Viadidakts tillgänglighetsarbete - Viadidakt | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Viadidakt arbetar med att skapa en tillgänglig organisation. Oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ska man kunna studera och delta i Viadidakts verksamheter. Viadidakt bedriver ett aktivt arbete för att hela tiden förbättra tillgängligheten inom organisationen, motverka diskriminering och säkerställa likabehandling. Här kan du läsa mer om vårt arbete.