ePortfolio
277 views | +0 today
Follow
ePortfolio
ePortfolio ontwikkelingen en nieuws
Curated by karinwinters
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

TPACK: TCK en TPK | Meester Michel

TPACK: TCK en TPK | Meester Michel | ePortfolio | Scoop.it
PCK (vakdidactiek) richt zich op de competenties die leerkrachten nodig hebben om hun vak vorm te geven en aan te passen met het oog op de instructie. In theorie beheerst iedere leerkracht of docent deze competenties.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Levenlangleren tegen de kredietcrisis | Leren en Werken

Levenlangleren tegen de kredietcrisis | Leren en Werken | ePortfolio | Scoop.it
De Ierse regering gaat met haar sociale partners en het hoger onderwijs de diepe crisis helpen overwinnen.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Talenten in leeromgevingen

Talenten in leeromgevingen | ePortfolio | Scoop.it
In de onderwijsmiddens van een maatschappij die steeds verder globaliseert en een exponentiële technologische evolutie kent, klinkt steeds vaker de vraag of het bestaande, kennisgerichte onderwijsparadigma geschikt is om onze kinderen de...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Een digital learner identity voor een leven lang leren (#in ...

Het paper Towards a Digital Learner Identity van Adriana Berlanga en Peter Sloep verkent de relevantie van een Digital Learner Identity voor een leven lang leren. De auteurs willen hiermee een alternatief formuleren voor ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Winvision ontwikkelt Digitaal Portfolio verder - Webwereld

Winvision ontwikkelt Digitaal Portfolio verder - Webwereld | ePortfolio | Scoop.it
Winvision ontwikkelt Digitaal Portfolio verderWebwereldNieuwegein, 24 mei 2011 – Winvision, ICT-dienstverlener gespecialiseerd in Microsoft-technologie, heeft zijn Digitaal Portfolio verder technisch ontwikkeld en de toepassingsmogelijkheden...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

'Investeren in vrijwilligers' van start - Weblog Zwolle (Blog)

'Investeren in vrijwilligers' van startWeblog Zwolle (Blog)Dankzij deze pilot kunnen vrijwilligers vanaf nu eenvoudig en gratis hun kennis en ervaring vastleggen in een zogenaamd e-Portfolio die de vrijwilligers zelf beheren.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

aaipad: iTunes U voor een leven lang leren

aaipad: iTunes U voor een leven lang leren | ePortfolio | Scoop.it
iTunes U voor een leven lang leren. In het programma iTunes heb je misschien de knop iTunes U wel eens gezien. iTunes U is een nieuwe manier om onderwijsmateriaal aan te bieden aan studenten en leerlingen.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Hogerop komen? Dan heeft u deze competenties nodig. - Controllers Magazine

Hogerop komen? Dan heeft u deze competenties nodig. - Controllers Magazine | ePortfolio | Scoop.it
Controllers MagazineHogerop komen? Dan heeft u deze competenties nodig.Controllers Magazine01 jun 2011 - Diploma's tellen vandaag de dag nog steeds, maar competenties tellen minstens even zwaar. De volgende 6 kwaliteiten zijn must-haves.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

'Mijn Leven Lang Leren' wint Zorg Innovatie Prijs 2011 | Verruim ...

'Mijn Leven Lang Leren' wint Zorg Innovatie Prijs 2011 | Verruim ... | ePortfolio | Scoop.it
Dat beoogt 'Mijn Leven Lang Leren'. Het project werd ontwikkeld door medewerkers van 's Heeren Loo in de Betuwe en won donderdag de 's Heeren Loo Zorg Innovatie Prijs 2011. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden alsmede een ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Leven lang leren, bijzondere nieuwe leerstoel Open Universiteit

Leven lang leren, bijzondere nieuwe leerstoel Open Universiteit | ePortfolio | Scoop.it
leven lang leren Loek Nieuwenhuis is benoemd tot bijzonder hoogleraar en houder van de nieuwe leerstoel 'Leven lang leren op de werkplek; de docent als...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Troeven van je leerlingen in een e-portfolio

Troeven van je leerlingen in een e-portfolio | ePortfolio | Scoop.it
Dat zijn de centrale vragen tijdens de studiedag 'E-portfolio in het basisonderwijs'. Tijdens de voormiddag volg je lezingen over het thema, tijdens de namiddag maak je kennis met goedepraktijkvoorbeelden uit het kleuter- en lager ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

levenlangleren masterclass innovatiemanagement | Co-Lere

levenlangleren masterclass innovatiemanagement | Co-Lere | ePortfolio | Scoop.it
Ik werd gevraagd om een presentatie 'Innovatiemanagement' te geven aan de projectgroep van #LevenLangLeren aan www.han.nl. De bedoeling was dat ik vanaf 14.00 uur ongeveer anderhalf uur aan de bak zou zijn, maar ik werd daarna gevraagd ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

'Praktische competenties belangrijker dan papiertje' - Skipr

'Praktische competenties belangrijker dan papiertje' - Skipr | ePortfolio | Scoop.it
Skipr'Praktische competenties belangrijker dan papiertje'SkiprDe zorgsector moet bij de inzet van personeel minder kijken naar een ooit verkregen papiertje en meer naar bewezen praktische competenties.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Evernote als e-portfolio (#in) | Studenten op kamers

Evernote is één van mijn favoriete apps. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat je dit programma ook kunt gebruiken als elektronisch portfolio, tot dat ik Evernote for Intermediate Portfolios van Helen Barrett las.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

ROA-rapport over leven lang leren in Nederland | Leren en Werken

ROA-rapport over leven lang leren in Nederland | Leren en Werken | ePortfolio | Scoop.it
De deelname van werkenden aan formele scholing (training en cursussen) is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Een digital learner identity voor een leven lang leren (#in ...

Een digital learner identity voor een leven lang leren (#in ... | ePortfolio | Scoop.it
De auteurs willen hiermee een alternatief formuleren voor de benadering waarbij gekeken wordt naar functieprofielen, daaraan gekoppelde bekwaamheden, competenties van medewerkers en de kloof tussen vereiste en aanwezige ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Europees Kwalificatieraamwerk Leven Lang Leren - De Wereld ...

Europees Kwalificatieraamwerk Leven Lang Leren - De Wereld ... | ePortfolio | Scoop.it
Europees Kwalificatieraamwerk Leven Lang Leren - De bachelor-masterstructuur in Europa is afkomstig uit het Engelse stelsel. Het is in enkele Europese verdragen volkenrechtelijke geregeld. Nederland heeft echter het ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Transitie HanzeConnect naar programma Leven Lang Leren ...

Transitie HanzeConnect naar programma Leven Lang Leren. Groningen, 25 mei 2011 - In 2010 is de Hanzehogeschool Groningen gestart met het (landelijke) programma Leven Lang Leren: bachelor-deeltijdopleidingen, masters, trainingen en ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Nog een keer competenties: blijf kritisch en bedachtzaam - Jonge Bazen

Nog een keer competenties: blijf kritisch en bedachtzaam - Jonge Bazen | ePortfolio | Scoop.it
Het gebruikt competenties, maar het gaat daar heel kritisch en bedachtzaam mee om. Zo stellen managers niet in hun eentje vast wat je competenties zijn, maar er wordt met een aantal managers over gepraat.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Netwijs edublog: Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken ...

Netwijs edublog: Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken ... | ePortfolio | Scoop.it
Hij pleit daarin voor het gebruik van LinkedIn als digitaal portfolio voor HBO-studenten. De student als beheerder én eigenaar in plaats van het gebruik van een applicatie van de onderwijsinstelling waarvan de account ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Organisatie onderwijs belemmerend voor een leven lang leren (#in ...

Organisatie onderwijs belemmerend voor een leven lang leren (#in ... | ePortfolio | Scoop.it
Mijn collega Toon Berkers attendeerde mij op onderstaande videoboodschap van Frans Leijnse. Leijnse gaat in op de rol van hogescholen bij een leven lang leren. Ik denk dat deze video ook relevant is voor het middelbaar beroepsonderwijs ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Wat heeft een Zelfstandige Professional nodig voor een levenlang ...

Wat heeft een Zelfstandige Professional nodig voor een levenlang ... | ePortfolio | Scoop.it
Hoe geeft iedereen dan invulling aan de wens van de regering “een levenlang leren”? Er wordt van regeringswegen weinig/geen beleid gemaakt om ZP'ers hierin te ondersteunen . De huidige opdracht is belangrijk om omzet te genereren, ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

30-plusmaatregel van de baan: wat doet het MBO eigenlijk aan leven ...

Tenminste als je, net als ik, veronderstelt dat een leven lang leren voor een belangrijk deel te maken heeft met vaardigheden (competentie) die ervoor zorgen dat je als werknemer gedurende je loopbaan je eigen leerproces makkelijk plant ...
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Een levenlang leren volgens de overheid

Een levenlang leren volgens de overheid | ePortfolio | Scoop.it
Met de introductie van de PC en de razend snelle ontwikkeling van informatie en informatieverspreiding, kijk naar het aantal opgeslagen bytes in 2007 300 exabyte (3 * 10²º), kun je niet meer volstaan met je basisopleiding.
more...
No comment yet.
Scooped by karinwinters
Scoop.it!

Heeft het e-portfolio nog bestaansrecht? (#in)

Heeft het e-portfolio nog bestaansrecht? (#in) | ePortfolio | Scoop.it
Clark heeft mi ook slechts eenzijdig oog voor het e-portfolio als 'showcase', en als beoordelingsinstrument. Daarnaast miskent hij onder andere de behoefte van werkgevers om een duidelijker profiel te krijgen van solicitanten, ...
more...
No comment yet.