Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)
572 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Nurse Academy GGZ 1: Verhoogd risico op psychose

Nurse Academy GGZ 1: Verhoogd risico op psychose | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER
* Leverwaarden bij alcohol gebruik
* Sint-janskruid
* Help, een hulphond: Cliëntveiligheid
* Als eten een obsessie wordt
* EMDR bij tinnitus
* Narratieve Exposure Therapie
* Verslaving aan opioïden
* (Be)handelen met eigen ervaring

Lezen? Dit scholingsmagazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Participatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen 1

Participatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen 1 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Denkbeeld 1: Kenmerken en zorgbehoeften van verpleeghuisbewoners met zowel psychiatrische als lichamelijke problemen

Denkbeeld 1: Kenmerken en zorgbehoeften van verpleeghuisbewoners met zowel psychiatrische als lichamelijke problemen | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER
* Géén kinderspel: Pesten in de ouderenzorg
* 'Je doet het gewoon, totdat het niet meer lukt' .Clairy Polak over mantelzorg bij dementie
* Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen: Warme zorg bij de diagnose dementie
* Gedrag sturen: Een training voor verzorgenden

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor psychiatrie 1: Effectiviteit van interventies tegen stigma van ernstige psychiatrische aandoeningen

Tijdschrift voor psychiatrie 1: Effectiviteit van interventies tegen stigma van ernstige psychiatrische aandoeningen | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER
* Onderzoeksartikel: - Voorkomen van stagnatie van herstel en chronische problemen bij patiënten in de ggz 
* ROM, benchmark en casemix in een vrije praktijk 
* Effectiviteit van interventies tegen stigma van ernstige psychiatrische aandoeningen; systematisch literatuuroverzicht 
* Klinische praktijk: - Een patiënt met acute buikpijn en braken veroorzaakt door het cannabinoïd-hyperemesissyndroom. 
* Etc.

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

HERZIEN: Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen

HERZIEN: Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
Deze vierde druk van het Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen is geheel bijgewerkt naar de meest recente wetenschappelijke en verpleegkundige inzichten. Er is nu bijvoorbeeld uitdrukkelijk stilgestaan bij verschillende aspecten van de moderne herstelvisie.

Te leen in de Zuyd Bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor psychotherapie 6: Honderd jaar ‘Rouw en melancholie’

Tijdschrift voor psychotherapie 6: Honderd jaar ‘Rouw en melancholie’ | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
Verder
* De vele gezichten van doodsangst herkennen en bespreken
* Goedpraters: een cruciaal concept in de systeemtherapeutische context
* Over het verlangen naar een sigaret
* Geen gewone puber

Lezen? Digitaal voor Zuyd: https://link.springer.com/journal/12485
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor psychiatrie 1: Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen? Meerdere vormen van preventie nodig

Tijdschrift voor psychiatrie 1: Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen? Meerdere vormen van preventie nodig | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
Verder:
* Voorkómen van stagnatie van herstel en chronische problemen bij patiënten in de ggz
* Effectiviteit van interventies tegen stigma van ernstige psychiatrische aandoeningen
* Angst, depressie en slaapproblemen bij de ziekte van Parkinson
* De rol van noradrenaline bij de ziekte van Alzheimer
* Wat gebeurt er na stoppen van langdurig gebruik van methylfenidaat?

Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Denkbeeld: Samen in Actie bij Apathie (SABA)

Denkbeeld: Samen in Actie bij Apathie (SABA) | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
En verder:

* Weerzin tegen de tillift
* Het Dilemma: Mag de deur 's nachts op slot? 
* Gamen met de psycholoog 
* De kracht van een dagelijks telefoontje 
* Hoe beleven mensen met dementie de zorg? 

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Jongeren met een hardnekkige obsessieve-compulsieve stoornis: een intensieve kortdurende behandeling

Dit artikel komt uit het tijdschrift voor psychiatrie 12/2019.

Circa 40% van de jongeren met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) herstelt onvoldoende na een reguliere behandeling met cognitieve gedragstherapie en loopt het risico op chroniciteit van de problematiek en ontwikkelingsstagnatie...

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor Gedragstherapie 4/2019

Tijdschrift voor Gedragstherapie 4/2019 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it

In dit nummer staan de volgende artikelen:

-  Metacognitieve therapie voor de obsessieve-compulsieve stoornis

-  Early Start Denver Model bij kinderen met autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking

-  Talenten van mensen met een autismespectrumstoornis

-  Eye Movement Dual Task als behandeling van suïcidale intrusies bij depressieve patiënten

Lezen? Digitaal voor Zuyd:

https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/?jaar=2019&nummer=4

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Nurse Academy GGZ 4: IJzertekort bij depressie

Nurse Academy GGZ 4: IJzertekort bij depressie | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER:
* Cliëntveiligheid: Fysieke technieken; spierballen van de onmacht
* Casuïstiek: 
- Gameverslaving
- Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
* Farmacotherapie: Cannabidiol: drug, geneesmiddel of voedingssupplement?
* Filminterventie bij bipolaire stoornis
* Ziektebeeld somatiek: Een wond die niet dichtgaat
* Patiëntveiligheid: Seksueel geweld
* Verslavingszorg: Als gokken te veel ruimte inneemt

Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd Bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

18e Jaarsymposium Spoedeisende GGz: Acute zorg anno 2020

18e Jaarsymposium  Spoedeisende GGz: Acute zorg anno 2020 | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: De kwestie verwarde personen - naar een andere benadering van onbegrepen gedrag

NIEUW: De kwestie verwarde personen - naar een andere benadering van onbegrepen gedrag | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
Ook in de eerste helft van 2019 is het aantal meldingen van personen met verward gedrag weer gestegen – al jaren is de jaarlijkse toename rond de 10%. Burgers en beleidsmakers raken steeds meer in paniek. Relativerende reacties van zorgbestuurders en onderzoekers klinken weinig overtuigend. Het boek De kwestie verwarde personen biedt een nuchtere en onafhankelijke analyse in deze chaos.

Te leen in de Zuyd Bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

GZ-psychologie 1: Is de Korte Schaal voor Negatieve Symptomen een bruikbaar instrument?

GZ-psychologie 1: Is de Korte Schaal voor Negatieve Symptomen een bruikbaar instrument? | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER
In de wetenschap:
* Helpt EMDT bij suïcidale intrusies?
* Terugvalpreventie bij depressie: medicatie en CGT?
* Verhoogt PTSS het risico op dementie?

* New Science of Mental Disorders: een radicaal nieuwe aanpak van psychische problemen

Rechten en plichten:
* De crisismaatregel
* Wordt de vrije artsenkeuze ingeperkt?

* Het misverstand: 'Je wordt echt geen ander mens door psychotherapie'

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

GZ-psychologie 1: Is de Korte Schaal voor Negatieve Symptomen een bruikbaar instrument?

GZ-psychologie 1: Is de Korte Schaal voor Negatieve Symptomen een bruikbaar instrument? | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER
* New Science of Mental Disorders: een radicaal nieuwe aanpak van psychische problemen
* Het misverstand: 'Je wordt echt geen ander mens door psychotherapie'

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

JGZ 1: Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals

JGZ 1: Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER:
Onderzoeksartikelen
* Inzet van video’s om gezond gedrag bij jongeren te bevorderen
* Een instrument om interdisciplinaire samenwerking te onderzoeken binnen de Nederlandse zorg voor jeugd
* Beknopt instrument om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis tijdig te herkennen

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Culturele competenties in de GGZ

NIEUW: Culturele competenties in de GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
De multiculturele samenleving vraagt om 'zorg op maat', afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei (sub)culturen. ''Culturele competenties in de ggz'' richt zich op hoe dit in de praktijk te realiseren en beschrijft de competenties die daarvoor nodig zijn.

Te leen in de Zuyd Bibliotheek.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

GZ-psychologie 6: Weg met de DSM?

GZ-psychologie 6: Weg met de DSM? | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
MET
* Hoe behandel je mensen met een licht verstandelijke beperking?
* Hoe evalueer je dissociatieve klachten in een PTSS-behandeling?
* Down Under: Gilles de la Tourette

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Sociale psychiatrie 131: Als SPV de veerkracht van KOPP kinderen vergroten

Sociale psychiatrie 131: Als SPV de veerkracht van KOPP kinderen vergroten | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER
* Verliesverwerking na het krijgen van een psychiatrische diagnose
* Omgaan met de perimenopauze
* Eenzaamheid overkomt je!
* Hulpverlening en seksualiteit bij oudere patiënten die voldoen aan de kenmerken van 'frailty'

Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd Bibliotheek. Voorafgaande nummers kunnen geleend worden.
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Herziene editie: Ontwikkeling in vogelvlucht - ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Herziene editie: Ontwikkeling in vogelvlucht - ontwikkeling van kinderen en adolescenten | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it

Het boek beleeft zijn zevende druk, herzien in verband met nieuwe inzichten en ontwikkelingen, met name ook op virtueel terrein.


Te leen in de Zuyd Bibliotheek.

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

ZonMw nieuws

ZonMw nieuws | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
* Behandeling op maat voor mensen met psychosegevoeligheid
* Te gast in de leefwereld van een familielid met psychiatrische problemen
* Aanpak Verward Gedrag in Zuid-Oost Nederland
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor Psychiatrie: Themanummer verstandelijke beperkingen en psychiatrie (11/2019)

Tijdschrift voor Psychiatrie: Themanummer verstandelijke beperkingen en psychiatrie (11/2019) | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it

Hier alvast enkele overzichtsartikelen:

- Psychiatrie en  lage intelligentie

- Wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

- Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

- Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

- e.a.

Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/546 ;

No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Mangomoment - met een klein gebaar naar warmere zorg

NIEUW: Mangomoment - met een klein gebaar naar warmere zorg | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
Het is een fenomeen dat Vlaanderen en Nederland verovert. 

Onderzoeksproject rond Mangomomenten. 

Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of hulpverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en vergen geen of weinig tijd, middelen of energie. 

Het boek is te leen in de Zuyd bibliotheek. Meer lezen over het project? Zie: https://mangomoment.be/algemene-informatie-3/
No comment yet.
Scooped by Christina en Liesbeth
Scoop.it!

GZ-psychologie 5: Maak seksualiteit bespreekbaar

GZ-psychologie 5: Maak seksualiteit bespreekbaar | Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) | Scoop.it
VERDER:
* To app or not to app?: Hoe maak je een goede keuze en hoe integreer je een app in je behandelingen?
* Stabiliseren bij complexe PTSS?
* Juridische kwesties en tips voor de praktijk

No comment yet.