Cymraeg Ail Iaith - Cynradd
1.7K views | +0 today
Follow
Cymraeg Ail Iaith - Cynradd
Cymraeg Ail Iaith - Cynradd
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Dŵr

Dŵr | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol sydd yn seiliedig ar gân ac yn cyflwyno geirfa i’r rhai hynny sydd yn dechrau dysgu Cymraeg.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Syniad Da Iawn

Syniad Da Iawn | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Stori liwgar a digri ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 a 4 gyda chyfres o weithgareddau atodol. Gellir gwrando ar y stori a gwylio’r lluniau cartwn lliwgar cyn mynd ati i gwblhau'r gweithgareddau iaith yn rhyngweithiol, ar y bwrdd gwyn ac ar bapur.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Uned 4 : Ffasiwn (De)

Uned 4 : Ffasiwn (De) | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Aled Afal

Aled Afal | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Darluniadau i gefnogi addysgu effeithiol gyda’r llyfr Aled Afal gan ddefnyddio egwyddorion y Cyfnod Sylfaen.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ynys hwyl a sbri

Ynys hwyl a sbri | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Pentre Bach

Pentre Bach | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau thematig, lliwgar a rhyngweithiol sy’n seiliedig ar gyfresi teledu Pentre Bach a Sali Mali gan S4C.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Pentre Bach 2

Pentre Bach 2 | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Yr ail adnodd yn y gyfres Pentre Bach sy’n cynnwys adnoddau lliwgar ac ysgogol i hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd. Darllenwch am y cymeriadau hen a newydd yn y pentref ac yna defnyddiwch y gweithgareddau rhyngweithiol.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol y Celtiaid a’r Rhufeiniaid.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf a dylunio,...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

E-ddiogelwch

E-ddiogelwch | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Ymunwch gyda chymeriadau Pentre Bach er mwyn dysgu sut i fod yn ddiogel ar-lein. Bydd y plant yn dysgu am bwysigrwydd gwarchod eu manylion personol a chadw’n ddiogel ar-lein gyda chyfres o weithgareddau lliwgar ac ysgogol.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Adnoddau Digidol Moli

Adnoddau Digidol Moli | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Dyma gyfres o lyfrau lliwgar am Moli a’i brawd a’i chwaer fach. Mae’r llyfrau’n addas ar gyfer dysgwyr iaith gyntaf ac ail iaith sy’n dechrau darllen Cymraeg.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cyfres Moi a Twm

Cyfres Moi a Twm | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o storïau am ddau frawd sef Moi a Twm sy’n cynnwys geirfa gyfarwydd â chystrawennau syml addas. Mae yma lyfrau llafar digidol sydd yn cynnwys sain a llyfrau gwaith perthnasol i’w hargraffu i gefnogi’r gwaith gwrando a darllen.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ogof Arthur

Ogof Arthur | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Stori Dan

Stori Dan | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Llyfr llafar i gefnogi'r uned ar 'Y Tŷ'. Gall y disgyblion ddarllen neu wrando ar y stori i well eu geirfa am y ty.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Salad ffrwythau

Salad ffrwythau | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tymhorau yn y goedwig

Tymhorau yn y goedwig | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Pedair stori ryngweithiol, caneuon i’w canu a gweithgareddau yn seiliedig ar y tymhorau.Bydd y plant y cyfarfod â nifer o gymeriadau lliwgar wrth iddynt ddysgu patrymau iaith newydd sy’n ymwneud â newidiadau tymhorol yn y goedwig.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Oes y Tywysogion

Oes y Tywysogion | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol Oes y Tywysogion.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf a dylunio, mathemateg a...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Chwedl Llyn y Fan

Chwedl Llyn y Fan | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Dyma adnodd cynhwysfawr a deniadol sydd yn cyflwyno Chwedl Llyn y Fan drwy gyfrwng llyfr llafar, gweithgareddau rhyngweithiol, a gweithgareddau papur ychwanegol sydd yn cyfateb â’r 5 rhan neilltuol o fewn y pecyn hwn.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cardiau Gorchmynion

Cardiau Gorchmynion | Cymraeg Ail Iaith - Cynradd | Scoop.it
Cyfres o gardiau gorchmynion i gynorthwyo athrawon i ddefnyddio a hyrwyddo iaith achlysurol yn y dosbarth. Mae’r adnodd ar ffurf PowerPoint y gellid ei addasu neu ei argraffu.
more...
No comment yet.