Lotta Rosenström får Det Lätta Priset - Klartext | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Lotta Rosenström var med och startade något som kallas läsombud.Ett läsombud är ofta en person som jobbar med att ta hand ompersoner som har ett funkt...