Ny #masteroppgave: “Sosiale og emosjonelle vansker blant #evnerike barn” | Evnerike barn, tilpasset opplæring og skole | Scoop.it
En ny masteroppgave om evnerike barn ligger ute hos Universitetet i Stavanger.