CYMRU fy ngwlad 1969
75 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rhiannon Llwyd
Scoop.it!

Arwisigiad yng Nghaernarfon

Arwisigiad yng Nghaernarfon | CYMRU fy ngwlad 1969 | Scoop.it

Mewn seremoni lliwgar, arwisgwyd y Tywysog Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon ar y cyntaf o Orffennaf 1969. Ynystod y seremoni fe wnaeth y Tywysog siarad mewn Cymraeg a Saesneg. Roedd pedair mil o westeion yn y castell a hefyd roedd miloedd o bobl ar strydoedd Caernarfon a miloedd o bobl yntau yn gwrando ar y radio neu yn ei wylio yn fyw ar y teledu. Hyd yn oed bod y mwyafrif o'r bobl o blaid y seremoni, mi oedd y lleiaf o bobl yn gwrthwynebu. Cafodd dref Caernarfon tair mil o heddlu ychwanegol er mwyn gwneud yn siwr na chafwyd y diwrnod ei ddifetha gan brotestiadau. 

more...
No comment yet.
Scooped by Rhiannon Llwyd
Scoop.it!

Sain

Sain | CYMRU fy ngwlad 1969 | Scoop.it

Gyda ymddangosiad record newydd or enw 'Dŵr' gan Huw Jones, cafodd cwmni newydd recordiau cymraeg ei lansio or enw Sain. Huw Jones, Dafydd Iwan a Brian Morgan-Edwards a ddechreuodd y cwmni. Roedd holl ddogfennau'r cwmni yn mynd i fod yn gymraeg neu yn ddwyieithog. Mewn stiwdios yn Llundain a Threfynwy cafodd y recordiau cyntaf eu gwneud gyda Meic Stevens yn helpu gyda'r ochr dechnegol. Yn 1975 fe gafodd Sain stiwdio recordio eu hunain yn Llandwrog a erbyn 1980 cawsant un newydd sbon yn yr un pentref. Dros y blynyddoedd bu sain yn cynhyrchu recordiau i grwpiau a unigolion adnabyddus fel Geraint Jarman, Tecwyn Ifan, Tebot Piws, Edward H Dafis a chantorion mwy traddodiadol fel Trebor Edwards.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhiannon Llwyd
Scoop.it!

Mudiad Amddiffyn Cymru

Mudiad Amddiffyn Cymru | CYMRU fy ngwlad 1969 | Scoop.it

Ar ddiwrnod arwisgo y Tywysgog Charles cafodd dau ddyn o Abergele or enw William Alwyn Jones a George Francis Taylor eu lladd wrth gludo bom oedd i fod i greu difrod i'r rheilffordd oedd y Tywysog yn teithio arni. Roedd y ddau ohonynt yn aelodau o Fudiad Amddiffyn Cymru. Y dyn a oedd yn gyfrifol am greu y bom oedd John Barnard Jenkins, hefyd yn ei helpu oedd dyn or enw Frederick Ernest Alders. Cafodd y ddau ohonynt eu rhoi yn y carchar yn 1970 ar ol iddynt bledio'n euog o fod yn gyfrifol am farwolaeth William Jones a George Taylor. 

more...
No comment yet.