Inkluderande strategier – fokus på AST under västra Sveriges skoldatatekskonferens | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Senaste skoldatatekskonferensen för västra Sverige ägde rum på GRUtbildning i Göteborg 6 februari 2012 och temat denna gången var: Utveckla inkluderande strategier bland annat genom IKT – ...