Content voor website
20 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Meer bekend over aftrek transitievergoeding

Meer bekend over aftrek transitievergoeding | Content voor website | Scoop.it
Er is meer duidelijkheid over de kosten die uw organisatie straks in mindering mag brengen op de transitievergoeding en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen. Onlangs is namelijk een besluit gepubliceerd waarin dit verder is uitgewerkt.
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Vervoerder Bios dreigt uit de bocht te vliegen met transitievergoeding - Follow the Money

Vervoerder Bios dreigt uit de bocht te vliegen met transitievergoeding - Follow the Money | Content voor website | Scoop.it
De Rotterdamse vervoersonderneming Bios Groep haakte onlangs af bij een miljoenencontract en vraagt nu nog snel ontslag aan voor vaste chauffeurs - om ‘bedrijfseconomische redenen’. De FNV is not amused.
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Vakantiedagen niet opgenomen in vaststellingsovereenkomst

Vakantiedagen niet opgenomen in vaststellingsovereenkomst | Content voor website | Scoop.it
Het restant vakantiedagen van een werknemer waarover niet wordt gesproken in een vaststellingsovereenkomst met een finale kwijting, is vervallen. Ook al is dat in strijd met de wet.
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Compromis bereikt ter zitting? Is vaststellingsovereenkomst

marten hoekstra's insight:

Als 2 partijen ter zitting een compromis bereiken, wordt dat compromis in beginsel beschouwd als een vaststellingsovereenkomst. Volgens Hof Amsterdam zijn partijen dan ook gehouden aan de gevolgen van deze overeenkomst, tenzij sprake is van een wilsgebrek.

 

De partijen in deze zaak hadden na een korte schorsing een compromis bereikt. Belanghebbende stelde dat hij bij het sluiten van het compromis in een zodanige gemoedstoestand verkeerde dat hij buiten staat was zijn wil te bepalen (oftewel wilsgebrek).

 

Volgens het hof had belanghebbende geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt waaruit het wilsgebrek volgde. Het compromis hield daarom een vaststellingsovereenkomst in. Het hof oordeelde verder dat door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst aan het tussen partijen bestaande geschil een einde was gekomen.

No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Cao vermijden met vaststellingsovereenkomst?

Als uw organisatie gedwongen onder een cao met algemeen verbindendverklaring (avv) valt, kunt u maar moeilijk onder de werking van deze avv-cao uitkomen. Uit een uitspraak van Gerechtshof Den Haag blijkt dat het ontlopen van de avv-cao via een vaststellingsovereenkomst in ieder geval geen mogelijkheid is.
marten hoekstra's insight:

Geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepalingen uit een bedrijfstak-cao een avv, dan zijn deze cao-bepalingen in principe van toepassing op alle organisaties die in de betreffende bedrijfstak actief zijn. Als u niet aan de avv-cao gebonden wilt zijn, kunt u om een vrijstelling vragen aan de minister van SZW. Hij kan u deze vrijstelling geven als u bijvoorbeeld al een ondernemings-cao heeft afgesloten. Een vrijstelling is echter niet eenvoudig. Werkgevers kunnen het daarom op een andere manier proberen, zo blijkt uit een recente rechtszaak.
Werkgever betaalt te weinig loon door van cao af te wijken
Een taxibedrijf viel door een avv verplicht onder de cao Taxivervoer en de cao Sociaal Fonds Taxi (SFT). Toch hield de organisatie zich niet volledig aan de cao Taxivervoer, omdat zij een pauzeregeling hanteerde die hier niet mee overeenkwam. Het SFT – dat werkgevers controleert op de naleving van de cao – constateerde na een onderzoek dat het taxibedrijf door de afwijkende pauzeregeling te weinig loon betaalde. 
Het taxibedrijf probeerde dit te rechtvaardigen door te verwijzen naar een vaststellingsovereenkomst die de chauffeurs hadden ondertekend. In de overeenkomst stond dat de chauffeurs geen loon zouden vorderen op basis van het meningsverschil dat de organisatie met het SFT had over de pauzeregeling. Hierdoor zou het SFT geen loon kunnen vorderen. De kantonrechter ging hiermee akkoord, maar in hoger beroep oordeelde het hof in het nadeel van de werkgever.
Afwijken van cao niet mogelijk via vaststellingsovereenkomst
Het hof stelde dat werkgevers bij dwingend recht (zoals de bepaling in de avv-cao) een vaststellingsovereenkomst niet mogen gebruiken om een toekomstig geschil te voorkomen. Dat was wel wat het taxibedrijf met de overeenkomst beoogde en dus moest de organisatie zich gewoon aan de cao-bepalingen houden. Bovendien had het SFT als cao-partij het recht om een vordering in te stellen, los van de werknemers.

Bron: http://www.rendement.nl/hr/nieuws/id15703-cao-vermijden-met-vaststellingsovereenkomst.html

No comment yet.
Rescooped by marten hoekstra from Echtscheiding
Scoop.it!

Geen juridisch advies: geen vaststellingsovereenkomst | Witlox Snijders Advocaten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 26 maart 2013 geoordeeld dat een werknemer niet gehouden is aan een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) als hij niet voldoende gelegenheid heeft gehad om hier over juridisch advies in te winnen.
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Vaststellingsovereenkomst crisisheffing mogelijk tot en met 16 september - ElsevierFiscaal.nl

Vaststellingsovereenkomst crisisheffing mogelijk tot en met 16 september - ElsevierFiscaal.nl | Content voor website | Scoop.it
De reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures tegen de crisisheffing is...
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Checklist beëindigingsovereenkomst

Checklist beëindigingsovereenkomst | Content voor website | Scoop.it
Een checklist voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. We hebben allemaal wel een exemplaar ergens liggen. Met ingang van 1 juli 2015 (Wet werk en zekerheid) kunnen...
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Drielingh | Hoe een vaststellingsovereenkomst werkt Gastblog Wouter van Nierop

Drielingh | Hoe een vaststellingsovereenkomst werkt  Gastblog Wouter van Nierop | Content voor website | Scoop.it
Tip: : Hoe een vaststellingsovereenkomst werkt Gastblog Wouter van Nierop http://t.co/izFo6JkIgE
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Werkgever verplicht om nieuw contract aan te bieden

Seizoenswerk
Deze werknemer was per 10 mei 2004 als agrarisch medewerker tot en met 12 november 2004 in dienst. De daaropvolgende jaren was telkens een nieuwe arbeidsovereenkomst voor dezelfde duur aangegaan.
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Vaststellingsovereenkomst gebruiken voor ontwijken Wet werk en Zekerheid?

Het nieuwsportaal van de regio!
marten hoekstra's insight:

De eigenaar van de C 1000 in Winssschoten wil, volgens de FNV, alle 97 werknemers met een zogenaamd beëindigings- voorstel/vaststellingsovereenkomst zo goedkoop mogelijk buiten de deur te zetten.

 

Het lijkt erop dat deze werkgever daarmee de nieuwe wetgeving Wet werk en zekerheid probeert te ontwijken.

 

Omdat het om 97 werknemers gaat is de werkgever verplicht contact met vakbonden op te nemen.. Dat is bij wet vastgelegd en ook van toepassing op zogenaamde vaststellings-overeenkomsten.

 

De FNV heeft inmiddels het UWV van deze zaken in kennis gesteld en verzocht de ontslagaanvragen niet in behandeling te nemen.

 

Een groep vaste medewerkers gaat niet in op het voorstel van de heer van der Weele en zal samen met de FNV verweer gaan voeren tegen deze ontslagaanvragen. De inzet van werknemers is dat er een sociaal plan komt wat recht doet aan hun arbeidsverleden en mogelijkheden biedt voor een andere baan en opleiding.

No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Hoge Raad verbiedt omzeiling ketenregeling door werkgevers

Het arbeidsrecht is soms net een kat-en-muis-spelletje. Er worden regels bedacht en vervolgens bedenken werkgevers én werknemers hoe ze onder die regels uit kunnen komen. Vaak wordt de wet daarna weer aangepast, waarna het spel weer opnieuw begint…
marten hoekstra's insight:

Een werknemer had al 3 opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd gehad en zou op basis van de ketenregeling een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen.

 

De werkgever kwam met een creatieve oplossing, teneinde de werknemer in dienst te kunnen houden, zonder voor lange tijd aan hem vast te zitten. Werkgever en werknemer sloten een contract voor onbepaalde tijd, maar tegelijkertijd spraken zij in een aparte vaststellingsovereenkomst af dat de arbeidscontract op een bepaalde datum met wederzijds goedvinden zal eindigen. 

 

De Hoge Raad oordeelde dat de constructie niet is toegestaan. Weliswaar mag men in vaststellingsovereenkomsten afspraken opnemen die strijdig zijn met dwingend recht, maar dit mag alleen om een bestaand geschil te beëindigen. Daarvan was in dit geval geen sprake.

No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Finale kwijting overeengekomen. Toch beroep op concurrentiebeding? | HR Praktijk

Finale kwijting overeengekomen. Toch beroep op concurrentiebeding? | HR Praktijk | Content voor website | Scoop.it
Een werkgever en een werknemer sluiten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst waarin zij finale kwijting overeenkomen.
No comment yet.
Scooped by marten hoekstra
Scoop.it!

Vaststellingsovereenkomst 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015 | Content voor website | Scoop.it
Vaststellingsovereenkomst 2015. Wat zijn de belangrijkste regels? Lees het hier.
No comment yet.