Forsker på supersmarte barn | Evnerike barn, tilpasset opplæring og skole | Scoop.it
Forskere skal kartlegge evnerike barn i barnehagene i Klepp. Maria Aasland Johannessen (22) måtte bli voksen før hun skjønte at hun er smartere enn de fleste.