Tema språket i ämnet - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Tidningen Alfa har ett temanummer om språket i ämnet och här beskrivs kortfattat några av deras intressanta och inspirerande artiklar.

 

Artiklarna tar bl a upp språkinriktad ämnesundervisning, genrepedagogik och Reading to Learn.


Via Anna Kaya