Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd
2.9K views | +0 today
Follow
Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd
Nieuwsbulletin geriatrie en gerontologie in de verpleegkunde
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nurse Academy 1: Polyfarmacie en vallen bij de geriatrische patiënt

Nurse Academy 1: Polyfarmacie en vallen bij de geriatrische patiënt | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Ziektebeeld
- Diastolisch hartfalen
- Diabetische voet
- Hypertrofische cardiomyopathie en erfelijkheid
- Arteriitis temporalis

* Patiëntveiligheid: 
- Melden en analyse van incidenten
- Stressmanagement bij recent afgestudeerde verpleegkundigen

* Zuurstof toedienen via non-rebreathing masker en Optiflow
* Werking van het strottenhoofd
* Acute verpleegkunde: Aortadissectie

Lezen? het scholingstijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Artikel nodig? Mail mij.
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 6: Waarom mondzorg bij ouderen meer aandacht verdient

Nursing 6: Waarom mondzorg bij ouderen meer aandacht verdient | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Hebben we wel genoeg aandacht voor de mondgezondheid van ouderen? ‘Juist zij hebben goede mondzorg nodig,’ zegt ­tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink. ‘Veel ouderen geven er zelf geen prioriteit meer aan, maar een gezonde mond is heel belangrijk voor hun gezondheid.’ Ze heeft enkele belangrijke adviezen.

VERDER

* Obstipatie in de palliatieve fase: zoeken naar de balans tussen regels en comfort

* Urinestoma’s: bij urinestoma’s zijn urineweginfecties een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Hoe herken je ze en wat is eraan te doen?

* BENZODIAZEPINEN

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 4: Special Wondzorg - Ins en outs van tweelaags zwachtelen

Nursing 4: Special Wondzorg - Ins en outs van tweelaags zwachtelen | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
MET
* 3 vragen over: Jeuk in de palliatieve fase

* EBP: Hebben geriatrische patiënten met cognitieve problemen baat bij dagelijkse activiteitenbegeleiding?

* Wat is goede zorg voor jou? Voel je je wel eens gefrustreerd omdat je niet de zorg kunt leveren die je zou willen? Zie dat als startpunt voor het uitpluizen van wat er misgaat. Bespreek dat gevoel multidisciplinair en krijg meer grip op je werk.


No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

TVZ 2: Zorgen voor een sterk en duurzaam beroep

TVZ 2: Zorgen voor een sterk en duurzaam beroep | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Mondzorg en infectiepreventie .. altijd alert zijn
* RN2Blend: zenden én meebewegen. RN2Blend is een actieonderzoek om het verpleegkundig werk en het beroep verder te versterken en te verduurzamen
* Regieverpleegkundig werk in de praktijk
* Verpleegkundig leiderschap: hoe doe je dat?
* Verpleegkundige betrokkenheid bij verandering
* Implementatie zorgpaden doorgronden
* De ontwikkeling van academische verpleegkunde
* Regelvrijheid is de sleutel tot efficiëntere zorg
* Werkomgeving simuleert vertrouwen in toepassing van EBP
* Kwaliteit en toepasbaarheid van decubitusrichtlijnen
* Ambulancezorg voor psychiatrische patiënten
* Ondersteuning van indicatiestelling: Ongewenste praktijkvariatie in de wijkverpleegkundige indicatiestelling is een probleem. Hoe kan het worden gereduceerd, zodat de kwaliteit en eenduidigheid van indicatiestelling verbeteren?
* Stepped Wedge Clinical Trial: In de evaluatie van complexe verpleegkundige interventies staan de belangen van onderzoek, interventie en dagelijkse praktijk soms op gespannen voet met elkaar. Een stepped wedge clinical trial houdt rekening met alle belangen.

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TVV 3: Zorgmijders: hoe je ze tóch kunt helpen

TVV 3: Zorgmijders: hoe je ze tóch kunt helpen | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Zowel in de thuiszorg als verpleeghuizen kan mondzorg worden verbeterd. Lees over de belangrijkste aandachtspunten voor verzorgenden
* Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond.1 Door rekening te houden met iemands cultuur, kun jij nóg betere zorg geven

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

HERZIEN: Praktijkgerichte sociale vaardigheden

HERZIEN: Praktijkgerichte sociale vaardigheden | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Het uitgangspunt is dat je oog houdt voor je ontwikkelkanten en dat je de mensen in je omgeving net zo behandelt als je zelf behandeld zou willen worden: deskundig, eerlijk, onbevooroordeeld en met aandacht en respect. Je leert reflecteren, waarnemen en interpreteren, gespreksvaardigheden, aandacht geven en empathisch zijn en feedback geven en ontvangen. 
Vooral tijdens de coronapandemie is het belang van digitale communicatie, zoals videobellen, appen en chatten enorm toegenomen. In deze vernieuwde vierde editie is er daarom extra aandacht voor de toepassing van sociale vaardigheden in digitale communicatie.

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap

NIEUW: Moreel verpleegkundig leiderschap | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
In zes hoofdstukken komen verschillende thema’s aan bod die moreel verpleegkundig leiderschap illustreren: de morele grondslag van de zorgpraktijk, persoonsgerichtheid, zelfleiderschap, gender en diversiteit, preventie in de wijk, en tele-zorg. Zo wordt duidelijk hoe belangrijk de rol van moreel verpleegkundig leiderschap is bij het geven van goede, persoons-gerichte zorg en bij het vergroten van de invloed en het werkplezier van verpleegkundigen. 

Plaatsingscode: 613.44 More
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TVV 2: Muziekmissie

TVV 2: Muziekmissie | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
MET
* Muziek in de dagelijkse zorg zodat dit soepeler gaat
* Andere cultuur: welke voelsprieten moet je extra uitzetten bij cliënten uit een niet-westerse cultuur?
* Oogdruppelen: niet zo simpel
* Wonden bij ouderen: aandachtspunten bij de oudere huid

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwe richtlijn voor signalering en preventie van zorginfecties

Nieuwe richtlijn voor signalering en preventie van zorginfecties | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Hoe signaleer en voorkom ik zorginfecties? Bij deze vragen kunnen verpleegkundigen zich sinds kort laten leiden door een nieuwe richtlijn.
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Hoe onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon

Hoe onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Een aantal teams van zeven organisaties deed mee aan het traject ‘Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis’. De resultaten zijn opvallend; in de teams is het onbegrepen gedrag verdwenen.
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing: Wijkverpleging - do's & don'ts bij cliënten in een vervuilde woning

Nursing: Wijkverpleging - do's & don'ts bij cliënten in een vervuilde woning | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Input verpleegkundigen kan oncologische overbehandeling beperken
* EBP: Hoe vaak bladderen na een rectumoperatie?
* Spirituele zorg: inschakelen geestelijk verzorger bij levensvragen
* 4 Lezersvragen over stoma: materiaalkeuze, klysma en wat bij gevoelige huid?
* COPD: complicaties en comorbiditeit
* Antipsychotica
* Multipele sclerose
* Orale bloedglucoseverlagers

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

TvZ: Dossier Safety II - Leren van goede praktijken

TvZ: Dossier Safety II - Leren van goede praktijken | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
MET
* Openheid na incidenten
* Ontwikkeling in het denken over patiëntveiligheid
* Leren van de praktijk van medicatieverificatie
* Safety-II: een incidentonderzoek

* Bemoeizorg en ambulante onvrijwillige zorg
* Verpleegkundig leiderschap in de praktijk
* De verpleegkundig onderzoeker aan bed
* Voedingszorg voor de COPD-patiënt in het ziekenhuis
* Richtlijn voor gezonde slaap en slaapproblemen
* Kwalitatief goede en efficiënte artsenvisite
* Differentiatie als katalysator voor verandering
*Wetenschap: Scoping review

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nurse Academy O&T: Ketenzorg bij Parkinson

Nurse Academy O&T: Ketenzorg bij Parkinson | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Zorg voor mensen met een LVB
* EBP: Fecale incontinentie
* Patiëntveiligheid: Vallen… sta er bij stil!
* Casus: Aandachtspunten bij een vervuild huishouden
* Interventie: Leefstijl bij seizoensgebonden depressie
* Medicatie via de sonde
* Innovatie: Smart glasses in de thuiszorg
* Communicatie: Muziek als interventie

Lezen? Het scholingsmagazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 7: Risico op ondervoeding vaak over het hoofd gezien met MUST

Nursing 7: Risico op ondervoeding vaak over het hoofd gezien met MUST | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* ZZP’ers in de zorg: Niet meer te missen
* EBP: Is 230 cc blaasvolume na postoperatieve mictie acceptabel of moet je opnieuw meten?
* Impliciete discriminatie
* Pijncasus: ‘Ik wil geen morfinepomp. Mijn moeder had die ook en zij ging dood’
* ‘Ik wil geen morfinepomp. Mijn moeder had die ook en zij ging dood’
* Interview: Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen pleit voor meer samenwerking in de wijk. Dat is een van de belangrijkste stappen naar betere zorg voor kwetsbare ouderen die steeds langer thuis moeten wonen.
* Totale parenterale voeding
* SSRI’S

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 5: Welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie?

Nursing 5: Welk beweegadvies geef je oudere patiënten met chemotherapie? | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Hoe herstellen we van de coronatijd?
* 5 handige innovaties voor patiënten (en verpleegkundigen):
1. Slimme pleister ontlast de intensive care
2. Consultatief intensive care verpleegkundige (civ) 24/7 beschikbaar
3. Antibiotica langer houdbaar, patiënt eerder naar huis
4. Trillende sok voor patiënten met de ziekte van parkinson
5. Levensechte masterclass met vr-bril laat voelen hoe het is om zelf patiënt te zijn
* Agressie: aangifte doen in 6 stappen
* Moeilijke thuiszorg: Meneer Starremans heeft autisme. Hij hecht aan vaste gewoontes en wil niet dat iemand hem onderbreekt. Het wijkteam wordt wanhopig van zijn rituelen en monologen. Wat kun je als verpleegkundige doen in zo’n geval?
* 4 adviezen bij hik in de palliatieve fase


No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

TVZ 3: DOSSIER Diversiteit

TVZ 3: DOSSIER Diversiteit | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
MET
* Cultuurspecifieke zorg in het verpleeghuis
* Ervaringsgericht samenwerken in de ouderenzorg. Ouderenzorg vraagt om goed samenspel tussen formele en informele zorgverleners. Een ervaringsgerichte interventie, waarin (in)formele zorgverleners in het perspectief treden van een oudere hulpbehoevende, blijkt een impuls te kunnen geven.
* Covid-19: langetermijn- gevolgen in verpleeghuizen

 VERDER
* Werk maken van diversiteit en inclusie
* Oog voor LHBTI+
* Dúrf te praten
* Interculturele palliatieve zorg
* Gelijkwaardig maar niet gelijk: hoe kun je binnen een organisatie gelijkwaardig samenwerken ondanks verschillen in werkervaring, expertise, kennis of functie? Door die verschillen te erkennen.
* Onderzoek:  Professionele integriteit in de verpleegkunde
* Onderzoek: Verpleeg-sensitieve indicatoren: een brug te ver?
* De Cardiologische Zorgbrug-studie
* Samenwerking wijkverpleegkundige en VS: welke ervaringen hebben wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Nederland met de inzet van VS?
* Randomised controlled trial

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TVV 4: 'Er mag meer gesproken worden over de dood'

TVV 4: 'Er mag meer gesproken worden over de dood' | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Mensen die vlak voor hun dood naar adem snakken of heel veel pijn hebben. Het stervensproces van een cliënt kan een schokkende ervaring zijn. Soms hakt een overlijden er zó in, dat je er lang last van hebt. Hoe ga je daarmee om? '
* Zó signaleer je dat iemand sterft
* Een delier
* 6 Feiten & fabels over palliatieve sedatie

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nurse Academy Ouderen - en Thuiszorg 2: Veneuze trombo-embolie

Nurse Academy Ouderen - en Thuiszorg 2: Veneuze trombo-embolie | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Nazorg na COVID-19-infectie
* Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis: dilemma
* Lichamelijk onderzoek bij overmatig alcoholgebruik
* EBP: Voorkeursplaats voor overlijden
* Lerend vermogen van mensen met dementie
* Innovatie: Virtual reality als pijnbestrijding
* Advance care planning bij patiënten met ALS
* Indicatie voor palliatieve sedatie bij patiënt in laatste levensfase

Lezen? Het scholingsmagazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Rapporteren en reflecteren in de zorg - in minder tijd met meer aandacht

NIEUW: Rapporteren en reflecteren in de zorg - in minder tijd met meer aandacht | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Het unieke van de aanpak in dit boek is de verbinding tussen schrijven en reflecteren. Het is deze combinatie die maakt dat goed rapporteren een positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg voor cliënten. 
Je krijgt praktische tips over hoe het rapporteren voor jou en je team beter, leuker én sneller kan. Kortom, hoe je in minder tijd en met meer aandacht kunt rapporteren.

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing 3: 9 Stevige stellingen over agressie

Nursing 3: 9 Stevige stellingen over agressie | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
MET
* EBP: Geeft vervangen van een infuussysteem elke 7 in plaats van elke 4 dagen vaker bloedbaaninfecties?
* 3 lezersvragen over het aanbrengen van stomamateriaal
* 5 tips voor een soepele reanimatiedans
* 3 vragen over screenen op delier in de wijk
* Targeted therapy
* Ijzerpreparaten

No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

ICT & health 1: E-health beperkt mentale impact chronische ziekten

ICT & health 1: E-health beperkt mentale impact chronische ziekten | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
MET o.a.
* Smart glasses in de ouderenzorg
* Technologie ondersteunt zorgproces in de ouderenzorg: de Momo Bedsense
* Living labs
* Via onderzoeksuitkomsten naar baten bij inzet sociale robots
* E-health monitor 2021 RIVM
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor Geriatrie en gerontologie: drie peer-reviewed artikelen over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor het welbevinden van bewoners

Tijdschrift voor Geriatrie en gerontologie: drie peer-reviewed artikelen over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor het welbevinden van bewoners | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Het delen van mantelzorg
* Een passende aanpak van eenzaamheid
* Gewenste zorg in de laatste levensfase, een palliatief zorgpad: praktijkvragen
* Dementie en depressie: muziektherapie als therapeutisch én diagnostisch instrument? - Praktijkvragen
* De bekendheid van frailty in de praktijk: praktijkvragen
* Zorgen om dementiezorg: opinie

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

EBP | Hebben geriatrische patiënten met cognitieve problemen baat bij dagelijkse activiteitenbegeleiding?

EBP | Hebben geriatrische patiënten met cognitieve problemen baat bij dagelijkse activiteitenbegeleiding? | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
Verpleegkundigen onderzochten of geriatrische patiënten baat hebben bij dagelijkse activiteitenbegeleiding. Lees er hier meer over.
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

TvZ: Thema - Data in de gezondheidszorg

TvZ: Thema - Data in de gezondheidszorg | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
* Omarm de datawetenschapper in jezelf
* Essentieel: data beschikbaar maken
* Data en artificiële intelligentie in de langdurige zorg
* Data in het ziekenhuis

* Coördinatoren van vrijwillige palliatieve terminale zorg
* Cafeïne in de psychiatrie
* Continue monitoring van vitale waarden
* Rebels verpleegkundig leiderschap
* De invloed van betrokken mantelzorgers

* Wetenschap: Cross-sectioneel onderzoek

No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor verzorgenden: Omgaan met apraxie

Tijdschrift voor verzorgenden: Omgaan met apraxie | Ouderenzorg - Geriatrie Zuyd | Scoop.it
VERDER
* Technologische innovatie: 'Ik word blij als bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen'
* Interview met hoogleraar Hilde Verbeek: 'De bewoner is leidend, niet het ritme van de instelling'
* De V&VN-richtlijn Eenzaamheid onder ouderen is onlangs verschenen. Op basis daarvan geven deskundigen tips bij herkenbare casussen
* Gezonde voeten dragen bij aan mobiliteit en zelfstandigheid. Verzorgenden kunnen helpen voorkomen dat cliënten voetproblemen krijgen.
* Incontinentie: liefdevolle zorg bij plukgedrag

No comment yet.