Spesialpedagogisk tidsskrift med tema evnerikhet (särbegåvning) | Evnerike barn, tilpasset opplæring og skole | Scoop.it
Det svenske Spesialpedagogisk tidskrift nr. 2/2013 kommer ut i disse dager og har tema ”Särbegåvning”. Tidsskriftet utgis av Svenska Förbundet för Specialpedagogik, SFSP.
Jeg har bestilt et eksemplar av magasinet og håper det er på vei per post!