Leven in de Middeleeuwen
10.2K views | +4 today
Leven in de Middeleeuwen
Geschiedenis van het leven van middeleeuwers van alle rangen en standen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Sport, spel en speelgoed in de Middeleeuwen | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Sport, spel en speelgoed in de Middeleeuwen | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

"De Middeleeuwen hadden, zoals de bekende Franse historicus Jacques Le Goff het noemt, een echte speelcultuur."

 

Dat uitte zich onder meer in riddertoernooien, sporten, spellen (zowel voor groot als klein) en in een keur aan speelgoed voor het kind.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Historische blunders: De zoektocht naar Pape Jan

Historische blunders: De zoektocht naar Pape Jan | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

De kern van de mythe van Pape Jan stamt uit 1165 toen de Byzantijnse keizer een brief kreeg -de paus en de Heilige Roomse Keizer kregen een afschrift- van een grote koning in het oosten, ergens in Azië, die Pape Jan, oftewel Priester Johannes heette (Engels: Prester John). Hij was een christelijke koning die heerste over een gigantisch, perfect christelijk rijk. Hij wilde de moslims verslaan en bood aan te helpen bij de kruistochten, de negen christelijke veldtochten vanuit Europa tussen 1095 en 1291 tegen de islamitische bezetting van Palestina. 

 

En zo begon er een queeste met zeer serieuze gevolgen...

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Hoofse cultuur: een gedragscode voor edelen en ridders | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Hoofse cultuur: een gedragscode voor edelen en ridders | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

"De hoofse cultuur die tijdens de 12de eeuw ontstond, was het gevolg van een grote omslag in het gedrag en de normen en waarden van edelen en ridders...."

 

Hoe de ridder tot hoofse idealen en hoofse liefde kwam.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse ridders: wat was eigenlijk een ridder? | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Middeleeuwse ridders: wat was eigenlijk een ridder? | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

 

De ridder is een populaire figuur uit de middeleeuwse geschiedenis. Maar wat was een ridder nu eigenlijk precies? Hoe is hij ontstaan en wat waren zijn functies door de tijd heen?

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Feodalisme, De Graafschap in de Middeleeuwen

Feodalisme, De Graafschap in de Middeleeuwen | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Beschrijving van de Middeleeuwen in de Achterhoek, behandelt o.a. het begrip feodalisme.

 

Geeft een gedegen uitleg van het feodale stelsel in het algemeen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Functies aan het hof, De Graafschap in de Middeleeuwen

Functies aan het hof, De Graafschap in de Middeleeuwen | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Beschrijving van de Middeleeuwen in het graafschap Gelre. Dit artikel is deel 3 uit de serie bestuur in Gelre en behandelt verschillende openbare functies die er destijds aan het hof waren.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Karel de Grote en het ideaal van het Romeinse keizerschap | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Karel de Grote en het ideaal van het Romeinse keizerschap | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

De ambitie van Karel de Grote was om de grootse, Romeinse cultuur uit het verleden over te dragen op de ‘barbaarse’ volkeren, waartoe hijzelf ook behoorde, maar dan wel volkomen vervlochten met het christendom.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse machthebbers: Karel de Grote

Middeleeuwse machthebbers: Karel de Grote | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Het Frankische Rijk dat ontstond na de val van het West-Romeinse Rijk, omvatte onder Karel de Grote bijna geheel West- en Midden-Europa. De ongeletterde Karel bracht de beschaving op hoger peil door de oprichting van scholen en de opleiding van geestelijken. Tijdens kerstmis 800 werd hij door de paus als beloning voor diens steun tot keizer gekroond.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Saksen en Franken, De Graafschap in de Middeleeuwen

Saksen en Franken, De Graafschap in de Middeleeuwen | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Beschrijving van de Middeleeuwen in de Achterhoek, behandelt o.a. de strijd tussen Saksen en Franken. Deze vond heel vroeg in de middeleeuwen plaats en markeert feitelijk het begin van de geschiedenis van De Graafschap als streek.
more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse monniken: franciscanen en dominicanen | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Middeleeuwse monniken: franciscanen en dominicanen | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

In de Middeleeuwen oefenden monniken grote invloed uit op met name het religieuze en wetenschappelijke leven in de middeleeuwen.

 

Vanaf de twaalfde eeuw waren het franciscaner en dominicaner bedelmonniken die de belangrijkste ordes vormen. In tegenstelling tot hun voorgangers waren dit monniken die in de stad leefden en werkten in plaats van op het platteland. 

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

De vroege middeleeuwen: Begin van het pauselijk gezag

De vroege middeleeuwen: Begin van het pauselijk gezag | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Terwijl het West-Romeinse Rijk onder de druk van de Germaanse stammen ineenstortte, nam de invloed van het christendom gestadig toe.

 

Tegen de 5e eeuw was de positie van de paus, zowel wereldlijk als geestelijk, in het westen van Europa gezaghebbend geworden, ook al bekleedde de paus zijn ambt onder het gezag van de regerende keizer. Later waren er momenten waarop een koning door een paus aan de macht werd gebracht

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse machthebbers: Paus Gregorius de Grote

Middeleeuwse machthebbers: Paus Gregorius de Grote | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Terwijl in heel Europa het Romeinse bestuur verzwakte, versterkte hij het gezag als hoofd van de kerk van Rome. Zijn bijzondere betekenis voor de kerk blijkt uit zijn latere bijnaam de Grote en de legenden rond zijn pontificaat als paus.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse machthebbers: Paus Gregorius VII

Middeleeuwse machthebbers: Paus Gregorius VII | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Dertig jaar lang had Hildebrand van Sovana een grote rol gespeeld bij het invoeren van belangrijke hervormingen binnen de kerk. Toen hij tot paus werd gekozen, koos hij de naam Gregorius VII. Hij gaf het ambt een aanzien dat het nooit eerder had gehad. Hij voerde onder meer hervormingen door in de Kerk.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

De levendige middeleeuwse boekenbranche

De levendige middeleeuwse boekenbranche | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

Dat er in de Middeleeuwen boeken werden gelezen zal niemand verbazen. Dat die boeken heel vaak niet in kloosters werden vervaardigd is evenwel minder algemeen bekend.

Anne-Claire Verham's insight:

Verrassende informatie in dit artikel! Het blijkt maar weer eens dat de middeleeuwese cultuur veel rijker was dan wij denken.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Hoofse literatuur | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Hoofse literatuur | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

In de 12de eeuw ontstond in Frankrijk de altijd geliefd gebleven hoofse literatuur, met als belangrijkste vertegenwoordiger de Arthurroman en Tristan en Isolde. Hoe romantiek en avontuur elkaar tegenkwamen in de de eerste verhalende romans uit de geschiedenis.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

De opkomst van Jeanne d'Arc: Haar tocht naar de Koning

De opkomst van Jeanne d'Arc: Haar tocht naar de Koning | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

Het leven van Jeanne d'Arc, hoe kort ook, heeft de Franse identiteit gevormd tot wat deze nu is.

 

Hoe het zo is gekomen is twee delen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

De ondergang van Jeanne d'Arc: Van kroning tot brandstapel

De ondergang van Jeanne d'Arc: Van kroning tot brandstapel | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

Het leven van Jeanne d'Arc, hoe kort ook, heeft de Franse identiteit gevormd tot wat deze nu is.

 

Hoe het zo is gekomen is twee delen.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Noorderwind - Vrouwen en oorlog in de middeleeuwen

Noorderwind - Vrouwen en oorlog in de middeleeuwen | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Over Jeanne D'Arc en andere vrouwen in middeleeuwse legers.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Noorderwind - Kampvolgsters in de middeleeuwen

Noorderwind - Kampvolgsters in de middeleeuwen | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

 

 

Hoeren, wasvrouwen en echtgenotes: kampvolgsters in de middeleeuwen.

 

"Middeleeuwse legers bestonden niet alleen uit soldaten..."

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Noorderwind - De bevoorrading van middeleeuwse legers

Noorderwind - De bevoorrading van middeleeuwse legers | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Het middeleeuwse leger bracht een ongekende logistieke operatie tot stand. Lees hier hoe dat er aan toe ging.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Vervoer in de Middeleeuwen: over land | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Vervoer in de Middeleeuwen: over land | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

"Vervoer en reizen was in de Europese Middeleeuwen een avontuurlijke onderneming. En dat terwijl mensen tot aan de 14de eeuw heel wat redenen hadden om..."

 

Over reizen te voet, met een dier en eventueel met een kar over het middeleeuwse wegennet.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse steden: wanneer was een plaats een stad? | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Middeleeuwse steden: wanneer was een plaats een stad? | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Gedurende de tweede helft van de Middeleeuwen kwamen Europese steden tot bloei. Voor velen was dat een eerste kennismaking met het stadse leven. In onze ogen waren middeleeuwse steden echter maar klein. Lees hier wanneer een middeleeuwse plaats mocht of mag tellen als een stad.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Middeleeuwse steden: de gilden | Kunst en Cultuur: Geschiedenis

Middeleeuwse steden: de gilden | Kunst en Cultuur: Geschiedenis | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

 

"Vanaf de 11de eeuw ontstonden in de Europese steden de gilden, de verenigingen waarmee koop- en ambachtslieden de belangen van de eigen beroepsgroep behartigden."

 

Ze zouden uitgroeien tot machtige organisaties in de middeleeuwse stad.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Noorderwind - De middeleeuwse stad en het boerenleven

Noorderwind - De middeleeuwse stad en het boerenleven | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

Over de hygiëne en leefomstandigheden binnen middeleeuwse steden en waarom deze toch zoveel mensen van buiten aantrokken en opbloeiden in de 12de en 13de eeuw.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Noorderwind - Medische kennis in de middeleeuwen

Noorderwind - Medische kennis in de middeleeuwen | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

 

 

Van kwakzalver tot chirurgijn, de medische praktijk kende in de middeleeuwen verschillende niveau's van betrouwbaarheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Anne-Claire Verham
Scoop.it!

Ziek in middeleeuws Utrecht

Ziek in middeleeuws Utrecht | Leven in de Middeleeuwen | Scoop.it

De middeleeuwse stad bracht nieuwe ziektes met zich mee. Lees hier hoe mensen daar mee omgingen.

more...
No comment yet.