Østlandsk Lærerstevne 2013: #Evnerike barn i skolen – læringshunger på ville veier? | Evnerike barn, tilpasset opplæring og skole | Scoop.it
Ja, det er enda et kurs på Østlandsk Lærerstevne som omhandler de evnerike barna. I 2012 var første gang evnerike barn var tema på Østlandsk, og arrangøren oppdaget at dette var et tema norske lærere ønsket å vite mer om.