รอบรั้วมธบ.
862 views | +0 today
Follow
รอบรั้วมธบ.
ข่าวสารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Scoop.it!

บทสัมภาษณ์ 2555 ดร พงษ์ภิญโญ

บทสัมภาษณ์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (บริหารการศึกษา) ปีการศึกษา 2555 ดร พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
more...
No comment yet.
Scooped by วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Scoop.it!

การบูรณาการงานวิจัยการเรียนการสอน @มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การบูรณาการงานวิจัยการเรียนการสอน @มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | รอบรั้วมธบ. | Scoop.it

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาวิจัย “การบูรณาการงานวิจัยการเรียนการสอน”

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเสวนาวิจัย เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและความสำคัญของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน” โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จากนั้นจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์งานวิจัยกับการเรียนการสอน” โดย ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์พัชราภา ตันติชูเวช จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ผศ.สุเทพ พันประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2954-7300 ต่อ 528, 128

more...
No comment yet.
Scooped by วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Scoop.it!

a day BULLETIN issue 195 (รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)

a day BULLETIN issue 195 (รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) | รอบรั้วมธบ. | Scoop.it

http://issuu.com/adaybulletin/docs/adb195

more...
No comment yet.
Scooped by วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Scoop.it!

A day bulletin ฉบับรศ.ดร.วรากรณ์ อธิการบดีของเราจ้า อย่าลืมหามาอ่านกันนะคะ

A day bulletin ฉบับรศ.ดร.วรากรณ์ อธิการบดีของเราจ้า อย่าลืมหามาอ่านกันนะคะ | รอบรั้วมธบ. | Scoop.it

A day bulletin ฉบับ รศ.ดร.วรากรณ์ อธิการบดีของเราจ้า อย่าลืมหามาอ่านกันนะคะ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=413424138686752&set=a.168932069802628.41518.155735737788928&type=1&theater

more...
No comment yet.