How Afghanistan can Come out with Present Situation ?
0 view | +0 today
Follow
How Afghanistan can Come out with Present Situation ?
People are Worry about their lives after 2014.the date which International Security Assistance force suppose to leave Afghanistan.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ahmad Jawad Anwari
Scoop.it!

Afghanistan heading for 'civil war' when west withdraws in 2014 - PublicServiceEurope.com

Afghanistan heading for 'civil war' when west withdraws in 2014 - PublicServiceEurope.com | How Afghanistan can Come out with Present Situation ? | Scoop.it
PublicServiceEurope.com Afghanistan heading for 'civil war' when west withdraws in 2014 PublicServiceEurope.com As the new season of the world's longest-running war, in Afghanistan, is warming up the civilians and children are falling prey as easy...
Ahmad Jawad Anwari's insight:
Is any one asks this question from NATO or USA why with 12 years of your intervention in Afghanistan you could not bring the peace and stability except Corruption and injustice ?
more...
No comment yet.
Scooped by Ahmad Jawad Anwari
Scoop.it!

Post-2014 Afghanistan on the mind in New Delhi

Post-2014 Afghanistan on the mind in New Delhi | How Afghanistan can Come out with Present Situation ? | Scoop.it
2014 has become a year which is causing more anxiety than excitement in the international community, as Washington aims to complete its withdrawal from Afghanistan (RT @CChristineFair: So ironic.
more...
Ahmad Jawad Anwari's curator insight, April 22, 2013 9:22 AM

هر چند گفتگوهای صلح با طالبان از دیر زمان به این طرف در صدر برنامه های کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و مقامات حکومت افغانستان گاه و بیگاه برادر گونه آنها را به پروسه صلح فرامیخوانند اما دیده میشود که این گروه، هیچ گاهی درمورد صلح با دولت افغانستان فکر نکرده بل در برابر خواسته های صلح جویانه دولت افغانستان خشن تر از قبل ظاهر شده و سفلگی خود را به نمایش می گذارند هر زمان که حرف از صلح بیشتر میگردد انفجار و انتحار نیز شدت می گیرد و این گروهای ظالم به صدای وجدان شان گوش نداده و به ویران نمودن کشور شان و یتیم ساختن فرزندان بیگناه این سرزمین ادامه داده و پلان های شوم کشور های متخاصم را در کشور خودشان تطبیق مینمایند و بی خبر از اضرار آن هرازگاهی دشمن بودن شان را ثابت ساخته اند ومردم ما را به خاک خون کشانده اند که میتوان به آخرین موارد آن از سوء قصد انتحاری درنزدیکی نهاد های دولتی در شهر کابل به روز یکشنبه یاد آورشد که خوشبختانه از سوی  نیروهای بیدار امنیتی کشور این پلان خنثی و عاملین آن به اسرع وقت و قبل از تحقق برنامه خصمانه اش، نابود و به اهداف شوم شان نایل نگردیده اند، اما متأسفانه با انجام دوحمله انتحاری در ننگرهار و لوگر موفق شدند تا سه تن از نیروهای امنیتی کشور را شهید ساخته و بیشتر از آن را روانه بیمارستان نمایند البته این نخسیتن جنایت این کور دلان نبوده بل این تداوم بی رحمی های  آنها میباشد و دایماً در تلاش آن اند تا افغانستان را به ویرانه­ی تبدیل و شهروندان این کشور را به عزا بنشانند.

ولی امروز نیروهای امنیتی افغانستان به اثبات رسانده اند که دارای توانایی های بهتر استخباراتی و عملیاتی بوده و ضربه داندان شکن را به این گرو های مزدور، هراس افگن و ابزار استخبارات کشور های متخاصم وارد نموده اند و این بار هم با از بین بردن یکتن انتحاری قبل از رسیدن به هدف و خنثی نمودن یکعراده موتر نوع پرادو مملو از مواد انفجاری در آن محل، خود ثابت مینماید، که نیروهای امنیتی ما نسبت به گذشته از توانایی های بیشتر برخوردار اند و در وظایف شان مسلکی عمل مینمایند و تلاش های خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی، استادان نظامی و همکاری های جامعه جهانی در زمینه مسلکی شدن نیروهای امنیتی افغان امروز به ثمر رسیده و آنها را قادر می سازند تا از تمامیت ارضی کشور به نحو احسن حراست و دفاع نمایند و وظایف محوله را به موقع بدون کاستی انجام دهند و همچنان ایجاد تغییر در پالیسی نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان از عملیات نظامی به آموزش نیروهای امنیتی افغان و پیشبردن نقش حمایوی در کنار افغان ها مطمعناً به نفع مردم افغانستان است. چون از یک سو نیرو های امنیتی ما مسلکی میشوند و از سوی دیگر باعث تقویت اعتماد ملت نسبت به این نیروها می گردند چون نیرو های امنیتی افغان با داشتن آگاهی بیشتر از فرهنگ و اراضی کشور خویش میتوانند در عملیات ها موفق تر باشند، معلومدار است که یک روز باید افغان ها خود امنیت کشور خویش را تامین نماید. فعلاً که افغانستان حمایت جامعه جهانی را با خود دارد بهترین فرصت برای آموزش و مسلکی ساختن نیرو های افغان میباشد چون آنعده از مخالفین که دست از دهشت افگنی بر نمیدارند و به کشتار افراد بیگناه ادامه میدهند و بجز از خواسته های شخصی خویش به منافع ملی نمی اندیشند باید از بین برده شود و نیاز به مبارزه خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی افغان احساس می گردد و این مبارزه نیاز به مسلکی شدن نیروهای امنیتی افغان دارد.

بناً ایجاب می نماید تا جامعه جهانی آموزش های مسلکی نیروهای امنیتی افغان را در اولویت کاری خویش قرار دهد تا این نیروها با فراگیری آموزش و شیوه های مبارزه با هراس افگنی و دهشت گردی و خنثی نمودن پلان های شوم دشمنان مردم افغانستان بتوانند در تأمین امنیت کشور سهم بارز را ایفاء نمایند هرچند امروز نیروهای امنیتی کشور جایگاه خویش را در میان ملت پیدا نموده و اعتماد مردم را نسبت به خود جلب نموده است چنانچه عملیات روز یکشنه نیرو های امنیت ملی افغان به اثبات رسانیدند که در وظایف شان مسلکی شده اند و مسلکی شدن نیرو های امنیتی افغان تضمین برای با ثبات بودن کشور عزیز ما افغانستان میباشد.

Rescooped by Ahmad Jawad Anwari from How Afghanistan can Come out with Present Situation ?
Scoop.it!

Post-2014 Afghanistan on the mind in New Delhi

Post-2014 Afghanistan on the mind in New Delhi | How Afghanistan can Come out with Present Situation ? | Scoop.it
2014 has become a year which is causing more anxiety than excitement in the international community, as Washington aims to complete its withdrawal from Afghanistan (RT @CChristineFair: So ironic.
Ahmad Jawad Anwari's insight:

هر چند گفتگوهای صلح با طالبان از دیر زمان به این طرف در صدر برنامه های کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و مقامات حکومت افغانستان گاه و بیگاه برادر گونه آنها را به پروسه صلح فرامیخوانند اما دیده میشود که این گروه، هیچ گاهی درمورد صلح با دولت افغانستان فکر نکرده بل در برابر خواسته های صلح جویانه دولت افغانستان خشن تر از قبل ظاهر شده و سفلگی خود را به نمایش می گذارند هر زمان که حرف از صلح بیشتر میگردد انفجار و انتحار نیز شدت می گیرد و این گروهای ظالم به صدای وجدان شان گوش نداده و به ویران نمودن کشور شان و یتیم ساختن فرزندان بیگناه این سرزمین ادامه داده و پلان های شوم کشور های متخاصم را در کشور خودشان تطبیق مینمایند و بی خبر از اضرار آن هرازگاهی دشمن بودن شان را ثابت ساخته اند ومردم ما را به خاک خون کشانده اند که میتوان به آخرین موارد آن از سوء قصد انتحاری درنزدیکی نهاد های دولتی در شهر کابل به روز یکشنبه یاد آورشد که خوشبختانه از سوی  نیروهای بیدار امنیتی کشور این پلان خنثی و عاملین آن به اسرع وقت و قبل از تحقق برنامه خصمانه اش، نابود و به اهداف شوم شان نایل نگردیده اند، اما متأسفانه با انجام دوحمله انتحاری در ننگرهار و لوگر موفق شدند تا سه تن از نیروهای امنیتی کشور را شهید ساخته و بیشتر از آن را روانه بیمارستان نمایند البته این نخسیتن جنایت این کور دلان نبوده بل این تداوم بی رحمی های  آنها میباشد و دایماً در تلاش آن اند تا افغانستان را به ویرانه­ی تبدیل و شهروندان این کشور را به عزا بنشانند.

ولی امروز نیروهای امنیتی افغانستان به اثبات رسانده اند که دارای توانایی های بهتر استخباراتی و عملیاتی بوده و ضربه داندان شکن را به این گرو های مزدور، هراس افگن و ابزار استخبارات کشور های متخاصم وارد نموده اند و این بار هم با از بین بردن یکتن انتحاری قبل از رسیدن به هدف و خنثی نمودن یکعراده موتر نوع پرادو مملو از مواد انفجاری در آن محل، خود ثابت مینماید، که نیروهای امنیتی ما نسبت به گذشته از توانایی های بیشتر برخوردار اند و در وظایف شان مسلکی عمل مینمایند و تلاش های خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی، استادان نظامی و همکاری های جامعه جهانی در زمینه مسلکی شدن نیروهای امنیتی افغان امروز به ثمر رسیده و آنها را قادر می سازند تا از تمامیت ارضی کشور به نحو احسن حراست و دفاع نمایند و وظایف محوله را به موقع بدون کاستی انجام دهند و همچنان ایجاد تغییر در پالیسی نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان از عملیات نظامی به آموزش نیروهای امنیتی افغان و پیشبردن نقش حمایوی در کنار افغان ها مطمعناً به نفع مردم افغانستان است. چون از یک سو نیرو های امنیتی ما مسلکی میشوند و از سوی دیگر باعث تقویت اعتماد ملت نسبت به این نیروها می گردند چون نیرو های امنیتی افغان با داشتن آگاهی بیشتر از فرهنگ و اراضی کشور خویش میتوانند در عملیات ها موفق تر باشند، معلومدار است که یک روز باید افغان ها خود امنیت کشور خویش را تامین نماید. فعلاً که افغانستان حمایت جامعه جهانی را با خود دارد بهترین فرصت برای آموزش و مسلکی ساختن نیرو های افغان میباشد چون آنعده از مخالفین که دست از دهشت افگنی بر نمیدارند و به کشتار افراد بیگناه ادامه میدهند و بجز از خواسته های شخصی خویش به منافع ملی نمی اندیشند باید از بین برده شود و نیاز به مبارزه خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی افغان احساس می گردد و این مبارزه نیاز به مسلکی شدن نیروهای امنیتی افغان دارد.

بناً ایجاب می نماید تا جامعه جهانی آموزش های مسلکی نیروهای امنیتی افغان را در اولویت کاری خویش قرار دهد تا این نیروها با فراگیری آموزش و شیوه های مبارزه با هراس افگنی و دهشت گردی و خنثی نمودن پلان های شوم دشمنان مردم افغانستان بتوانند در تأمین امنیت کشور سهم بارز را ایفاء نمایند هرچند امروز نیروهای امنیتی کشور جایگاه خویش را در میان ملت پیدا نموده و اعتماد مردم را نسبت به خود جلب نموده است چنانچه عملیات روز یکشنه نیرو های امنیت ملی افغان به اثبات رسانیدند که در وظایف شان مسلکی شده اند و مسلکی شدن نیرو های امنیتی افغان تضمین برای با ثبات بودن کشور عزیز ما افغانستان میباشد.

more...
No comment yet.