Goed onderwijs, goed organiseren
410 views | +0 today
Follow
Goed onderwijs, goed organiseren
Over kwaliteit van onderwijs: de goede dingen doen, de goede dingen goed doen. In het bijzonder aandacht voor gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Innovatie vereist kijken naar ICT vanuit een ander perspectief | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Innovatie vereist kijken naar ICT vanuit een ander perspectief | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
"How to avoid being “nextflixed” : 5 questions for Saul Kaplan bevat enkele tips voor organisaties die moeten vernieuwen, maar dat eigenlijk niet durven. Over houdbaarheid van business modellen, het opzetten van de juiste brilen het belang van tempo."

"Bekijk technologie niet vanuit de bril van het bestaande business model, maar kijk welk nieuw business model gefaciliteerd kan worden met nieuwe technologie."
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Keynote Gert Biesta ORD2012 - Onderwijs verleerd? Van ecologisch leren naar de wereldschool

Opnname van de keynote van Gert Biesta tijdens ORD 20102, in het kader van het thema ecologisch leren. De keynote "Onderwijs verleerd? Van ecologisch leren naar de wereldschool" start bij min 15:20 en duurt ca 1 uur. (qualitytime!)

"Het is opvallend dat in veel landen de discussie over onderwijs en onderwijzen in toenemende ma te in termen van 'leren' wordt gevoerd. Ofschoon de opkomst van wat ik elders (Biesta, 2006) 'de nieuwe taal van het leren' heb genoemd een aantal belangrijke openingen heeft geboden – met name door de blik meer expliciet te richten op de activiteiten van diegenen waar het in het onderwijs uiteindelijk om draait – zijn er ook problematische kanten aan het 'ver-leren' van de discussie over onderwijs en onderwijzen."


Mijn overwegingen:
Problematische kanten van het 'ver-leren- van de discussie over onderwijs en onderwijzen' signaleer ik zelf heel direct in de uitvoering van mijn werk.


Vanuit mijn functie als adviseur Onderwijs, Ontwikkeling & Kwaliteit binnen een ROC, heb ik bij de uitvoering van mijn taak als projectleider voor de invoering van een digitale leeromgeving voor dat ROC niet alleen ervaren dat zo'n 'project' - veranderingstraject - lastig is doordat het vanuit de bedrijfsvoering vooral technologigedreven wordt aangestuurd.


De grootste uitdaging voor mij is het inkaderen van de onderwijsgedreven opdracht gebleken. Daarbij ervaar ik consequenties van wat Biesta noemt 'het ver-leren van het onderwijs'.


Ik neem me in elk geval voor om nog consequenter te spreken van het inrichten van een digitale onderwijsomgeving (of: schoolomgeving?). Want een (digitale) onderwijsomgeving sluit uiteraard de verworvenheden van nieuwe kennis over leren niet uit. Het kan helpen deze in de context van onderwijs toe te passen. Maar onderwijs onderscheidt zich wel als een specifieke leercontext. Onderscheiden, niet afscheiden! Dat is ook een goed (werkbaar en 'de goede dingen doen) uitgangspunt voor het realiseren van een digitale onderwijsomgeving.
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Onderwijs Research Dagen - Wageningen UR

Onderwijs Research Dagen - Wageningen UR | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it

Een fragment uit de intro bij de keynote van Gert Biesta ORD2012.

Biesta: 'Een van de belangrijkste problemen is dat de taal van het leren de aandacht lijkt te hebben afgeleid van vragen over doel en inhoud van het onderwijs en vragen over het specifieke karakter van de relaties tussen leerkracht en leerling. De leerkracht wordt daarmee meer en meer een procesbegeleider wiens taak het is om leren te ondersteunen en te bevorderen, en steeds minder iemand die iets radicaal nieuws in dat soort processen heeft in te brengen. Het 'ver-leren' van de discussie over onderwijs en onderwijzen heeft ook het zelfbeeld van de leerkracht beïnvloed en in sommige gevallen zodanig dat leerkrachten lijken te zijn verleerd waar het in onderwijs en onderwijzen echt om zou moeten gaan.'

Mijn overwegingen:
Ik hoop dat deze keynote online komt! Over dit fenomeen en de consequenties voor mijn werk zou ik graag eens een bijdrage schrijven. Het is zo belangrijk gebleken een digitale leeromgeving voor een onderwijsinstelling in te richten vanuit een - evt hernieuwde - visie op onderwijs. En niet uitsluitend vanuit (al dan niet gehypte) kennis over leren alleen.

more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

De kwaliteit moet in het hele hoger onderwijs omhoog. Waarom, hoe en wat betekent dat voor de ondersteuning? by ePitch TV

De kwaliteit moet in het hele hoger onderwijs omhoog. Waarom, hoe en wat betekent dat voor de ondersteuning? by ePitch TV | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
Video van de opening SISLink 2012 gevolgd door keynote door Doekle Terpstra (vanaf min 9:20). Doekle Terpstra geeft een inkijk in zijn visie op en zijn ervaringen met het verbeteren en borgen van de kwaliteit in het hoger onderwijs. Een verhaal vanuit het binnenperspectief van InHolland, dat wel eens exemplarisch zou kunnen blijken voor de kwaliteitsvragen die hoog op de agenda staan (en anders wel: komen) van alle hogescholen en universiteiten.


Mijn overwegingen: Een verhaal, dat in zijn kern volgens mij net zo opgaat voor (middel)grote onderwijsinstellingen voor MBO (en mogelijk ook voor het VO).

Doekle Terpstra signaleert dat in de 'bestuurlijke bovenwereld' van InHolland het primair proces bleek te zijn geclaimd op een plek waar het niet hoort te liggen: de regie over het primair proces is - aanvankelijk: onbedoeld - in hoofd en handen van het ondersteunend bedrijf terecht gekomen.


De kernboodschap van Doekle Terpstra onderschrijf ik ten volle:
Het is van het grootste belang dat onderwijsorganisaties in alle geledingen terugkeren in dienst van de oorspronkelijke - complexe en dynamische - opdracht: de opdracht van het onderwijs. Een schoolorganisatie is een ONDERWIJS-gedreven instelling. Het institutioneel denken waardoor in onderwijs (en zorg) de regie is over het primair proces kon worden overgenomen, zal moeten worden losgelaten. Het primaat van het onderwijs terug waar het hoort - bij het onderwijs zelf - is een complexe uitdaging.

Terpstra benoemd de twee belangrijkste factoren om 'het tij' te kunnen keren:
Strategie en beleid (weer) vanuit de kernopdracht - het primaat bij het onderwijs - vereist in elk geval dat er een professionele aanspreekcultuur wordt ontwikkeld. Niet alleen, niet vooral over planningen, maar over de inhoud: goed onderwijs. En hoe je daartoe als onderwijsprofessional te verhouden binnen team- en organisatieverband. Dat is heel wat anders dan wat nu soms lijkt te worden verstaan onder de professionele autonomie van de docent. En voor de informatievoorziening, de studentenadministratie en de onderwijslogistiek betekent het dat een transformatie nodig is naar een gelijkwaardige rol, maar van een heel ander karakter: een volgende, dienende - rol.

Van strategie naar beleid:
Er is veel lef nodig op alle niveaus om de uitdagingen op te pakken. Maar daaraan zou ik - vragend - willen toevoegen: en voldoende inzicht in het kapitaal/de expertise die aanwezig is en in de expertise die (juist) ook voor de 'kanteling' van de organisatie - in deze tijd en met de blik naar de toekomst - nodig is?

Deze invalshoek viel natuurlijk buiten het bestek van de keynote. De rigoreuze inkrimping van het ondersteunend bedrijf werd echter wel expliciet genoemd. Respectvol naar betrokkenen, maar - in mijn beleving - ook bijna 'als vanzelfsprekend'. En dat riep bij mij direct al vragen op. Getriggerd door een tweet van @JeroenBottema over het plaatsingsbeleid, wil ik mijn vraagtekens toch niet onbenoemd laten. Het is immers niet de bedoeling dat ten behoeve van noodzakelijke bezuinigingen - door onvoldoende inzicht/informatie op dat gebied - 'kapitaal wordt vernietigd'. Kapitaal dat juist zo hard nodig zou kunnen zijn, om 'met minder mensen en middelen hetzelfde of meer te bereiken, op een hoger kwaliteitsniveau'. Het primaat bij het onderwijs betekent immers niet, dat bij het onderwijzend personeel alle expertise en kwaliteit is om het te realiseren. En volgens mij ook: niet altijd kan of zou moeten zijn. Ik signaleer zelf een 'gat' dat zich niet zo gemakkelijk laat opvullen. Na deze keynote ben ik zo benieuwd hoe Doekle Terpstra het realiseren van de verbindingen tussen de verschillende rollen in de complexiteit van onderwijs ziet.
more...
No comment yet.
Rescooped by Karin Straatman from Elearning Pedagogy
Scoop.it!

Stages of Personalized Learning Environments | Rethinking Learning - Barbara Bray

Stages of Personalized Learning Environments | Rethinking Learning - Barbara Bray | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
This chart provides the three stages of Personalized Learning Environments describing Stage One (Teacher-centered), Stage Two (Teacher and Learners as co-designers) and Stage Three (Learner-centered).
Via Paula Silva
more...
No comment yet.
Rescooped by Karin Straatman from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Promotie Marieke Thurlings: goede feedback leraren werkt

"Feedback in het onderwijs wordt al heel lang onderzocht, maar naar schatting 95% van die onderzoeken gaat over feedback van leraren aan leerlingen. Feedback van leraren aan elkaar, dat was een onontgonnen gebied. Marieke Thurlings van LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, onderzocht het en promoveert op 15 juni aan de Open Universiteit.

 

Een van haar conclusies is dat onderlinge feedback leraren helpt in hun professionele ontwikkeling en dat die leraren dat ook zo ervaren. Mits het goed wordt uitgevoerd en mits scholen daar tijd en ruimte voor geven."


Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Fundamenteel innoveren: technologische vs. sociale innovatie

Fundamenteel innoveren: technologische vs. sociale innovatie | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
'Innovatie heeft twee gezichten

Stel je voor dat je innovatie ziet als een twee-eenheid. Organisaties hebben technologische innovatie nodig om vooruitgang te boeken. En andersom heeft nieuwe technologie een plek nodig om waardevol te kunnen zijn. Dat laatste vraagt om aanpassing of vernieuwing door organisaties. En dit wordt ook wel sociale innovatie genoemd. Wat blijkt, is dat juist deze sociale vorm van innovatie het meest ingewikkeld is te realiseren in een innovatieproject. Niet de technologische. En dat is logisch als je de karaktertrekken van de twee helften van deze twee-eenheid analyseert.'
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

The Archetypes of Creativity

The Archetypes of Creativity | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
NAIP Patent Blog: "Employees with six types of aptitudes: Design, Storytelling, Symphony, Empathy, Play, and Meaning, have been identified as crucial archetypes for the modern business. Employing the right mix of people with these elements will set your business on the path of creative success."
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

The Transforming Education Summit

The Transforming Education Summit | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
The Transforming Education Summit, is going from the 8th - 10th may in Abu DHabi. The meeting is focusing on the future of education. Speakers include former British Prime Minister Gordon Brown, Andy Hargreaves, Pasi Sahlberg e.o.. What will be discussed is the global educational reform movement. During the summit Stephen Murgatroyd will report in The Murgatroyd Blog briefly on the conversations and ideas.
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Nederlandse IT-architectuur is weinig effectief - Pro Education

Nederlandse IT-architectuur is weinig effectief - Pro Education | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
Volgens de onderzoeker moet architectuur veel meer onderdeel worden van de structurele bedrijfsvoering om optimale effectiviteit te kunnen realiseren. ‘Mijn advies is te verschuiven van een aparte architectuurfunctie naar een geïntegreerde architectuurpraktijk. Architectuur moet een vaste vaardigheid worden in plaats van een aparte afdeling binnen organisaties’, aldus Van Steenbergen. Het onderzoek is gebaseerd op een benchmark van 56 uiteenlopende organisaties en een survey met 293 respondenten uit alle sectoren van de zakelijke markt en de overheid. Marlies van Steenbergen is opleider in de Masterclass Enterprise Architectuur en in de Master Mananagement & ICT. (Bron: Computable)
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Niet de technologie maar het onderwijssysteem | Netkwesties

"Vanuit het onderwijsveld wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het initiatief van Maurice de Hond voor de iPad school. .... Deze criticasters hebben volgens De Hond - en Jaap van Till in zijn reactie - geen recht van spreken omdat ze technofoob en digibeet zijn.... Het vraagstuk is ... niet zozeer technologie, maar de visie, structuur en organisatorische principes van het onderwijs."
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Minding the Gap: Instructional Technology and Pedagogy

Minding the Gap: Instructional Technology and Pedagogy | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
"The leadership at the college asked me “what the relationship between instructional technology and pedagogy ought to be.” This is a brutal question; one that can’t really be answered in under 5000 words. At the same time, the question forces you to get to the heart of matter: how do we create great educational experiences using technology?"
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

ScienceGuide - Leiderschap in crisis

ScienceGuide - Leiderschap in crisis | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
Is dit ook van toepassing op leiderschap, besluitvormingsprocessen bij complexe innovatieve veranderingen?

In nieuwe situaties is het soms beter te beslissen van bestaande protocollen af te wijken, omdat die niet goed genoeg werken. Hoe dan?

'Biemans heeft na onderzoek van drie casussen aangetoond, dat het niet eenvoudig is vormen van leiderschap te vinden die (eventueel in gezamenlijkheid) een productieve bijdrage kunnen leveren aan het succesvol omgaan met crises. Naast het leiderschap van leidinggevenden, is die van de materiedeskundigen of specialisten essentieel om op een mogelijke crisis in de toekomst voorbereid te kunnen zijn.

Daarnaast is vertrouwen een belangrijkere rol gaan spelen. Binnen de militaire wereld gaat het daarbij zelfs zover dat vertrouwen ‘input’ is voor het besluitvormingsproces; immers beslissingen worden genomen door die commandanten die daar het best (tijd en plaats) zicht op hebben.'
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Docentprofessionalisering leidt tot betere leeropbrengsten | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Docentprofessionalisering leidt tot betere leeropbrengsten | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it

Professionalisering heeft positieve gevolgen voor het handelingsrepertoire van docenten en voor de leeropbrengsten van leerlingen.

Mijn overwegingen (nog zorgvuldiger uitwerken):
Docentenprofessionalisering leidt waarschijnlijk niet alleen tot een rijker handelingsrepertoire, maar vooral ook tot een meer kritisch reflectieve houding. Zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit een interview in Profiel 5-12, Special Professionalisering; Citaat uit interview met drie (mbo)docenten die in het kader van professionalisering (en organisatieontwikkeling van de instelling waar zij werken) het mastertraject 'Professioneel Meesterschap' doen.

 

"'Het is niet zo zeer dat je beter wordt in één bepaalde vaardigheid,’ legt Anneke uit. ‘Het gaat meer om het ontwikkelen van een kritische geest. Ik ben alerter en scherper geworden. En doordrongen van het besef dat beslissingen gefundeerd moeten zijn en processen moeten worden geëvalueerd.’"

 

Ik denk dat een goed opgezet aanbod voor professionaliseringstrajecten voor docenten dus ook kan bijdragen het weer verbreden van de 'verleerde' discussie over onderwijs en onderwijzen (Biesta-keynote ORD2012). Want de pedagogische opdracht van het onderwijs betreft niet alleen de hoe (zo efficient en effectief mogelijk) vraag, maar (vooral) ook waartoe: wat. Pragmatisme waarbij het handelen - op basis van actuele kennis van theorieën - uiteindelijk altijd wordt gelegitimeerd vanuit de doelen van het onderwijs en geplaatst wordt binnen de ondewijscontext (de interacties hebben specifieke kenmerken).

 

NB ook bij het kiezen en vormgeven van dit professionaliseringsaanbod voor docenten gaat het dus in essentie om  en de bijbehorende begeleiding/werkvormen gaat het dus in essentie om ontwerp en uitvoering vanuit een totale visie op onderwijs/opleiden: relevante inhouden en begeleiding die het traject onderscheidend maken! - oeps... Formulering vraagt om meer tijd dan nu beschikbaar)

more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Hetkind

Hetkind | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
'De rol van de pedagogiek is de afgelopen decennia overgenomen door de leertheorie, waardoor de waarden van het onderwijs uit het zicht verdwenen. Onderwijzen is het op gang brengen van leerprocessen geworden, de kwaliteit van het onderwijs is men steeds meer aan leerresultaten gaan afmeten. De school is daarmee een bedrijf geworden, waarmee leerresultaten moeten worden geproduceerd. Met de ver-lering van het onderwijs hebben de pedagogische waarden plaats moeten maken voor economische waarden: de school moet effectief zijn, efficiënt gemanaged en klantgericht.'
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Hybridity, pt. 3: What Does Hybrid Pedagogy Do? | Hybridity | HYBRID PEDAGOGY

Hybridity, pt. 3: What Does Hybrid Pedagogy Do? | Hybridity | HYBRID PEDAGOGY | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
'Teaching is a practice. Good teaching is an engaged, reflective, and generous practice. Pedagogy is not just talking and thinking about teaching. Pedagogy is the place where philosophy and practice meet (aka “praxis”). It’s vibrant and embodied, meditative and productive. Good pedagogy takes both teaching and learning as its subjects.'
more...
No comment yet.
Rescooped by Karin Straatman from Elearning Pedagogy
Scoop.it!

Three generations of distance education pedagogy | Anderson | The International Review of Research in Open and Distance Learning

Three generations of distance education pedagogy | Anderson | The International Review of Research in Open and Distance Learning | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it

Abstract

This paper defines and examines three generations of distance education pedagogy. Unlike earlier classifications of distance education based on the technology used, this analysis focuses on the pedagogy that defines the learning experiences encapsulated in the learning design. The three generations of cognitive-behaviourist, social constructivist, and connectivist pedagogy are examined, using the familiar community of inquiry model (Garrison, Anderson, & Archer, 2000) with its focus on social, cognitive, and teaching presences. Although this typology of pedagogies could also be usefully applied to campus-based education, the need for and practice of openness and explicitness in distance education content and process makes the work especially relevant to distance education designers, teachers, and developers. The article concludes that high-quality distance education exploits all three generations as determined by the learning content, context, and learning expectations.


Via Paula Silva
more...
No comment yet.
Rescooped by Karin Straatman from Elearning Pedagogy
Scoop.it!

Digital Pedagogy to Engage

#mtmoot Opening Keynote: Digital Pedagogy to Engage Mountain MoodleMoot http://mountainmoot.com/ Carroll College Helena, MT May 31, 2012...
Via Paula Silva
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Nieuw business model voor afstandsleren | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Nieuw business model voor afstandsleren | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it

'Een business model is meer dan een financieel model

Omdat professionals niet alleen meer via cursussen en opleidingen willen bijblijven op het vakgebied, zullen onderwijsinstellingen -die een spilfunctie willen vervullen op het gebied van een leven lang leren- een ander business model moeten ontwikkelen.'

more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Congres Architectuur en onderwijs benadrukt 'leren leren' - de Architect

Congres Architectuur en onderwijs benadrukt 'leren leren' - de Architect | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
"Congres Architectuur en onderwijs benadrukt 'leren leren'... Leren is nieuwsgierig maken en vindt al lang niet meer alleen plaats op school. Het is onderdeel van alle activiteiten die mensen met elkaar ondernemen."

Het is belangrijk daarmee rekening te houden in het ontwerp van de gebouwen. Datzelfde geld voor de ICT architectuur.
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Canon voor beroepsonderwijs

Canon voor beroepsonderwijs | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
"Waarom deze Canon? De mbo-sector is veelzijdig en complex. Er wordt veel onderzoek gedaan in en rond het mbo over allerlei thema's. Het doel van deze Canon is om belangrijke kennis te ordenen en inzichtelijk te maken zodat dit gemakkelijk te vinden is en benut kan worden in de praktijk."
more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

UT-hoogleraar ontwikkelt nieuwe wetenschapsfilosofie

UT-hoogleraar ontwikkelt nieuwe wetenschapsfilosofie | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it

"Mijn pleidooi is dat onderzoekers zich bewust zijn van de eigen interpretatiekaders en deze actief gaan onderzoeken’, dat stelt prof. Mieke Boon van het onderzoeksinstituut MESA+ van de Universiteit Twente."

more...
No comment yet.
Scooped by Karin Straatman
Scoop.it!

Magazine CINOP uitgelicht 2012

Magazine CINOP uitgelicht 2012 | Goed onderwijs, goed organiseren | Scoop.it
"Dit magazine bevat een verzameling recent verschenen artikelen (in vakbladen als VIVES, Meso magazine en Les) van CINOP-consultants.

De artikelen gaan over thema's waarop CINOP actief is zoals het organiseren van onderwijs, examinering, taal in het mbo, leven lang leren en de ontwikkeling van toetsen. Bij elkaar geeft dit een aardig beeld van het brede werkveld van CINOP en de vraagstukken van de opdrachtgevers."

more...
No comment yet.
Rescooped by Karin Straatman from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

The ADDIE Model Instructional Design Process: The movie

A basic overview of the Analysis phase of the ADDIE instructional design model.

A - http://youtu.be/JZdv5lrJs4U
D - http://youtu.be/BhLIiF9QyTo
D - http://youtu.be/VzYDNWhQWYA
I - http://youtu.be/q8yky6-P1Uw
E - http://youtu.be/CBoI0wBo4vw

 


Via Nicolette Erkelens, Jeroen Bottema
more...
No comment yet.