Gwyddoniaeth Cynradd
770 views | +0 today
Follow
Gwyddoniaeth Cynradd
Gwyddoniaeth Cynradd
Cyfres o weithgareddau hyblyg sy'n hyrwyddo meddwl
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Gwyddoniaeth yn y Newyddion

Gwyddoniaeth yn y Newyddion | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Cylchgrawn gwyddoniaeth a gaiff ei gyhoeddi bob tymor yw Gwyddoniaeth yn y Newyddion. Caiff yr erthyglau eu dewis i ennyn diddordeb a chyffroi myfyrwyr am bynciau sy’n cael eu trafod yn y cyfryngau ac sydd heb eu cynnwys yn y cwricwlwm.
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Cysawd yr haul

Cysawd yr haul | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae'r uned hon yn gwahodd dysgwyr i ystyried eu syniadau a'u dealltwriaeth eu hunain o'r planedau yng nghysawd yr haul.
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Defnyddiau a'u priodweddau

Defnyddiau a'u priodweddau | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog disgyblion i ystyried priodweddau defnyddiau â’r defnydd a wneir ohonynt.
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Anifeiliaid a Phlanhigion

Anifeiliaid a Phlanhigion | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog y dysgwyr i ystyried eu syniadau a’u dealltwriaeth am y planhigion a’r anifeiliaid yn ein hamgylchfyd.
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Dulliau o fyw iach

Dulliau o fyw iach | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it

Dulliau Iach o Fyw Mae'r uned hon yn annog dysgwyr i ystyried rhai o'r ffactorau a allai effeithio ar ddulliau iach o fyw megis diet ac ymarfer.

more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Sgiliau Trwy Wyddoniaeth

Sgiliau Trwy Wyddoniaeth | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r unedau yma yn cynnig adnoddau sy’n hyrwyddo datblygu sgiliau (Adfyfyrio, Cyfathrebu, Cynllunio a Datblygu) ymholi gwyddonol er mwyn ateb “cwestiynau mawr” o flynyddoedd cynnar CA2 hyd lefelau uchaf CA3.
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Adnoddau’r Ddaear

Adnoddau’r Ddaear | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it

Mae’r uned yma yn annog y dysgwyr i ystyried eu syniadau a’u dealltwriaeth am adnoddau naturiol y ddaear.Wedi gofyn i’r plant ystyried adnoddau’r ddaear mae’r unedau yn rhoi sylw i’r adnoddau naturiol sydd ar gael yng Nghymru, cyn edrych ar wastraff a'i ddylanwad ar yr amgylchedd.

more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Defnyddiau yn newid

Defnyddiau yn newid | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog disgyblion i ystyried newid cyflwr deunyddiau ac os ydi’r newidiadau hynny yn rhai cildroadwy neu beidio.Defnyddir amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol er mwyn annog cydweithio a datblygu meddwl a bydd y disgyblion yn...
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Sain

Sain | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog disgyblion i ystyried sut mae gwahanol seiniau’n cael eu cynhyrchu a sut mae sain yn cyrraedd ein clustiau.
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Trydan

Trydan | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog y dysgwyr i ystyried eu syniadau am drydan a’r defnydd a wneir ohono.Yna mae’r unedau yn gofyn i’r plant gynnig syniadau am sut y credant y mae trydan yn cael ei gynhyrchu, cyn iddynt ymarfer adeiladu a lluniadu...
more...
No comment yet.
Scooped by Dafydd Williams
Scoop.it!

Cyd-ddibyniaeth

Cyd-ddibyniaeth | Gwyddoniaeth Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog disgyblion i ystyried cyd-ddibyniaeth planhigion ac anifeiliaid yn yr amgylchedd.
more...
No comment yet.