”Barnarbete bar upp den industriella revolutionen i Storbritannien” - DN.SE | industriella revolutionen | Scoop.it
I början av 1800-talet fanns närmare en miljon barnarbetare i England. Mängden av barnarbetare var också den viktigaste orsaken till att den industriella revolutionen fick en genomgripande omfattni...

Via Lasse Olsson