Sveriges 90 000 cirkelledare har många olika kompetenser och synen på deras uppdrag varierar mellan studieförbunden. Det