Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som
arbetar inom fyra verksamhetsområden, fritid och föreningsliv, internationellt ungdomsutbyte,
kommunal ungdomspolitik och nationell ungdomspolitik.