Menskracht
2.2K views | +0 today
Follow
Menskracht
Info voor HRM en gemeenten
Curated by Henk Thielens
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: UM ontrafelt drijfveren van adaptie!

Eva Schürmann en Simon Beausaert van de Universiteit Maastricht hebben onderzocht in welke informeel leren activiteiten mensen zich engageren en wat aanjagers van adaptie zijn.  De drivers kunnen door HRD professionals en managers worden gebruikt om op (organisatie) ontwikkeling te sturen. 
Henk Thielens's insight:
Het onderzoek is heel praktijkgericht en maakt duidelijk hoe informeel leren, innovatie en adaptie de komende jaren ingevuld kunnen worden. De onderzoekers analyseerden de relevante literatuur en ontwikkelden met hun opzet een sturingskader dat de betekenis duidelijk maakt van verschillende elementen en contexten: de organisatie, de wijze van job invulling, persoonlijke drijfveren, het formeel leren en de betekenis van achtergrondvariabelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

NewHeroes.com: e-learning platform voor soft skills en leiderschap

NewHeroes.com: e-learning platform voor soft skills en leiderschap | Menskracht | Scoop.it
Jan Schouten, oprichter van Schouten & Nelissen, heeft een nieuw online e-learning platform gelanceerd: NewHeroes.com.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Ontwikkelingsmogelijkheden: 1 op 5 medewerkers ontevreden met rol HRM

Ontwikkelingsmogelijkheden: 1 op 5 medewerkers ontevreden met rol HRM | Menskracht | Scoop.it
Een overgrote meerderheid van de werkenden vindt het belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen in hun werk. Medewerkers vinden zichzelf daarvoor iets meer dan de helft zelf verantwoordelijk (57 procent), de werkgever voor 43 procent.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: In de ban van een DroomBaan?!

Pleio: In de ban van een DroomBaan?! | Menskracht | Scoop.it

De Universiteit Maastricht heeft bij de gemeente Kerkrade onderzoek gedaan naar Werkend leren. Daaruit blijkt dat niet traditioneel opleiden en trainen tot (duurzame) inzetbaarheid leidt, maar dat taakvariatie een belangrijke aanjager van informeel werkplekleren is. Hoe meer informeel leren plaatsvindt, hoe groter de inzetbaarheid, ongeacht de leeftijd. 

Er blijkt geen enkel verband te zijn tussen formeel leren (traditioneel trainen en opleiden) en de inzetbaarheid ! Een werknemer die veel trainingen volgt zal niet noodzakelijkerwijs meer inzetbaar zijn.

Henk Thielens's insight:

Vanuit Menskracht zoeken we naar effectieve manieren om sociale interactie te stimuleren en mensen meer bewust eigen keuzes te laten maken om zich te ontwikkelen. Want als je zelf ergens voor kiest, dan is de kans veel groter dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. In de andere manier van kijken, de groeimindset, zijn mensen er van overtuigd dat hun talenten en vermogens kunnen worden (door)ontwikkeld door engagement, passie, continue leren en volharding."Voor hen gaat het er niet om om slim over te komen of om het oppoetsen van hun imago. Het gaat om een toewijding aan leren - geïnformeerde risico’s nemen en leren van de resultaten, je omringen met mensen die je uitdagen om te groeien, eerlijk kijken naar je tekortkomingen en zoeken naar manieren om ze te verbeteren", aldus Carol Dweck (hoogleraar Psychologie aan de Stanford universiteit)

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Krijgt informatie-uitwisseling in het sociaal domein een risico-status?

Mij lijkt tegen de achtergrond van de geschetste risico’s en de recente ontwikkelingen dat gemeenten er belang bij hebben om in samenwerkingsconvenanten zaken vast te leggen, goed afstemmingsoverleg te organiseren en bewustzijn te stimuleren voor een risico nivellerende “Anders Leren” aanpak. Hierdoor kan snel en adequaat kennisintegratie tot stand komen waardoor management en professionals niet alleen hun (wets)kennis en informatie snel kunnen bijspijkeren maar ook het proces kunnen aansturen om in de transformatie de informatie-uitwisseling op een adequate wijze te structuren en inhoudelijk vorm te geven. Of dit voldoende is binnen deze context om adequaat regie te voeren zal nog moeten blijken. Er zijn door KING voldoende overzichten en handvaten ontworpen en ter beschikking gesteld.  Maar helaas zijn er toch al weer schrijnende voorbeelden die laten zien dat het behoorlijk mis kan gaan omdat partijen terughoudend zijn m.b.t. informatie-uitwisseling. En het rijk zal straks als in de evaluatie de balans wordt opgemaakt moeten afwegen of dé-regulering, stroomlijning en vereenvoudiging van regels en wettelijke kaders toch niet onontkoombaar zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Duurzame inzetbaarheid; pleidooi voor een houding van vertrouwen bij werknemers én werkgevers. - Expeditie Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid; pleidooi voor een houding van vertrouwen bij werknemers én werkgevers. - Expeditie Duurzaam | Menskracht | Scoop.it
Duurzame inzetbaarheid; pleidooi voor een houding van vertrouwen bij werknemers én werkgevers. http://t.co/GBBwkFj7ve - fijn weekend!
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

HR-maandoverzicht februari 2015

HR-maandoverzicht februari 2015 | Menskracht | Scoop.it
In het HR-maandoverzicht van februari zien we verschillende thema’s en nieuwe onderzoeksresultaten voorbij komen. Zo leest u over toenemende werkstress in Nederland en zien we dat sociale innovatie onmisbaar is voor succesvolle organisaties.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Selfrevolution en Empathic Things: bedreiging of doorbraak?

Pleio: Selfrevolution en Empathic Things: bedreiging of doorbraak? | Menskracht | Scoop.it

Als het lichaam zelf een steeds belangrijkere interface wordt en de technologie zich beter inleeft in wie wij zijn en wat we beogen, verandert daarmee mogelijk ook het  mensbeeld zelf. Het mensbeeld bestaat uit alle aannames en opinies van wat mensen van nature zijn, de manier waarop ze leven in hun sociale en materiële omgeving, en de waarden en de doelen die ze omarmen.

Henk Thielens's insight:

Realiseren we ons binnen de overheid wat de betekenis van deze ontwikkeling is? Zien we het als een doorbraak en/of bedreiging? Wordt het niet tijd dat de overheid beleid gaat ontwikkelen om van de voordelen van de technologie te profiteren en waar nodig  de privacy van mensen te beschermen? Hoe kunnen wij als consumenten er mee omgaan?

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Nieuw Parkstadforum

Er is een nieuwe website die iedereen in Parkstad (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, de politiek etc ) gratis kan gebruiken om elkaar te ontmoeten, om in gesprek en discussie te gaan en om makkelijker samen te werken. Kijk voor meer informatie naar het filmpje op de startpagina.
De site biedt veel handige functionaliteit want je kunt er blogs publiceren, online documenten en bestanden opslaan, wikipagina's aanmaken, allerlei landelijke (en straks regionale) groepen vinden en gebruik maken van de evenementenkalender.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Kiest IBA Parkstad voor energieonafhankelijkheid?

Pleio: Kiest IBA Parkstad voor energieonafhankelijkheid? | Menskracht | Scoop.it

Het is van belang om de bevolking van Parkstad actief in het proces te betrekken c.q. te mobiliseren en IBA event vervult daarin natuurlijk een belangrijke functie. Los daarvan is het belang van dat de bevolking ziet welke nieuwe kansen en mogelijkheden innovaties in projecten kunnen bieden.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Kies voor levenskwaliteit in arbeid!

Pleio: Kies voor levenskwaliteit in arbeid! | Menskracht | Scoop.it

Hoe krijg je levenskwaliteit in arbeid en wat kunnen werknemers en werkgevers er aan doen? In deze blog wordt op verschillende aspecten ingegaan die een rol spelen. Het individu kan in vrijheid een aantal keuzes maken, maar ook de organisatie kan er meer betekenis aan geven. Dit door zich bewust te worden van de tekortkomingen van het competentie-paradigma, door de dialoog te zoeken en de alternatieven die er zijn te benutten.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Duurzame inzetbaarheid: van droom naar werkelijkheid !

Pleio: Duurzame inzetbaarheid: van droom naar werkelijkheid ! | Menskracht | Scoop.it
Gestimuleerd dient te worden dat er voor de gebruiker meer duidelijkheid ontstaat in zijn omgevingscontext welke mogelijkheden er zijn om gemakkelijk informatie en tools te vinden die perspectieven bieden voor een ontwikkelingstraject. Zo kunnen breuklijnen in ontwikkeling en leren worden voorkomen en kan men er voor kiezen om op structurele wijze te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling, los van een bepaalde organisatiecontext (waarin loopbaanontwikkeling en e-portfolio wel/dan niet prioriteit heeft).
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

A Guide to Practical Contentment ← Lifehacking voor Ondernemers

Henk Thielens's insight:

A lot of people search for ways to find happiness, but I’ve found the idea of contentment to be more important than happiness.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Een app voor veiliger werken - Alles over Het Nieuwe Werken | Werken20.nl

Een app voor veiliger werken - Alles over Het Nieuwe Werken | Werken20.nl | Menskracht | Scoop.it
ISS Facility Services heeft een veiligheidsapp ontwikkeld, die ongevallen op de werkvloer helpt voorkomen. De app geeft medewerkers bovendien belangrijke informatie bij noodsituaties.

“Goede presta
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Leren is de intelligente bijvangst van verbeteren!

Pleio: Leren is de intelligente bijvangst van verbeteren! | Menskracht | Scoop.it
Henk Thielens's insight:
Informeel leren krijgt een stimulans als je wordt getriggerd door uitdagingen.Uit onderzoek van de universiteit Maastricht in de gemeente Kerkrade blijkt dat leeftijd minder belangrijk is en een warm leerklimaat en feedback vooral een rol spelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

McKinsey: echte leiders dromen deze 4 skills

McKinsey: echte leiders dromen deze 4 skills | Menskracht | Scoop.it

Nieuw onderzoek van McKinsey legt vier nieuwe eigenschappen van effectief leiderschap bloot.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Leert een organisatie dagelijks bij?

Pleio: Leert een organisatie dagelijks bij? | Menskracht | Scoop.it
Henk Thielens's insight:

Werkend leren is effectief en doelmatig en zorgt voor organisatieverandering. Empirisch onderzoek zal een model opleveren waardoor het de komende jaren doorzet in alle organisaties en sectoren. De synthese van competentiemanagement en talentmanagement zorgt er voor dat het gemeengoed wordt.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: Anders Leren?! Waar doen we het voor?

Pleio: Anders Leren?! Waar doen we het voor? | Menskracht | Scoop.it

De komende jaren gaan veel mensen met pensioen en instroom is beperkt door de (rijks)bezuinigingen, dit terwijl er nieuwe taken bijkomen en de inhoud en uitvoering van veel werk anders ingevuld wordt. Er zal daarom doorstroming (in werkzaamheden) moeten plaatsvinden en leren en ontwikkelen is in die omstandigheden een must. De meesten van ons denken dan direct aan opleiding en training. In de praktijk blijkt echter leren op de werkplek minstens zo belangrijk, het is meestal effectiever en  levert vaak een beter resultaat. Als we ons er meer van bewust worden hoe we dat doen dan zouden we ons potentieel beter kunnen benutten. Door dit zoveel mogelijk te delen met anderen kan er sprake zijn van kennistransfer en organisatieleren.

more...
No comment yet.
Rescooped by Henk Thielens from Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit
Scoop.it!

Een vraag: Sturen op verzuim of op Werkvermogen, het huis van werkvermogen sleutel tot duurzame inzetbaarheid

Een vraag: Sturen op verzuim of op Werkvermogen, het huis van werkvermogen sleutel tot duurzame inzetbaarheid | Menskracht | Scoop.it
Een vraag: Sturen op verzuim of op Werkvermogen, het huis van werkvermogen sleutel tot duurzame inzetbaarheid duurzame inzetbaarheid huis van werkvermogen inzetbaarheid verzuim

Via Fred Rust
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Parkstadforum: Zorgen we er voor dat Parkstad op tijd klaar is voor een groeispurt?

Parkstadforum: Zorgen we er voor dat Parkstad op tijd klaar is voor een groeispurt? | Menskracht | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Henk Thielens from Tijdsplinters: social enterprise voor werk en diensten
Scoop.it!

Dit zijn de banen van de toekomst - hetkanWel.nl

Dit zijn de banen van de toekomst - hetkanWel.nl | Menskracht | Scoop.it
“Wat zijn de banen van de toekomst en welke banen zullen zo goed als zeker verdwijnen? Tijden veranderen en daarmee verandert ook het aanbod van banen.”
more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Pleio: De bestaande wijk van morgen ligt in Kerkrade!

Pleio: De bestaande wijk van morgen ligt in Kerkrade! | Menskracht | Scoop.it

Het betreft een uniek project in Europa omdat het het eerste seriematig gerenoveerde project naar bijna 0-energiewoningen is. Het renovatieproject komt voort uit de stadsdeelvisie en de overheidsdoelstelling om twintig procent energiereductie te hebben gerealiseerd in 2020.

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Limburg Onderneemt :Opleidingstrajecten die wèl lonen

Limburg Onderneemt :Opleidingstrajecten die wèl lonen | Menskracht | Scoop.it

Bij het traditioneel opleiden van medewerkers is het rendement van de investering vaak nauwelijks te meten. Draagt traditioneel opleiden bij tot betere prestaties van uw organisatie?
Henny Stegen en Fons Bonekamp denken van niet. Vanuit hun jarenlange ervaring ontwikkelden zij daarom een innovatief opleidings-
en professionaliseringsprogramma dat wel aantoonbaar
rendement voor (mkb) bedrijven oplevert. “Iedere geïnvesteerde
euro verdient zich gegarandeerd binnen een jaar minimaal met
een factor 3 terug.”

Henk Thielens's insight:

Ik heb in een blog de nadelen van traditioneel opleiden  uiteengezet, zie https://www.pleio.nl/blog/view/25556822/overheid-stop-direct-met-opleiden

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

WRR snapt niets van innovatie - Gemeente.nu

WRR snapt niets van innovatie - Gemeente.nu | Menskracht | Scoop.it
Gemeente.nu
WRR snapt niets van innovatie
Gemeente.nu
Michiel Louweret heeft ruim twintig jaar ervaring met complexe advies- en beleidsprocessen binnen het openbaar bestuur.
Henk Thielens's insight:

De impact van informeel (werkplek)leren mag inderdaad niet onderschat worden, maar vraag is of iedereen hier wel ruimte en tijd voor heeft en actief mee bezig is.  

more...
No comment yet.
Scooped by Henk Thielens
Scoop.it!

Hoe je je medewerkers kunt helpen hun baan interessant te houden | HR Praktijk

Hoe je je medewerkers kunt helpen hun baan interessant te houden | HR Praktijk | Menskracht | Scoop.it
“Je komt als HRM’er vast wel eens medewerkers tegen die het wat minder naar hun zin hebben in hun huidige functie. Laat ze dan werk maken van hun werk. Ze blijven langer bevlogen als ze sleutelen aan hun functie.”
more...
No comment yet.