Η Πληροφορική σήμερα!
140.2K views | +0 today
Follow
Η «συχνή χρήση» υπολογιστών στα σχολεία όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλά αντίθετα ρίχνει τις επιδόσεις των μαθητών, ακόμα και όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, διαπιστώνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Aris P. Louvris:

ΟΟΣΑ παίρνει ο ... υπολογιστής! Στο δείγμα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα προς αποφυγη συνειρμών...

No comment yet.
Μεγάλες ανατροπές φέρνει το 3ο Μνημόνιο για τη δημόσια εκπαίδευση. Στις νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι εξής δεσμεύσεις: «Ευθυγράμμιση αναλογίας μαθητών ανά τάξη και εκπαιδευτικό μέχρι τον Ιούνιο του 2018».
Aris P. Louvris:
ΟΟΣΑ παίρνει ο άνεμος...
No comment yet.

Εκτενής αναφορά σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης και συγκεκριμένα στην ενότητα «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης» υποενότητα «4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο» της παραγράφου Γ του άρθρου 2 με την οποία κυρώνεται η συµφωνία δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

Aris P. Louvris:

Οι αρχές (;) θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του τοµέα της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραµµατισµένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

No comment yet.
Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι συμπεραίνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια ανισότητα ("In It Together: Why Less…
Aris P. Louvris:

σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, το ποσοστό της φτώχειας (“anchored” poverty), στην χώρα, έχει εκτοξευτεί από 11% το 2007 σε 32% το 2013.

No comment yet.
Μεταρρυθμίσεις στους τομείς της αξιολόγησης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών προτείνει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ.
Aris P. Louvris:

Ο πιο καλός ο μαθητής...

No comment yet.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την παρουσίαση σήμερα της έκθεσης «Education at a Glance 2014» (Εκπαίδευση με μια ματιά), της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ και για ευρωπαϊκές κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς. 

Aris P. Louvris:
Η Επιτροπή δηλώνει ότι τα πορίσματα του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν τη σημασία των επενδύσεων στην εκπαίδευση για την επίτευξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ.


No comment yet.

Μόνο το 43% του πληθυσμού λαμβάνει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ώρα που ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ (Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) είναι 67%.

No comment yet.


Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT - Information Communication Technology) είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για το γεγονός ότι το ήδη επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα στην ασιατική αυτή χώρα έχει γίνει ακόμη καλύτερο τα τελευταία χρόνια.

Aris P. Louvris:

Κάντο όπως στην Κορέα...

No comment yet.

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) έχει σχεδιαστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με σκοπό την επιστημονική καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του ενήλικου πληθυσμού. Στόχος είναι να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι γνωστικές δεξιότητες των ενηλίκων ώστε να αναδειχθούν οι ανάγκες τους σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του PIAAC στην Ελλάδα.

No comment yet.
Ένας στους πέντε ενηλίκους στην Ευρώπη έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, ενώ το ίδιο πανεπιστημιακό πτυχίο δεν εγγυάται αντίστοιχο επίπεδο δεξιοτήτων στις διάφορες χώρες, σύμφωνα με την πρώτη συνολική διεθνή έρευνα...
No comment yet.

Scoop it Creator

Aris P. Louvris

FOLLOW US