Det globala pr-nätverket Porter Novelli, som Prat PR representerar, genomför årligen en studie bland fler än 10 000 konsumenter i Europa.  Med samma frågeställningar genomförde Prat PR i april i år en undersökning i Sverige för att ta reda på hur män och kvinnor i olika åldrar använder sig av sociala medier, och varför människor interagerar med varumärken i sociala medier. 1 183 personer, jämnt fördelade mellan könen, i ålder och över landet, svarade på undersökningen. Resultatet hjälper företag att förstå vad deras målgrupp vill ha ut av relationen med dem.