Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτική έρευνα για τον Ψηφιακό Γραμματισμό στους Μαθητές Γυμνασίου
Οι ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, ο ρόλος του μαθητή ως ψηφιακός πολίτης καθώς και η χρήση από τους μαθητές των νέων τεχνολογιών εντός και εκτός σχολικής μονάδας, αποτελούν τις θεματικές της έρευνας με θέμα: «Ο ψηφιακός Γραμματισ...
Eκπαιδευτικά βίντεο – μικρής διάρκειας- για την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινότητων και Ιστολογίων
Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά βίντεο - μικρής διάρκειας -για την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινότητων και Ιστολογίων (). Η υπηρεσία δίνει σε όλα τα μέλη του ΠΣΔ τη δυνατότητα δημιουργίας ιστολογίων και ταυτόχρονα δυνατότητες ισοδύναμες με αυτές των δημοφιλών κοινωνικών δικτύων (Fa...
Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας: Συμμετοχή του Δ. Σχ. Βυτίνας σε διεθνές πρόγραμμα eTwinning+
Το διεπιστημονικό σεμινάριο με θέμα το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) πραγματοποιήθηκε στην πόλη Hammamet της Τυνησίας 2-4 Μαΐου 2019, με τη συνδιοργάνωση Τυνησίας και Ελλάδας. Επιπλέον των Τυνήσιων και Ελλήνων εκπαιδευτικών συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από τις χώρες Σλοβακ...