Om eleven som vil lære mer | Evnerike barn, tilpasset opplæring og skole | Scoop.it
Opplæringsloven sier at «opplæringa skal tilpasses evnene og ferdighetene hos den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten». Men elever som vil lære mer, blir stoppet av lærer og skoleleder.