Herindeling
91 views | +0 today
Follow
Herindeling
Pagina voor het kanaliseren van informatie over herindeling, fusie en opsplitsing van gemeenten en provincies.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Meerderheid Eerste Kamer tegen ‘superprovincie’

Meerderheid Eerste Kamer tegen ‘superprovincie’ | Herindeling | Scoop.it
Een meerderheid in de Eerste Kamer is tegen de 'superprovincie'. De CDA-fractie diende gisteravond een motie in die vraagt om uitstel van de plannen om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te laten fuseren.
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Minister Plasterk gaat het knap lastig krijgen om zijn voornemen tot het fuseren van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht waar te maken.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Dagblad van het Noorden - Herindeling: raden moeten de knop omzetten

Dagblad van het Noorden - Herindeling: raden moeten de knop omzetten | Herindeling | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Leidsch Dagblad: 'Identiteitsverlies voor dorpen' na herindeling

Leidsch Dagblad: 'Identiteitsverlies voor dorpen' na herindeling | Herindeling | Scoop.it
Inwoners van dorpen hebben bij een gemeentefusie vaak het gevoel dat ze hun identiteit kwijtraken. Dat zeggen twee Leidse hoogleraren politicologie.
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Twee Leidse hoogleraren politicologie over identiteit van inwoners bij herindeling.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

The Big Beautiful Municipality?

The Big Beautiful Municipality? | Herindeling | Scoop.it
By Harrie Scholtens Seconded National Expert at European Institute of Public Administration (EIPA), former City Manager of Middelharnis/Goedereede, The Netherlands. He writes this article on person...
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Artikel van Harrie Scholtens, oud-gemeentesecretaris voormalige gemeente Middelharnis, welke is gefuseerd tot Goeree-Overflakkee.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Langere zittingsduur gemeenteraden bij herindeling - Tweede Kamer der Staten-Generaal

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Overzichtskaart VNG: Gemeentelijke herindeling

Overzichtskaart VNG: Gemeentelijke herindeling | Herindeling | Scoop.it
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Mooi topografisch overzicht van recente en actuele herindelingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Onderzoek NSOB: Lichte evaluatie gemeentelijke herindeling

Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Eindelijk weer eens een (quasi-)wetenschappelijk onderzoek over gemeentelijke herindeling. Met name betrokken ambtenaren, bestuurders en politici zijn bevraagd, wat invloed heeft op de uitkomsten.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Pleidooi voor herwaardering van herindelen - Binnenlands Bestuur

Pleidooi voor herwaardering van herindelen - Binnenlands Bestuur | Herindeling | Scoop.it
Ambtenaren kiezen vaak te snel voor een ambtelijke fusie boven herindeling
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Adviseur en ex-gemeentesecretaris Kees Langerwerf pleit voor niet te snel aan de kant schuiven van herindeling ten gunste van ambtelijke fusie als middel om de bestuurskracht te versterken.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Onderzoek: Herindeling of samenwerking?

Onderzoek: Herindeling of samenwerking? | Herindeling | Scoop.it

In het kader van een afstudeerscriptie Bestuurskunde is onderzoek gedaan naar de keuze van gemeenten voor intergemeentelijke samenwerking of gemeentelijke herindeling. De hoofdvraag hiervan luidt: Waarom kiezen gemeenten voor schaalvergroting, respectievelijk voor een bepaalde vorm van schaalvergroting?

Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Alweer even geleden dat deze publicatie in de reeks van het 'Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking' (VNG, VGS, BZK) uitkwam. Maar voor fuserende of samenwerkende gemeenten nog steeds zeer relevante theorie, inzichten en bevindingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

7 misvattingen over gemeentelijke herindeling

7 misvattingen over gemeentelijke herindeling | Herindeling | Scoop.it

Begin deze maand stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het nieuwe ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ naar de Tweede Kamer. Na de introductie van het streefgetal 100.000+ in het regeerakkoord, de decentralisatiebrief en de visienota bestuurlijke inrichting is dit de vierde impuls binnen een jaar voor de discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke schaalvergroting. Het bestuurlijke en journalistieke debat kenmerkt zich door uiteenlopende opvattingen en spraakverwarring over bepaalde thema’s. Daarom: zeven misvattingen over gemeentelijke herindeling.

Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

In het publieke  en politiek-bestuurlijke debat worden aannames gedaan die niet altijd terecht zijn. 

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Stad verheugd over keuze B&W Haren voor herindeling met Groningen — Gemeente Groningen

Stad verheugd over keuze B&W Haren voor herindeling met Groningen — Gemeente Groningen | Herindeling | Scoop.it
College B&W Groningen benadrukt eenheid in verscheidenheid: oog voor dorpse karakter Haren.
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Eerste voorzichtige stappen na aandringen van de provincie.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Provincie Groningen: Congres Grenzeloos Grunnen

Provincie Groningen: Congres Grenzeloos Grunnen | Herindeling | Scoop.it
Provincie Groningen
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Congres voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren in Groningen over de kansen en uitdagingen voor gemeentelijke herindeling in de provincie.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

In Gelderland beslist u!

Gelderse SP wil dat inwoners gemeenten bij herindelingen het laatste woord krijgen. De SP-fractie in provinciale staten van Gelderland stelt voor dat de prov...
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Fraai grafisch vormgegeven politieke boodschap van de SP: niet bestuurders, maar inwoners bepalen om wel of niet te fuseren.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

PLASTERK ZOEKT ANDER WOORD VOOR 'HERINDELINGSGEMEENTE'

Minister Plasterk gaat op verzoek van de SGP op zoek naar een ander woord voor herindelingsgemeente. Het woord zou in potentiële fusiegemeenten niet …
more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Herindeling provincies biedt kansen voor Fryslân - Friesland Actueel

Herindeling provincies biedt kansen voor Fryslân - Friesland Actueel | Herindeling | Scoop.it
Leeuwarden- D66 Fryslân biedt minister Plasterk een alternatief voor de in Friesland zo gevreesde herindeling met Groningen en Drenthe. In een zienswijze o
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Proactieve actie van D66 t.a.v. mogelijke fusie van de drie noordelijke provincies.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Gemeentelijke herindeling

Fuserende gemeenten doen regelmatig een beroep op onze adviseurs om het fusietraject te managen of op onderdelen te ondersteunen. Onze kennis en ervaring over gemeentelijke herindeling delen we via onderstaande blogs, artikelen en onderzoeken.
Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Pagina met alle artikelen van adviesbureau Twynstra Gudde over herindeling en fusie van gemeenten.

more...
No comment yet.
Scooped by Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)
Scoop.it!

Gemeentelijke herindeling in Nederland - Wikipedia

Gemeentelijke herindeling in Nederland

In zijn er in de negentiende, en vooral in de twintigste eeuw veel gemeentelijke herindelingen doorgevoerd, waarbij het aantal gemeenten sterk is teruggelopen. Achtergronden De Nederlandse overheid wil graag bepaalde taken en bevoegdheden aan de gemeenten overdragen. Deze decentralisatie, die is ingezet door Lubbers I, moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven.

Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)'s insight:

Een altijd handige bron voor wat feitelijke en achtergrondinformatie. En blijkbaar houdt iemand het aardig up-to-date met recente ontwikkelingen.

more...
No comment yet.