Applikationer | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Andra Perspektiv – Allt har fler vinklar än en

En verksamhet inriktad på Neuropsykiatriska diagnoser

Inom Nätverket SIP arbetar vi med målgruppen som har olika former av neuropsykiatriska (NP) diagnoser. Det här är en verksamhet som har kommit igång genom utvecklingsprojektet Funkibator.

Det finns en stor efterfrågan från olika myndigheter och föreningar som arbetar inom området. Målgruppen är stor och det finns relativt få aktörer som på ett allmänt och publikt sätt erbjuder verksamhet, aktiviteter, nätverk, utbildning med mera.