GILKO OP DE FOTO
9.9K views | +0 today
Follow
GILKO OP DE FOTO
MERELBEKE - Warme oproep voor meer visie en politieke verantwoordelijkheid bij het inrichten van gemeentelijk basisonderwijs.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Merelbeke - GILKO-dossier houdt steeds meer Merelbekenaren in de ban. Lees hier de laatste updates en artikels.

UPDATE - 20 januari 2014

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies gevraagd aan de schoolraad over het plan om:

> de Kloosterstraat uit te bouwen tot de hoofdschool met van elke kleuterklas of elk leerjaar 1 of 2 klassen (afhankelijk van de instroom van nieuwe leerlingen),

> de Bergwegel te beperken tot een school met graadsklassen van 12 kinderen per kleuterklas of leerjaar,

> Lemberge te laten groeien tot een school met graadsklassen van 10 kinderen per kleuterklas of leerjaar.

 

Om tot de bovenstaande structuur te komen, zal er met een strikt inschrijvingsbeleid voor nieuwe inschrijvingen gewerkt worden. 

 

De beoogde structuur kan niet onmiddellijk gerealiseerd worden omdat de leerlingengroepen nu nog anders samengesteld zijn. Over de concrete uitwerking wordt in de schoolraad nog uitvoerig gesproken.

  

De definitieve beslissing over deze plannen valt in de gemeenteraad van 25 februari.

 

De GILKO-directie deelt verder mee:

" - dat kinderen die met vriendjes overstappen van vestigingsplaats samen in een klas blijven

- dat er in de Bergwegel ook oneigenlijke graads- en combinatieklassen (bvb. 2de/3de leerjaar, 4de/5de/6de leerjaar) gevormd worden

- dat er een extra kleuterklas in de Kloosterstraat gevormd kan worden voor de kinderen die  volgend jaar in de 2de / 3de kleuterklas zitten en vanuit de Bergwegel overstappen."

 

_______________________________________________

 

UPDATE - 2 september 2013

 

De herstructurering van GILKO gaat niet door. De leerlingen van het GILKO krijgen de mogelijkheid om het nieuwe schooljaar te starten in hun vertrouwde omgeving. Dit wordt niet als een overwinning beshouwd maar als een "terug naar start" om via een constructieve dialoog werk te maken van een stabiele en duurzame langetermijnvisie voor het gemeentelijk basisonderwijs.

______________________________________________________________

 

Op 24 april 2013 werd op de gemeenteraad een drastisch en omstreden herstructureringsplan voor het gemeentelijke basisonderwijs goedgekeurd. De radicale wijze waarop het gemeentebestuur haar bestuurlijke macht inzet houdt steeds meer Merelbekenaren in de ban. Vooral omdat het nu kinderen zijn die er voor moeten opdraaien

 

Ondanks alles keurde de Merelbeekse coalitie CD&V / Open VLD / SP.A het voorstel toch goed. Hiermee gaan zij ondermeer in tegen:

- de vele reacties van ouders en een petitie met 1.500 handtekeningen;

- de vraag en nood aan participatie met rechtstreekse betrokkenen;

- de aangetoonde tekortkomingen inzake beleid en visie op onderwijs;

- de adviezen en tussenkomsten van pedagogen, experten en officiële

  onderwijsinstanties;

- de conrete verkiezingsbeloftes (CD&V 2012: "uitbreiding Bergwegel");

- de uitdrukkelijke vraag van opposietiepartijen Groen en N-VA om uitstel;

- enz.

 

Het gebrek aan visie en politieke verantwoordelijkheid wordt op een schrijnende manier bevestigd. Steeds meer ouders en burgers zien de gevolgen hiervan in en geven uiting aan hun ongenoegen. Zelfs buiten de gemeentegrenzen weekt het GILKO dossier reacties los. Als blijk daarvan komen heel wat initiatieven en acties aan de oppervlakte om de beslissing van 24 april 2013 ongedaan te maken.

 

Voor sommige procedures wordt beroep gedaan op juristen… die helaas niet altijd gratis werken. De kosten worden momenteel geraamd op € 4.000 à € 5.000. Daarom worden in de komende weken een aantal benefietacties opgezet. Om alles transparant en reglementair te laten verlopen werd er een vereniging opgericht onder de naam “Bergwegel 4 Ever”.

 

UW STEUN, HOE KLEIN OOK, IS ZEER WELKOM !

 

Meer info over de lopende (benefiet)acties en de vereniging vindt u op deze website. U kunt ook rechtstreeks steunen door een bijdrage te storten op het rekeningnummer BE77 8915 3420 1642 van “Bergwegel 4 Ever”. Indien u wenst kunt u als particulier, zelfstandige of onderneming een kwijtschrift ontvangen voor uw gestorte bijdrage. Stuur hiervoor een mailtje naar nico.deschepper@telenet.be of wim.ornelis@telenet.be.

  

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

WAT VOORAF GING...

 

"GILKO OP DE FOTO" is een initiatief van positieve ouders voor het behoud van de bestaande structuur van het gemeentelijk basisonderwijs in Merelbeke met hoofdschool Kloosterstraat en volwaardige buurtafdelingen Lemberge en Bergwegel. Een warme oproep voor meer visie en politieke verantwoordelijkheid bij het inrichten van gemeentelijk onderwijs.

 

* * * * *

 

Waarom dit initiatief?

 

Op 23 APRIL 2013 zal de gemeenteraad stemmen over de toekomst van GILKO, de gemeentelijke basisschool van Merelbeke. Maar de plannen die op tafel liggen en het ontstaan ervan wijzen op een zeer geforceerde hervorming, zonder langetermijnvisie, en op pedagogisch vlak zwak onderbouwd.

 

Enkele concrete voorbeelden:

> De afdeling Bergwegel, vandaag een volwaardige en succesvolle 

   basisschool, zal een drastische inkrimping ondergaan waarbij enkel nog de

   1e en 2e kleuterklas overblijft. De achterblijvende kleuters verliezen dus heel

   wat referentiepunten en contacten die van essentieel belang zijn voor hun

   sociale interactie en ontwikkeling.

> De hoofdschool Kloosterstraat, vandaag een volwaardige en kwalitatieve   basisschool, moet de experimentele toer op: 3de kleuterklas en 1e + 2de   leerjaar worden verenigd in een "brugschool". Gerenommeerde pedagogen

   wijzen op een tweeledig risico voor de betokken kleuters. Ten eerste een wijziging van omgeving (andere school), midden in de kleutertijd waar houvast en continuïteit essentieel is. Ten tweede een te vroege confrontatie met de prestatiedruk die eigen is aan de lagere school, hetgeen op termijn aanleiding kan geven tot demotivatie en schoolmoeheid. Ook bestaat er een

   risico op zogenaamde verkleutering van het 1e leerjaar door de vervaging van de overgang van kleuter naar lager onderwijs.

> De verkeersdruk tijdens de ochtendspits in Merelbeke Centrum zal

   toenemen, in de omgeving van de Kloosterstraat en het kruispunt

   Molenhoek.

> Merelbeke kent een ononderbroken bevolkingsaangroei en nieuwe

   bouwprojecten en verkavelingen schieten als paddestoelen uit de grond. Investeren in onderwijsvoorzieningen is dus broodnodig.

> Enz.

 

Wij vragen het behoud van een volwaardig aanbod van jong naar oud op alle GILKO sites, het meest interessante pedagogische model voor basisonderwijs, een duidelijke langetermijnvisie en een evenwichtig instroombeleid. Onderwijs verdient aandacht en voorrang. De aangekondigde reorganisatie doet ernstig afbreuk aan de troeven en de kwaliteit die GILKO momenteel biedt. De huidige aanpak toont weinig respect voor de ouders die hun kinderen inschreven in het gemeentelijk onderwijs én voor diegenen die dat in de toekomst plannen te doen.

 

* * * * *

 

Geachte Burgemeester en Schepenen,

 

Het inrichten van onderwijs is een grote verantwoordelijkheid en vergt continue investeringen in capaciteit en kwaliteit, gebaseerd op pedagogische en wetenschappelijk zekerheden. De jonge kinderen die u ontvangt in de gemeentelijke basisschool doorlopen er de belangrijkste stadia van hun ontwikkeling, waarin het begrip 'tweede kans' niet bestaat. Het is erop of eronder. DUS BESPAAR NIET OP KWALITATIEF ONDERWIJS. Het zullen altijd de kinderen zijn die de last dragen van compromissen of 'window dressing'. Hun schouders zijn hiervoor nog niet sterk genoeg. Houd daarmee rekening alstublieft.

 

* * * * *

 

DOE MEE EN LAAT JOUW CREATIE DE WERELD RONDGAAN ALS BEELD VAN ONZE CAMPAGNE.

 

Met een beeld kan je de ogen openen voor zaken die het verstand alleen niet ziet. Maak een FOTO, een mooie TEKENING of een GEDICHT waarmee je op een positieve manier je steun of ongerustheid wilt tonen.

 

>>> Stuur je creatie naar gilko-op-de-foto@hotmail.com

       Van een tekening kan je een foto maken om door te sturen.

       Bij foto's en tekeningen mag je een korte titel plaatsen.

       Op de website wordt je naam enkel vemeld als je daar

       uitdrukkelijk om vraagt.

 

Alle inzendingen worden ter beschikking gesteld van pers en media. Wie weet haalt uw foto of tekening wel het nieuws en win je eeuwige roem met het beeld van deze campagne!

 

Door deel te nemen aan deze steunactie staat u toe dat uw foto, afbeelding of gedicht gepubliceerd wordt. Daar kan geen vergoeding tegenover staan. Respect staat centraal: ongepaste of compromitterende beelden worden niet gepubliceerd.

 

VERTEL HET VERDER... 

Gebruik de share-knop voor Facebook, Twitter, LinkedIn... 

 

Perscontacten en info via: gilko-op-de-foto@hotmail.com

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Gemeente trekt beroep in - "We hebben ingezien dat ons beroep tot niets zou leiden"

Gemeente trekt beroep in - "We hebben ingezien dat ons beroep tot niets zou leiden" | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

MERELBEKE - De gemeente Merelbeke heeft haar beroep tegen de beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur over de onderwijshervorming ingetrokken.

 

De Commissie vond dat de schoolraad, die in het overleg rond de hervorming was betrokken, te weinig tijd had gekregen voor een advies. Zo werd de uitnodiging voor de overlegvergadering geen tien dagen op voorhand verstuurd en ook de uitleg over de hervorming was niet mee gestuurd met de uitnodiging. De gemeente was eerst in beroep gegaan tegen de beslissing, maar heeft dat beroep nu ingetrokken.

 

‘We hebben ingezien dat ons beroep tot niets zou leiden’, aldus schepen van Onderwijs Isabelle Van De Steene (CD&V).

 

Enkele ouders van gemeenteschool De Bergwegel waren naar de Raad van State gestapt en die schorste het hervormingsbesluit, maar een uitspraak ten gronde is er nog niet.

GILKO OP DE FOTO's insight:

Nu nog het inzicht dat de koppige houding van het gemeentebestuur de ouders, burgers en sympathisanten al erg veel tijd en geld gekost hebben. Centen en energie die ook op een heel andere wijze hadden ingezet kunnen worden.

 

Laten we hopen dat Sinterklaas straks langs Gilko passeert met onderwijspiet, toekomstpiet, financiële-planning-piet, achitectpiet en een groot wit blad papier waarop een mooie en toekomst kan uitgetekend worden voor stabiel, volwaardig en duurzaam basisonderwijs in Merelbeke.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Garantie op "eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs" is er al, zonder herstructurering!

Garantie op "eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs" is er al, zonder herstructurering! | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

Op www.merelbeke.be staat vandaag onder "scholenaanbod" het volgende te lezen: "De gemeentelijke diensten bieden jullie voor het komend schooljaar (2013-2014) een brede waaier aan leerrijke, culturele, sportieve, literaire, .. activiteiten aan. Hiermee willen we een bijdrage leveren om kwalitatief lokaal onderwijs extra te ondersteunen."

 

Vervolgens staat er effectief een zeer uitgebreid nieuw activiteitenaanbod, netjes opgesplitst per thema, waarvoor nauw wordt samengewerkt met de gemeentelijke diensten (bibliotheek, cultuurdienst, sportdienst...). Top!

 

CONCLUSIE: Merelbeke biedt hiermee een “waardevol antwoord” op specifieke werkpunten vermeld in het laatste doorlichtingsverslag voor GILKO en op "de vraag naar eigentijds, kwaliteitsvol onderwijs" (citaat uit brief college dd. 6/8)… en dit dus geheel los van de drastische herstructurering.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Merelbeke start eenzijdig nieuwe juridische procedures

Uit goede bron werd gemeld dat Merelbeke eenzijdig nieuwe juridische procedures heeft opgestart bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur voor de Raad van State.

 

Dit laat vermoeden dat de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en SP-A de krachtige publieke oproep en de vraag om een democratisch besluitvormings- en inspraakproces voor de toekomst van het gemeentelijk basisonderwijs wil omzeilen en de voorziene drastische herstructurering er willens nillens wil doordrukken.

 

Indien het nodig zou blijken, dan houden wij u verder op de hoogte.

GILKO OP DE FOTO's insight:

U merkt dat er sinds half augustus geen berichten meer online geplaatst werden. Reden: na de uitspraak van de Raad van State leek het erop alsof eindelijk een dialoog op gang zou komen. Het gemeentebestuur vroeg daarbij om buiten het bereik van de media, die steeds intenser het dossier volgt, te blijven. En dat hebben wij netjes gerespecteerd.

 

Worden de bruggen opgeblazen? Zet het gemeentebestuur in op een juridische uitputtingsslag, omdat dit voor de ouders financieel onhaalbaar is?

 

Misschien moet het gemeentebestuur op 19 oktober maar eens afzakken naar de Retro Discofuif om de dialoog op gang te trekken, want in de raadszaal lijkt het vooralsnog niet te lukken.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

19 oktober 2013 - RETRO DISCO FUIF

19 oktober 2013 - RETRO DISCO FUIF | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it
GILKO OP DE FOTO's insight:

Een mega-fuif. Zonder Gilko-label! Voor iedereen die nog eens zin heeft om flink uit de bol te gaan. De voorbije maanden is gebleken dat heel veel mama's en papa's daar naar uitkijken. So, let's go!

 

Het destijds opgerichte Bergwegel 4 Ever (B4E) neemt de organisatie voor haar rekening. De vereniging heeft veel mensen bij elkaar gebracht en die groep blijft steeds verder aangroeien, waardoor B4E vandaag in vele opzichten een prachtig platform is om toffe dingen te organiseren. Deze keer staat een heus "retrodisco-fuifcomité" garant voor een spetterende avond!

 

Zo zie je maar welke onverwachte neveneffecten plotse initia-tieven kunnen hebben. Als de fuif opnieuw een succes is, wie weet wat er dan nog volgt (B4E dagtrip, B4E winterbarbecue, B4E koken voor dummies,...). 

 

Dus op 19/10 zal het ambiance zijn. Iedereen is van harte welkom! En ja, er wordt veel volk verwacht!

 

Er kunnen nog kaarten besteld worden via:

retrodiscofuif@gmail.com

Ook voor bijkomende info kan je op dit adres terecht. De bestelling is pas definitief na betaling (je ontvangt hiervoor de nodige info per mail). Bij het bereiken van de capaciteit van de zaal kan het zijn dat de kaartenverkoop voortijdig wordt stopgezet.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Groen licht voor honderd scholen

Groen licht voor honderd scholen | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

DE TIJD 04/01/2012 - De eerste inhaalbeweging voor de scholenbouw in Vlaanderen zit in een stroomversnelling. Scholen van Morgen, de publiek-private samenwerking voor scholenbouw, heeft 104 bouwvergunningen bemachtigd. In totaal moeten er 165 scholen bijkomen.

 

De eerste twee scholen gaan al volgend schooljaar open, het jaar nadien volgen tientallen andere. In tegenstelling tot andere grote bouwprojecten als de Oosterweelverbinding en het winkelcomplex Uplace stranden de vergunningen niet in een procedureslag. Slechts één dossier is beland bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

 

Scholen van Morgen, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, AG Real Estate en BNP Paribas Fortis, zit op schema om tegen het voorjaar van 2017 73.000 scholieren uit containerklassen te halen.

 

Het project is goed nieuws voor de bouwsector. Tegen midden 2014 wordt voor 653 miljoen euro aan contracten in de markt gezet.

GILKO OP DE FOTO's insight:

De nood aan bijkomende capaciteit is duidelijk, ook in Merelbeke. Wie verder de cijfers in dit artikel leest en de laatste voorstellen in het GILKO-dossier kent, kan maar één conclusie trekken: de Bergwegel biedt unieke opportuniteiten (voor belachelijk weinig geld)!

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

GROEN Merelbeke - "Raad van State maakt hervorming gemeentelijk onderwijs ongedaan"

GROEN Merelbeke - "Raad van State maakt hervorming gemeentelijk onderwijs ongedaan" | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

"Groen eist dat gemeentebestuur de hervorming van het gemeentelijk onderwijs ook in praktijk terugdraait en een vlotte start garandeert op 2 september.

 

Groen reageert opgelucht en tevreden op de uitspraak van de Raad van State die de hervorming van het gemeentelijk onderwijs ongedaan maakt. Het gemeentebestuur (Open VLD, CD&V en SP.a) had in het voorjaar met een nooit geziene koppigheid de beslissing doorgedrukt om in de afdeling Bergwegel enkel nog de opvang van de peuters en de eerste en twee kleuterklasjes te organiseren. Deze beslissing had geen draagvlak bij het overgrote deel van de ouders en heeft steeds op groot verzet gestuit van de Groen-fractie in de gemeenteraad. Voor Groen komt het er nu op aan om snel alles in het werk te stellen opdat alle kinderen op 2 september zonder problemen naar de school kunnen en alle onwettige beslissingen worden teruggedraaid. Groen is bereid om hiervoor een aparte gemeenteraad te laten samenkomen tijdens de vakantie." ...

 

Op de titel kunt u doorklikken naar het volledige artikel.

 

 

GILKO OP DE FOTO's insight:

Veelzeggend artikel. Scherp, maar het zijn nu eenmaal de feiten zoals ze zijn.

 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

RAAD VAN STATE - Arrest m.b.t. schorsing herstructurering GILKO dd. 1/8/2013 (volledige tekst)

Op algemene vraag publiceren wij hierbij het volledige arrest van de Raad van State met betrekking tot herstructureringsplannen voor GILKO Merelbeke.

De tekst van het arrest zal binnenkort ook permanent publiek beschikbaar zijn op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/?page=caselaw&lang=nl

GILKO OP DE FOTO's insight:

Zie artikel 30 en 31.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Groen Merelbeke - 'De boomerang die het bestuur lanceerde is aan het terugkeren'

Groen Merelbeke - 'De boomerang die het bestuur lanceerde is aan het terugkeren' | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

"Een bezwaarschrift bij de Provinciegouverneur, een klacht bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur van het ministerie van Onderwijs en... een schorsings- en vernietigingsprocedure bij de Raad van State.

 

De boomerang die het huidig bestuur eerder lanceerde is aan het terugkeren...!

 

Ook Groen Merelbeke klaagde eerder het volledige dossier aan: http://groenmerelbeke.be/reorganisatievoorstel_gilko-school_bergwegel"

 

Bron: https://nl-nl.facebook.com/GroenMerelbeke?_fb_noscript=1

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Wat als... Merelbeke in september geschiedenis schrijft

28/06/2013 - Aan het einde van de laatste schooldag ligt de beslissing over het GILKO-dossier in de handen van machtshebbers op het hoogste niveau.

Gezien de wijze waarop deze herstructurering werd aangepakt wordt het dringend tijd om ten volle te beseffen dat het finale oordeel een veel bredere impact zal hebben dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Merelbeke kan met haar doorzetting in het GILKO-dossier geschiedenis schrijven, maar dan wel met grote gevolgen.

 

Gerenommeerde professoren, pedagogen en sociologen, de top van het ministerie van Onderwijs, de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur, juristen en vele betrokkenen en ervaringsdeskundigen gaven al hun inzichten bij de drastische herstructurering die het Merelbeekse basisonderwijs te beurt valt . Ook de politici van de meerderheid (de coalitie CD&V, Open VLD en SP-A) die de herstructurering erdoor stemden durven off the record toegeven dat het fout zit. Maar in the picture voeren ze een ongeziene uitpunttingsslag, waarbij elke buitenstaander in het ongewisse gelaten wordt over de werkelijke aanleiding hiervoor.

 

Het zou in Merelbeke misschien ongezien zijn dat de gemeenteraad moet

terugkomen op een genomen beslissing. Maar niets is erger dan het feit dat het Bergwegel-schooltje het symbool zou worden van blind politiek machtsvertoon. Een school verdient die de hoogste bescherming, politieke visie en verantwoordelijkheid. Akkoord gaan met de huidige situatie in Merelbeke is letterlijk medeplichtig zijn aan een toekomst van politieke willekeur ten aanzien van onderwijs en de rechten van kinderen en jonge gezinnen.

 

 

UITSPRAAK GOUVERNEUR EN RAAD VAN STATE ZAL STATEMENT ZIJN

 

We zijn er van overtuigd dat onze actie, de rechtstreekse steun van enkele honderden mensen en de vele berichten en morele steun van ontelbare sympathisanten uiteindelijk resultaat moet opleveren. Het Bergwegel-dossier toont aan tot welke excessen de grondwettelijke vrijheid bij de inrichting van onderwijs kan leiden. Het is onze morele plicht en verantwoordelijkheid om erover te waken dat dit geen vrijgeleide wordt die de zekerheid en stabiliteit voor jonge kinderen in cruciale ontwikkelingsfases ondermijnt en het leven van jonge gezinnen plotsklaps uit balans kan brengen.

 

Het klinkt als waanzin dat het Merelbeekse gemeentebestuur,  de mensen aan wie wij onze stem toevertrouwen, in deze uitermate gevoelige context hun verantwoordelijkheid en hun democratische waarden naast zich neerleggen en een uitspraak op het hoogste juridische niveau afwachten om tot inzicht te komen. 

 

 

SYMBOLISCHE MENSELIJKE KETTING STAAT PARAAT

 

Tegen beter weten in heeft het schoolbestuur - de schooldirectie en gemeentebestuur - alles erop ingezet om in de laatste maanden te werken naar een “point-of-no-return”. De situatie waarin de leerlingen hun laatste weken hebben doorgebracht was schrijnend.

 

Ten aanzien van de instanties die zich nog moeten uitspreken over het GILKO-dossier kunnen wij bevestigen dat de Bergwegel ouders, vele Merelbekenaren en sympathisanten klaar staan zijn om via een grote menselijke ketting – van de Kloosterstraat tot de Bergwegel – de school opnieuw in haar vroegere glorie te herstellen. De logistieke en fysieke inspanning die hiermee gepaard gaat is compleet ondergeschikt aan het signaal dat de wereld zou worden ingestuurd indien deze herstructurering onverminderd zou worden toegelaten.

 

 

LAAT HET BERGWEGEL HART KLOPPEN TIJDENS DE VAKANTIE

 

Tijdens de grote vakantie kunt u het Bergwegel hart laten kloppen door op het grasplein voor de school (Bergwegel 6 te Merelbeke) een bloemetje achter te laten, wanneer u er passeert. Dat staat symbool voor de ouders, de kinderen en de vele anderen die nu of in de toekomst de mogelijke gevolgen dragen van de drastische aanpak zoals die vandaag de Bergwegel te beurt valt. We beseffen zeer goed dat dit heel eenvoudig kan verwijderd worden door de schooldirectie of het gemeentebestuur. Maar dat is dan tegelijk een weerspiegeling van hun maandenlange repressieve optreden en de wijze waarop men ons steeds opnieuw monddood tracht te maken.

 

Als je een bloemetje neerzet voor de school, neem er dan zelf een foto van en stuur die door naar gilko-op-de-foto@hotmail.com of naar iemand van Bergwegel 4 Ever. Op 1 september maken we er een filmpje van voor op deze website.

 

Wij houden u op de hoogte en wensen u een prettig verlof!

GILKO OP DE FOTO's insight:

We moeten met z'n allen voldoende beseffen dat een aanvaarding van de aanpak van het Merelbeekse schoolbestuur een politiek, juridisch en pedagogisch precedent zou scheppen dat de toekomstige organisatie van onderwijs in België en de rechten van kinderen en jonge gezinnen zwaar onder druk zet.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

AVS - 'Klacht Merelbeekse ouders tegen herstructurering GILKO heeft gehoor gekregen'

AVS - 'Klacht Merelbeekse ouders tegen herstructurering GILKO heeft gehoor gekregen' | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

Bron: www.avs.be, donderdag 4 juli 2013

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Geachte gemeenteraadsleden, hierbij enkele punten voor vanavond 25/6:

Betreft het GILKO-dossier:

 

Uw burgers en kiezers moeten steeds weer 300 handtekeningen verzamelen om te mogen tussenkomen op een gemeenteraadszitting. We hebben al eens 1.500 handtekeningen verzameld en overhandigd, maar kennelijk geeft dit geen recht op 5 tussenkomsten ;-). We twijfelen ook of het feit dat ondertussen half Merelbeke dit dossier volgt recht op spreken zou geven... Daarom geven we u via deze weg enkele punten mee ter herinnering (gemakkelijk leesbaar via iphone en ipad):

 

Enkele punten ter herinnering:

 

- De herstructurering van GILKO gaat in tegen de eerdere

  uitbreidingsplannen en verkiezingsbeloften. Een van de partijen

  noemt dit dus terecht 'kiezersbedrog';

- "Enkele ouders die tegen zijn" mag vandaag geïnterpreteerd worden

  als zowat alle Bergwegel ouders;

- Het pedagogisch concept vertoont ernstige zwakke punten. Hieromtrent

  werd uitgebreide toelichting verschaft door gerenommeerde professoren;

- Het doorlichtingsverslag is geen reden om over te gaan tot deze

  drastische herstructurering, dit werd ook bevestigd door de betrokken

  instanties;

- De herstructurering geeft geen garantie op een duurzame verbetering en

  op een verantwoorde aanwending van gemeenschapsmiddelen;

- De tekortkomingen van het plan werden geminimaliseerd tot "enkele

  praktische problemen". Ondertussen is uit de werkgroepen met de

  ouders gebleken dat er ernstige praktische problemen zijn; 

- Er werd openlijk en meermaals toegegeven dat er een project

  met langetermijnvisie ontbreekt;

- Gebrek aan visie en overleg werd bevestigd op de gemeenteraad

  van 23/4 door N-VA en Groen;

- De tegenstrijdige informatie in het dossier werd op de gemeenteraad

  van 23/4 aangehaald door Open VLD;

- De schriftelijke vraag om overleg en uitstel van beslissing vanwege de

  Onderwijsinspectie werd genegeerd;

- Op begrotingsvlak blijken de financiële gevolgen van de

  herstructurering nu al omvangrijk;

- Er is wel degelijk een bewezen impact op het personeel, ondanks

  het feit dat eerder het tegendeel werd beweerd;

- De stemming van de herstructurering is gebaseerd op onduidelijke

  ontwerpbesluiten;

- SP-A verklaart in een recent artikel dat de opvangcapaciteit in

  Merelbeke alsmaar zal moeten toenemen;

- Er werd door de Commissie voor Onderwijs bevestigd dat het

  participatiedecreet geschonden werd;

- Er werd foutieve informatie verschaft aan ouders die nieuwe leerlingen

  kwamen inschrijven, zo blijkt uit persoonlijke getuigenissen; 

 

Over andere punten, die het voorwerp vormen van nog lopende procedures, kunnen we niet uitweiden. We hopen echter u hierboven al voldoende elementen te hebben aangeleverd om mee rekening te houden bij de beslissingen die u deze avond neemt.

 

Met dank.

 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

PERS/DE BEIAARD: 'Massa op barbecue' - 'Kinderen tussen verhuisdozen' - 'Schoolhervorming geen probleem voor college'

Artikels uit DE BEIAARD van vrijdag 28 juni 2013:

 

1. Gilko Merelbeke - "Massa op barbecue"

2. Gilko Merelbeke - "Kinderen tussen verhuisdozen"

3. Schoolhervorming Gilko Merelbeke - "Geen probleem voor college"

 

Bron: De Beiaard, Alex De Neve

 

Klik hierboven om de artikels op volledig scherm te zien.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Enorme belangstelling voor behoud GILKO Bergwegel... het bewijs.

Enorme belangstelling voor behoud GILKO Bergwegel... het bewijs. | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

Het Gilko verhaal leeft enorm onder de Merelbeekse bevolking. De statistieken van Slideshare, een populair social media programma zijn hiervan het onmiskenbare bewijs. De communicatie via Slideshare werd opgestart nadat het e-mailadres gilko-op-de-foto@hotmail.com geblokkeerd bleek. Het resultaat is ongelooflijk, zeker omdat er na september 2013 niets meer online werd gepubliceerd, om het overleg alle kansen te geven.

 

Met 26927 views behoort Gilko-op-de-foto tot de top 2% van meest bekeken slideshare-accounts in 2013. "That's nearly the population of Monaco!" aldus Slideshare.

 

Populairste documenten:

> Koekjesverkoop: 4.844 views (de verkoop werd stopgezet op 960 manueel samengestelde pakketten, in totaal goed voor 15.360 koekjes)

> Barbecue: 4.233 views (inschrijvingen stopgezet op 300)

Dit verklaart ook de piek die te zien is in de statistiek rond de maand juni.

 

De piek die zich voordoet in augustus toont de grote ongerustheid rond het voortbestaan van de Bergwegel en de gang van zaken voor het nieuwe schooljaar.

 

Op de titel kan doorgeklikt worden naar de originele statistieken van Slideshare.

GILKO OP DE FOTO's insight:

"Ouders halen hun slag thuis" was misschien niet de meest wenselijke titel waarmee het resultaat van de vele inspanningen in de krant gepromoot werd. Maar gezien de sfeer en omstandigheden waarin alles helaas moest gebeuren, kunnen we de journalist die koos voor deze oneliner wel begrijpen.

 

Er kan alvast besloten worden dat de beslissing om de Bergwegel te laten voortbestaan op een heel breed draagvlak kan rekenen. "Spijtig dat het zoveel geld en energie gekost heeft" klinkt het in de wandelgangen. Wel, laten we hopen dat die verloren energie nu door het gemeente- en schoolbestuur zal gecompenseerd worden door een flexibele houding aan te nemen die de toekomstige werking en de sfeer in GILKO ten goede komt.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Nieuwsblad 21/01/2014 - Ouders de Bergwegel halen slag thuis

Nieuwsblad 21/01/2014 - Ouders de Bergwegel halen slag thuis | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

MERELBEKE - De lagereschoolafdeling in De Bergwegel in Merelbeke blijft dan toch behouden. Het gemeentebestuur wilde die aanvankelijk verhuizen naar de Kloosterstraat, maar na protest en juridische veldslagen komt men daar nu op terug.

 

Op de titel kan je doorklikken naar het volledige artikel in het Nieuwsblad.

GILKO OP DE FOTO's insight:

Spijtig van de tijd, de vele centen en de energie. De 'veldslagen' konden perfect vermeden worden door sneller de weg van het gezond verstand te (willen) bewandelen. 

 

In goede dingen moet je investeren. In onderwijs moet dat zelfs kunnen met de ogen dicht. Gewoon, logica. 

 

De nieuwe slogan van Merelbeke is "Natuurlijk dichtbij", toch?

Wel, KIJK maar eens wat de GILKO scholen te bieden hebben!

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

AVS 20/01/2014 - Dan toch nog lager onderwijs in de Bergwegel in Merelbeke

AVS 20/01/2014 - Dan toch nog lager onderwijs in de Bergwegel in Merelbeke | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

In het wijkschooltje aan de Bergwegel in Merelbeke zal dan toch nog lager onderwijs aangeboden worden. Dat heeft het gemeentebestuur vrijdag beslist. Begin vorig jaar lag er een herstructureringsplan op tafel, na protest van de ouders zijn die plannen licht gewijzigd. De schooltjes in de Bergwegel en in Lemberge  bieden zowel kleuter- als lager onderwijs aan. Dat zal wel in graadsklassen gebeuren.

 

De school in de Kloosterstraat wordt de hoofdschool, hier zullen leerlingen in gewone klassen les krijgen. Er komt een maximumcapaciteit voor de Bergwegel en de school in Lemberge. De Kloosterstraat kan wel nog altijd uitbreiden als er meer leerlingen ingeschreven worden.

 

Het oudercomité dat zich verzette tegen de oorspronkelijke plannen is tevreden met het nieuwe voorstel van de directie en de gemeente.


© Lore Sinnaeve (AVS)

 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Persbericht Merelbeke 20/01/2014

Naar aanleiding van een doorbraak in het GILKO dossier vernamen wij dat de Gemeente Merelbeke een persbericht heeft verstuurd. De media zullen daarvan hun versie wellicht morgen publiceren. Behoudens de artikels en updates die u op deze site vindt zijn de verdere details nog niet publiek bekendgemaakt.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

N-VA 18/10/2014 - Stevig verzet N-VA Merelbeke en ouders leidt tot behoud volwaardige school in Bergwegel

N-VA 18/10/2014 - Stevig verzet N-VA Merelbeke en ouders leidt tot behoud volwaardige school in Bergwegel | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

Ouders en kinderen in Merelbeke kunnen een zucht van verlichting slaken. De toekomst van ons kleuter- en lageronderwijs is gevrijwaard. De schepen van onderwijs (CD&V) stapt na hevig protest van ouders – daarin fel gesteund door de N-VA – af van het absurde plan om geen lager onderwijs meer in de buurtschool de Bergwegel aan te bieden. Het gemeentelijk onderwijs in Merelbeke zal bestaan uit een hoofdschool (Kloosterstraat) en twee buurtscholen (Bergwegel en Lemberge) die alle 3 zowel kleuter- als lager onderwijs aanbieden.

 

Klik op de titel voor het volledige artikel.

GILKO OP DE FOTO's insight:

De carrosserie - hetgeen naar buiten toe het meest opvalt - lijkt hersteld, het (gemeentebe)stuur draait terug in de juiste richting. Nu er nog even over waken dat er na de verkiezingen geen vierkante wielen onder gezet worden.

 

Laat die vereniging maar bestaan... ze levert mooi werk en veel nieuwe vriendschappen op. Het is duidelijk dat velen ook al uitkijken naar de tweede editie van de barbecue, de fuif en de kerstborrel. De opbrengst kan dan besteed worden aan het ultieme doel: de kinderen! 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Raad van State schorst beslissing gemeentebestuur herstructurering GILKO !

Uit goede bron vernamen wij dat de Raad van State de herstructureringsplannen voor het gemeentelijk basisonderwijs GILKO heeft geschorst. De drastische herstructureringsplannen werden ondanks heel wat voorafgaande kritiek en negatieve adviezen op 23 april 2013 toch door het gemeentebestuur (meerderheid tegen oppositie) gestemd.

 

Wij trachten hierbij zo snel mogelijk meer details te geven.

GILKO OP DE FOTO's insight:

Deze beslissing van de Raad van State heeft een belangrijke symbolische waarde voor het onderwijs in België. Eerder gaf ook de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Ministerie van Onderwijs al een negatief advies met betrekking tot de herstructurering. Een school - de inrichting van onderwijs - verdient de hoogste bescherming, en politieke visie en verantwoordelijkheid.

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

NIEUWSBLAD 07/08/2013 - "Nog geen duidelijkheid over eerste schooldag"

NIEUWSBLAD 07/08/2013 - "Nog geen duidelijkheid over eerste schooldag" | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

"MERELBEKE - Het zal pas vlak voor de eerste schooldag duidelijk zijn welke kinderen er in welke gemeenschapsscholen terechtkunnen in Merelbeke. Met nog goed drie weken tijd, moeten de schoolraad en de gemeenteraad nog eens opnieuw samenkomen."

 

Op de titel kunt u doorklikken naar het volledige artikel.

GILKO OP DE FOTO's insight:

Ofwel zijn de schooldirectie en het gemeentebestuur niet in staat om de impact van dit alles in te schatten, ofwel is het nog slechts een kwestie van tijd voor de werkelijke motieven naar boven zullen komen.

 

Met alle informatie die vandaag beschikbaar is kan de gemeente alleen nog inzetten op een gewetenloos akkoord. Het signaal dat Merelbeke vandaag (opnieuw) geeft is hoogmoedig en respectloos, zelfs een blaam voor alle andere schoolbesturen! Het is hoogdringend tijd om dit te beseffen.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

N-VA Merelbeke - "Bergwegel blijft ook volgend schooljaar volwaardige basisschool"

N-VA Merelbeke - "Bergwegel blijft ook volgend schooljaar volwaardige basisschool" | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

"De Raad van State heeft beslist dat de Bergwegel ook volgend schooljaar een volwaardige basisschool blijft. De ouders halen daarmee hun slag thuis.

 

Deze beslissing hing al in de lucht nadat de Commissie Zorgvuldig Bestuur de beslissing afschoot. Toch ging het schepencollege koppig door met de verhuis. De laatste schoolweek op de Bergwegel verliep in lege klaslokalen." ...

 

Op de titel kunt u doorklikken naar het volledige artikel.

GILKO OP DE FOTO's insight:

Artikel N-VA geschreven op 3 augustus... spijtig voor de moeite als je de huidige houding van het college (meerderheid CD&V, Open Vld en S.PA) ziet.

 

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

AVS NIEUWS 06/08/2013 – “College wil schoolraad GILKO opnieuw samenroepen om herstructurering alsnog dit jaar door te voeren"

AVS NIEUWS 06/08/2013 – “College wil schoolraad GILKO opnieuw samenroepen om herstructurering alsnog dit jaar door te voeren" | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

U kunt het AVS nieuwsbericht vanavond bekijken op uw televisie of doorklikken om op de titel om de online versie te zien.

GILKO OP DE FOTO's insight:

Zie ook ons eerder bericht vandaag.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

Merelbeke reageert op uitspraak Raad van State

(bron: www.gilko.be)

 

Enkele bijkomende verduidelijkingen:

 

Wij wensen te beklemtonen dat de ‘3 ouders’ waarvan sprake de stem vertegenwoordigen van ALLE andere benadeelde ouders en hun kinderen, de pedagogen, professoren en deskundigen, de onderwijsinstanties, de vele Merelbekenaren en sympathisanten die onze actie ondersteunen.

 

Een procedure (moeten) inzetten voor de Raad van State heeft een zeer zwaar financieel kostenplaatje. Naast de advocatenkosten is er ook een kost per indiener. Dat mag al meteen verklaren waarom de vraag uitging van ‘slechts’ 3 ouders. We moeten omzichtig omspringen met de opbrengst van onze sponsoracties, koekjesverkoop en barbecue.

 

Het gemeentebestuur is in het kader van het GILKO herstructureringsdossier nu op vele essentiële punten (pedagogisch-wetenschappelijk, communicatie, langetermijnvisie, inspraak en participatie, syndicaal, procedures, verkiezingsbeloftes…) terecht gewezen voor haar aanpak en houding.

Ook de Raad van State ondersteunt nu vanuit haar bevoegdheidskader de voorgaande adviezen van vakexperten, beleidsvoerende- en toezichthoudende instanties.

 

Ondanks alles vindt het College het nogmaals nodig om in hun brief te benadrukken dat ze achter deze herstructurering staan. De gemeente gaat met deze halsstarrige houding zwaar in het rood en staat bij steeds meer kiezers in het krijt.

 

In elk geval blijven we doorgaan tot de “oproep voor meer visie en politieke verantwoordelijkheid bij het inrichten van gemeentelijk basisonderwijs” gehoor zal vinden en beantwoord wordt met een degelijke en duurzame langetermijnoplossing. Het Merelbeekse basisonderwijs heeft dat nodig en onze kinderen zijn dat waard!

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

AVS NIEUWS 5/8/2013 - "GILKO Merelbeke zal het nieuwe schooljaar inzetten zonder wijzigingen"

AVS NIEUWS 5/8/2013 - "GILKO Merelbeke zal het nieuwe schooljaar inzetten zonder wijzigingen" | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

U kunt het AVS nieuwsbericht vanavond bekijken op uw televisie of doorklikken om op de titel om de online versie te zien.

more...
No comment yet.
Scooped by GILKO OP DE FOTO
Scoop.it!

PERS/HET NIEUWSBLAD: 'Dispuut over Bergwegel escaleert verder'

PERS/HET NIEUWSBLAD: 'Dispuut over Bergwegel escaleert verder' | GILKO OP DE FOTO | Scoop.it

"MERELBEKE - Het dispuut over de toekomst van de school Bergwegel escaleert verder. Boze ouders willen de gemeente als inrichtende macht nu in gebreke stellen."

 

Op de titel kunt u doorklikken naar het volledige artikel. 

GILKO OP DE FOTO's insight:

LAAT HET BERGWEGEL HART KLOPPEN TIJDENS DE VAKANTIE

Tijdens de grote vakantie kunt u het Bergwegel hart laten kloppen door op het grasplein voor de school (Bergwegel 6 te Merelbeke) een bloemetje achter te laten, wanneer u er passeert. Dat staat symbool voor de ouders, de kinderen en de vele anderen die nu of in de toekomst de mogelijke gevolgen dragen van de drastische aanpak zoals die vandaag de Bergwegel te beurt valt.

more...
No comment yet.