογία (πληροφορική και επικοινωνίες).

 

 

Aris P. Louvris:

Η «συλλογική μας αδυναμία να αντιμετωπίσουμε την παράλυση που υπονομεύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγαλύτερων προκλήσεων που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας» είναι μέγα πρόβλημα.

No comment yet.

Scoop it Creator

Aris P. Louvris

FOLLOW US