Mónica Diz Orienta: Validacións para o alumnado que cursa Ensinanzas Profesionais de Música e Danza | TIC-TAC_aal66 | Scoop.it
O alumnado que cursa Ensinanzas Profesionais de Música ou Danza pode validar materias nas ensinanzas de réxime xeral de ESO