Patrik Rydell: ”Så blir skolan världsledande” | Skola och Samhälle | Folkbildning på nätet | Scoop.it