Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed)
4.6K views | +0 today
Follow
 
Scooped by anna söderström
onto Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed)
Scoop.it!

Så fungerar 3D Screen Printing

Så fungerar 3D Screen Printing | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
FÖRDJUPNING: Vid Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Applied Materials i Dresden, Tyskland, arbetar ingenjören Thomas Studnitzky och hans team med att utveckla en ny produktionsteknik för metallföremål.
No comment yet.
Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed)
ICT in higher ed, mostly in Swedish about digital tools for learning/teaching. Some 3D-printing/makerculture and digital humanities. Anna Söderström works at IKT-studion at Linköping University.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Trender som formar folkbildningen

Trender som formar folkbildningen | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Den här bloggen handlar om aktuella frågor som vi på Folkbildningsrådet följer särskilt noga. De är frågor som påverkar samhället i stort oc
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

KTH och startar forskningsprojekt om digital storytelling

KTH och  startar forskningsprojekt om digital storytelling | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
“Technology supported storytelling for engaged student learning” är ett nytt forskningsprojekt initierat av KTH (Avdelningen för Lärande) och Berättarministeriet med stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Regeringen har beslutat om att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. EU:s rekommendationer av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande lyfter den digitala kompetensen som…
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Nätkulturer | Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT.

Nätkulturer | Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Programmering i skolan inleder mediavecka - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass

Programmering i skolan inleder mediavecka - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Luleå tekniska universitet inleder årets Norrbotten Media Week med en temadag om lärande, programmering och digitalisering. – Det är en fråga om demokrati, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och en av dagens många föreläsare.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Två forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalt lärande i skolan

Två forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalt lärande i skolan | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Högskolan i Halmstad har tillsammans med åtta närliggande kommuner startat ett treårigt forskningsanknutet samarbete med temat ”framtidens digitala lärande i skolan”. Tillsammans med Region Halland och Båstads, Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Kungsbackas, Laholms, Varbergs och Ängelholms …
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Hon blir digitalchef – för Sverige

Hon blir digitalchef – för Sverige | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Åsa Zetterberg tar ett övergripande ansvar för Sveriges digitalisering när regeringen utser henne till Chief Digital Officer. ”Vi är med om en av de största strukturomvandlingarna i vår tid”, säger hon till Di Digital.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Microsoft utmanar Chromebook i skolan med riktigt billiga laptops

Microsoft utmanar Chromebook i skolan med riktigt billiga laptops | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Kan Microsofts nya maskiner och Office-verktyg räcka för att komma ikapp Chromebooks övertag i skolan?
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Digital teknologi stöttar elevers lärande om havet

Digital teknologi stöttar elevers lärande om havet | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Virtuella plattformar kan praktiskt taget föra havet till klassrummen och fungera som ett stöd för
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Livslångt lärande och digital kompetens fokus i ny EU-satsning

Livslångt lärande och digital kompetens fokus i ny EU-satsning | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Livslångt lärande och digital kompetens fokus i ny EU-satsning
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan 2014. I rapporten ger forskare också förslag på vad som kan skolor kan göra för att... Läs mera »
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Digitala lektioner

Digitala lektioner | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Hösten 2018 kommer digitalkompetens och programmering att ingå i grundskolans läroplan och därför finns det ett stort behov av br
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Fortbildning avgörande för att förverkliga skolans digitaliseringen

Fortbildning avgörande för att förverkliga skolans digitaliseringen | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Vad krävs för att ambitionen att digitalisera skolan ska bli verklighet? Om det förhandlar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som bäst. Fortbildning och finansiering är två knäckfrågor.
– Jag tror vi är ganska nära en överenskommelse inom några veckor, säger Maria Caryll, sektionschef på SKL:s utbildningssektion.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Är du faktaresistent lille vän? –

Är du faktaresistent lille vän? – | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Det finns en massa fakta vi aldrig kommer få kunskap om, men det som händer nu är ju inte det, utan det som händer nu är att det finns kunskap tillgänglig som vi människor i vissa situationer inte …
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Mässor och konferenser centrala när agendan sätts för skolans digitalisering

Mässor och konferenser centrala när agendan sätts för skolans digitalisering | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Flexspan: Bibblan bildar - utveckla din digitala kompetens

Flexspan: Bibblan bildar - utveckla din digitala kompetens | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
En ny nationell bildningsplattform, Bibblan bildar , innehåller mycket information, filmer och korta kursmoduler om olika aspekter a
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Fokus på fjärr

Fokus på fjärr | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Fokus på fjärr on ifous.se | Intresset för fjärrundervisning är stort. Ifous forsknings- och utvecklingsprojekt om fjärrundervisning visar att tiden är mogen…
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Blog 'em up » Vad är ett spel? (Gästföreläsning vid Lunds Universitet)

Blog 'em up » Vad är ett spel? (Gästföreläsning vid Lunds Universitet) | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Den 29:e November i fjol gästföreläste jag om tv- och datorspel vid Lunds Universitet. Eftersom kulturvetenskapen, som bjöd in mig, inte hade petat på ämnet över huvud taget under tidigare delkurser fick jag fria händer att prata om vad jag ville under 2×45 minuter.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

IKT-pedagog förstärker digitala satsningen i kommunens förskolor - Luleå kommun

IKT-pedagog förstärker digitala satsningen i kommunens förskolor - Luleå kommun | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
I de läroplansförslag som är ute på remiss lyfts bland annat fram att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens och en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. IKT-pedagogens uppdrag har gemensamt tagits fram av förskolecheferna.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Brug teamet som læringsarena

Brug teamet som læringsarena | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
For at dit team kan få det maksimale ud af et kompetenceudviklingsforløb eller af hinandens viden, kræver det en indsats fra dig.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Norge slår ihop myndigheter för att underlätta skolans digitalisering

Norge slår ihop myndigheter för att underlätta skolans digitalisering | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Vid årsskiftet förenades de båda statliga norska verksamheterna Utdanningsdirektoratet och Senter for IKT i utdanningen i en gemensam organisation Sammanslagningen understryker att digitalisering är numera en del av arbetet med att utveckla, effektivisera och förbättra förskolans och skolans undervisning och administration. Senter for IKT i utdanningen har under de åtta år som verksamheten bedrivits, spelat... Läs mera »
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

​Kerstin Olsson leder projektet ”Digitalt först”

​Kerstin Olsson leder projektet ”Digitalt först” | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Kerstin Olsson, tidigare chef för Regionbibliotek Östergötland, har anställts av Kungliga biblioteket, KB, som projektledare för ”Digitalt förs
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Gamification – gammal kunskap i ny förpackning

Gamification – gammal kunskap i ny förpackning | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Flera av de nya innovationerna är inte alls är särskilt nya utan snarare gammal kunskap i ny förpackning – där gamification har blivit det nya modeordet.
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Internetkunskap – ett utbildningsområde att prioritera

Internetkunskap – ett utbildningsområde att prioritera | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Hur skapar vi vår digitala framtid i en tid då våra digitala upplevelser riskerar att delvis formas av så kallade fake news, propaganda, och desinformation? Vid Internet Governance Forum 2017 diskuterades åtgärder som kan hjälpa oss att tackla den här uppgiften. En återkommande punkt var frågan om innehållsreglering och huruvida vi bör prioritera ett högre ansvarstagande och etiska förbindelser hos de stora företagen, eller statlig reglering. Det enskilt viktigaste att prioritera för skapandet av vår digitala framtid var enligt deltagare i ett antal paneler trots allt behovet av olika former av utbildning för att skapa kunniga internetanvändare
No comment yet.
Scooped by anna söderström
Scoop.it!

Nyordslistan 2017 - Gott om digitala begrepp även denna gång

Nyordslistan 2017 - Gott om digitala begrepp även denna gång | Lärande och IKT för högre utbildning (ICT in higher ed) | Scoop.it
Årets nyordslista innehåller som alltid numera en hel del ord med digital koppling. Här är min spaning kring den.
No comment yet.