Groepen
10 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Mien Quartier
Scoop.it!

Groepsdynamica training aug.2013

Stok op wijsvingers tegelijk op de grond weten te leggen. Is hier iemand de leider geweest?
more...
No comment yet.
Rescooped by Mien Quartier from Begeleiden
Scoop.it!

Feedback geven en ontvangen

Vind je het ook zo moeilijk om op een goede manier tegen een collega te zeggen dat zijn gedrag of houding je irriteert? En hoe reageer jij zelf als iemand commentaar op jouw handelen heeft? Op een goede manier feedback geven en ontvangen is een van de lastigste aspecten van de communicatie. Er ontstaan snel misverstanden. Maar het is te leren als je de regels volgt.

 


Regels voor feedback geven:
1.    Beschrijf het gedrag dat je hebt waargenomen.
2.    Doe dat zo snel mogelijk nadat je het gedrag hebt waargenomen.
3.    Wees specifiek en to the point.
4.    Geef aan wat voor gevoel het bij je heeft opgeroepen.
5.    Maak gebruik van ik-boodschappen in plaats van jij-boodschappen. Jij-
       boodschappen verstoren de relatie en geven alleen maar aan wat de ander
       fout doet.
6.    Vraag na of de ontvanger de feedback heeft begrepen.

Voorbeeld:
Zo moet het niet:
Jij komt steeds te laat. Dat kun je niet maken. Je moet op tijd komen.
Beter is:
Ik zie dat je alweer te laat bent. Ik heb daar last van, want daardoor komt het werk niet af. Begrijp je dat?

Regels voor feedback ontvangen:
1.    Zie kritiek niet meteen als een aanval op jou als persoon. Rem je emoties
       en schiet niet direct in de verdediging, maar luister naar wat de ander je 
       wil zeggen.
2.    Probeer de feedback te begrijpen. Vraag door naar wat de ander
       precies bedoelt. Vraag naar specifieke voorbeelden.
3.    Toon waardering voor de kritiek. Bedank degene die de moeite heeft
       genomen om het tegen je te zeggen.
4.    Beoordeel de feedback.
5.    Doe iets met de feedback.


Via Maikel
more...
No comment yet.
Scooped by Mien Quartier
Scoop.it!

Sturing geven aan teams tijdens veranderprocessen - Managers Online

Sturing geven aan teams tijdens veranderprocessen - Managers Online | Groepen | Scoop.it
Managers Online Sturing geven aan teams tijdens veranderprocessen Managers Online Een verandering begeleiden vraagt een andere focus dan bij voorbeeld bij het aansturen van een operationeel team (waarbij de focus op de dagelijkse operatie ligt) of...
more...
No comment yet.
Rescooped by Mien Quartier from Begeleiden
Scoop.it!

Hoe kan je samen veranderen

Hoe kan je samen veranderen | Groepen | Scoop.it

Denkhoeden De Bono;

 

Denkhoeden

 

De Bono is één van de goeroe’s op het gebied van creativiteit, nieuwe ideeën ontwikkeling en denktechnieken. Een van zijn meest bekende methodes is het werken met zogenaamde ‘denkhoeden’. Met die zes denkhoeden wordt aangeduid dat er zes verschillende wijzen van denken zijn. Niet zozeer  (juist niet!) om iemand te classificeren, maar om een groep mensen op een gezamenlijk spoor te zetten, gezamenlijk één richting uit te denken. Het veroorzaakt daarmee een veel bredere gedachtestroom met meer mensen.

 

 Denkhoed als denkrol

Metafoor van de hoed: een hoed zet je zeer bewust op. Met een hoed op ben je iemand (anders), een politieman zonder hoed is geen politieman. Een hoed geeft aan wat er onder de hoed zit.

Een denkhoed zet je zeer bewust en weloverwogen op, het geeft aan dat iemand zeer bewust kiest om ze te denken, en niet zomaar reageert: je bent een denker!

De zes verschillende hoeden verschillen zoveel mogelijk, het zijn geacteerde rollen verwar ze niet met wat u je zelf bent of je eigen karakter.

 

 Witte denkhoed    maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie

 

Feiten en cijfers als een computer die deze gegevens ophoest, neutraal en objectief, geen interpretaties en meningen.

Kan alleen door zeer gerichte vragen te stellen.

 

Tweelagensysteem: 

geverifieerde, onomstotelijke feitenveronderstelde feiten (deze feiten mogen worden gepresenteerd, mits duidelijk wordt gemaakt dat het tweederangs feiten zijn).

 

Er mag gebruik gemaakt worden van waarschijnlijkheidsspectrum (van altijd waar tot nooit waar) mag, mits correct geformuleerd.

 

Rode denkhoed    een ‘rood’ waas voor de ogen, in de vorm van emoties en gevoelsoordelen, alsmede vermoedens en ingevingen (intuïtie)

 

Als emoties en persoonlijke meningen geen plek krijgen dan zullen ze vanuit het verborgene de discussie blijven beïnvloeden. Drie situaties waarbij emoties ons denken beïnvloeden:

Achtergrondemoties: haat, liefde etc. kleurt onze waarnemingenEmotie opgeroepen door de eerste waarneming: bijv. je voelt je beledigd, beïnvloed alle volgende ervaringen.Emoties bepalen de keuzes die je maakt.

 

Normaal ondersteunen mensen in discussies hun gevoel/emoties met (onzinnige) argumenten, willen het rechtvaardigen en/of toelichten: bij het praten onder deze denkhoed mag dit niet.

 

Twee categorieën  

de normale emoties: angst, achterdochtgecompliceerde beoordelingen als gevolg van vermoedens, intuïtie smaak, esthetisch gevoel, nuchterheid, etc.

 

Zwarte denkhoed de ‘advocaat van de duivel’: negatieve beoordeling; waarom iets niet zal functioneren

 

Alles wat verkeerd, onjuist of gebrekkig is, het strookt niet met de praktijkervaring of algemeen aanvaarde kennis. Beoordeling van risico’s en gevaren.

Het is een objectieve manier om negatieve elementen toe te voegen, of de vinger te leggen op fouten in de gedachtegang en de gevolgde denkmethode.

Het mag niet verworden tot een negatieve geaardheid, dan behoort het tot de rode hoed.

 

Hoe kunnen negatieve aspecten worden gepareerd?

nota nemen van het negatieve aspect door te erkennenonderkennen gevolgd door het belichten van parallel gezichtspuntonderkennen gevolgd door manier hoe het gevaar het hoofd te biedenaantonen dat gevaar geen gevaar vormt (zwart denken over zwart denken)uiteen zetten van een alternatieve zienswijze

 

Gele denkhoed    

zonneschijn, helderheid en optimisme: positieve beoordeling, constructieve bijdragen, opsporen van kansen (opportunisme)

 

Positief en constructief, opsporen van positieve aspecten (enerzijds het logisch en praktische tot anderzijds visioenen en hoopvolle verwachtingen). Geel denken is ook een geesteshouding die met positieve hoop vooruitloopt op een situatie.

Geel denken verkent en onderzoekt de dingen op hun waarde en voordelen, zoekt naar een logische ondersteuning: gefundeerd optimisme.

Geel denken is constructief en generatief: concrete suggesties en voorstellen, heeft betrekking op het uitvoeringsaspect (de bal aan het rollen brengen).

 

Het glas is halfvol en niet halfleeg.

Verbanden met andere hoeden: euforisch: rode hoed en creëren van nieuwe ideeën: groene hoed.

 

Groene denkhoed          

vruchtbaarheid: creativiteit, zaden die ontkiemen en tot wasdom komen, beweging, provocatie.

 

Groene hoed impliceert creatief denken. Bereidheid om op zoek te gaan naar alternatieven (verdergaand dan de meest voorde hand liggende alternatieven, niet tevreden zijn met de eerste goede aangedragen oplossing). Groen denken streeft naar verandering. Groen denken houdt geen beoordeling in maar juist een beweging, een denksprong waarmee je tot nieuwe ideeën komt. Provocatie (d.m.v. de omkering, een willekeurig gekozen woord) wrikt ons gebruikelijke patroon van denken los, zodat we andere wegen van denken kunnen volgen.

Je hebt geen meer of minder creatieve mensen, maar creatieve mensen besteden gewoonlijk meer tijd aan het pogen om creatief te zijn. Het pauzeren om creatieve tijd in te lassen is essentieel. Iemand moet niet creatief zijn, kan het wel pogen.

 

Blauwe denkhoed      

afstandelijkheid en controle: de dirigent van het denken, denken over denken

 

Denkt over het denken. ‘Volgens mij hebben we nu gele hoed denken nodig, willen we verder komen…’. Blauwe denkers definiëren de kwestie waar het denken zich op moet richten. Blauwe denkers geven vorm aan wat zonder hem een chaotisch verlopende discussie zou worden (samenvatten, trekken conclusies, agenda bepalen, stoppen van twistgesprekken etc.), zijn vaak voorzitter, hoeft niet zo samen te vallen.


Via Maikel
more...
Maikel 's curator insight, December 16, 2013 6:51 AM

In een tijd van verandering heb je elkaars zicht en ideen nodig; het is dan een kans de zaak beter te maken. Deze theorie vindt ik ook wat weg hebben van de Kleuren theorie van  Caluwé & Vermaak. Hier in word er beter op de valkuil van positief gewezen.

 

Postief is erg politiek en "politiek is het sociale proces dat bepaald wie wat krijgt".

 

Dit is dus niet perse op inhoud gericht er is een valkuil tot machtsgebruik