Openbaar Bestuur
175 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Oppositie vraagt Ollongren om bewindvoerder bij provincie Utrecht

Oppositie vraagt Ollongren om bewindvoerder bij provincie Utrecht | Openbaar Bestuur | Scoop.it
De oppositie in de Provinciale Staten wil dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) een bewindvoerder aanstelt bij de provincie Utrecht.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Diversiteit in gemeenteraad blijft moeilijk

Diversiteit in gemeenteraad blijft moeilijk | Openbaar Bestuur | Scoop.it

Raadsleden zijn, ongeacht hun identiteit, bezorgd over de achterstelling en discriminatie van maatschappelijke groepen in de politiek. Dat wil echter niet zeggen dat raadsleden de oplossing zien in meer diversiteit in de politiek. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Diversiteit in de raad: bekend maar soms onbemind’. Dat is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en maandagmiddag gepresenteerd.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

‘De overheden hebben zich gecommitteerd aan de Woo’

‘De overheden hebben zich gecommitteerd aan de Woo’ | Openbaar Bestuur | Scoop.it
Na ruim een jaar overleg met de minister en overheden hebben de initiatiefnemers de Wet open overheid nieuw leven ingeblazen. Uitvoerbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijker geworden, zeggen indieners Bart Snels en Steven van Weyenberg.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Norm voor budget rekenkamers in de maak

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil een wettelijke norm voor het budget van lokale rekenkamers. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede …
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Onderzoek naar lek over ambities Emile Roemer

Onderzoek naar lek over ambities Emile Roemer | Openbaar Bestuur | Scoop.it

De provincie Gelderland gaat onderzoeken of een lid van Provinciale Staten heeft laten uitlekken dat Emile Roemer in de race was om de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning te worden.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Provinciale verkiezingen met een landelijk scherp randje

Provinciale verkiezingen met een landelijk scherp randje | Openbaar Bestuur | Scoop.it
We volgen de verkiezingscongressen en kijken wat de partijen de kiezers beloven tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Verantwoording over jaarrekening

Colleges van burgemeester en wethouders moeten straks zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaan afgeven over de jaarrekening.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Nieuwe baas voor Unie van Waterschappen

Rogier van der Sande is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen.Hij volgt Hans Oosters op, die drie jaar die functie had ....

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Onderzoekers universiteiten adviseren Kamerleden over lokale democratie

Onderzoekers universiteiten adviseren Kamerleden over lokale democratie | Openbaar Bestuur | Scoop.it

De commissie Binnenlandse Zaken neemt twee rapporten van de universiteiten van Tilburg en Twente in ontvangst over lokale democratie. Hier lees je het rapport.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Analyse: Manoeuvre provincie om druk te zetten

Analyse: Manoeuvre provincie om druk te zetten | Openbaar Bestuur | Scoop.it
In het openbaar reageren op conceptplannen gebeurt in bestuurlijk Nederland zelden. En zeker provincies, toch de wat bedachtzamer bestuurslaag, schieten ni...
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken

Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken | Openbaar Bestuur | Scoop.it
De rol van de Nederlandse overheid is snel aan het veranderen. Steeds meer wordt van overheden verwacht dat zij wendbaar zijn, middenin de samenleving staan en samenwerken met bedrijven en burgers.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Opnieuw spanning om jaarrekening provincie, accountant wil meer onderzoek

Opnieuw spanning om jaarrekening provincie, accountant wil meer onderzoek | Openbaar Bestuur | Scoop.it
PROVINCIE UTRECHT - Kan er eindelijk een klap worden gegeven op de jaarrekening van de provincie Utrecht? Het was de vraag die bij zowat alle statenleden leefde gisterenavond.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Factcheck: wat verwachten burgers eigenlijk van participatie?

Factcheck: wat verwachten burgers eigenlijk van participatie? | Openbaar Bestuur | Scoop.it
Christine Bleijenberg onderzoekt aan de hand van beschikbare onderzoeken en rapporten of burgers te hoge verwachtingen hebben van participatie.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Wachtgeld kost provincies miljoenen

Bijna 8 miljoen euro aan wachtgeld betaalden de provincies de afgelopen vijf jaar voor oud-gedeputeerden.In totaal ontvingen 76 voormalig ...

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Regie in de regionale spaghetti

Regie in de regionale spaghetti | Openbaar Bestuur | Scoop.it

Menig raadslid verzucht geen grip te hebben op regionale samenwerkingsverbanden. In zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant is dat niet anders. De griffiers staken de koppen bij elkaar en kwamen met praktische voorstellen om grip en sturing te vergroten. Er wordt nu een jaar met de nieuwe aanpak gewerkt. Een goede start is gemaakt, maar het kan altijd beter.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Politieke ambtsdragers leren met training om te gaan met dreiging

Politieke ambtsdragers leren met training om te gaan met dreiging | Openbaar Bestuur | Scoop.it
Rustig worden voordat je handelt en zo escalatie voorkomen. Dat is één van de doelen van de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’ die beschikbaar is voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, Kamerleden en bewindslieden.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

'Vertrek gemeentesecretaris vraagt gewetensvolle afweging'

Loopt het niet bij een voetbalclub, dan wordt nooit een speler, soms een bestuurder, maar vrijwel altijd de trainer ontslagen.In gemeenteland is die positie voorbehouden aan de gemeentesecretaris.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Veel complimenten voor Cornielje bij zijn afscheid als CvdK

Veel complimenten voor Cornielje bij zijn afscheid als CvdK | Openbaar Bestuur | Scoop.it

De Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje heeft woensdagmiddag in een speciale Statenvergadering in het Provinciehuis in Arnhem afscheid genomen. Hij vertrekt officieel per 1 februari, na 13,5 in dienst te zijn geweest. Hij was de langstzittende commissaris van ons land.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Mogelijkheden aanpak agrarische leegstand op zich toereikend

Mogelijkheden aanpak agrarische leegstand op zich toereikend | Openbaar Bestuur | Scoop.it

Om de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) aan te pakken, willen gemeenten meer mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken via de zogeheten kruimelregeling uit het Besluit Omgevingsrecht.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kieswet maakt dat militair op missie zetel in gemeenteraad verliest

Kieswet maakt dat militair op missie zetel in gemeenteraad verliest | Openbaar Bestuur | Scoop.it

Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, heeft in een brief aan minister Ollongren gevraagd om aanpassing van de Kieswet. Het blijkt dat actief dienende militairen die uitgezonden worden en die tevens raadslid zijn, geen gebruik kunnen maken van een verlofregeling.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Burgemeesters Noord-Holland vaak bedreigd

Burgemeesters Noord-Holland vaak bedreigd | Openbaar Bestuur | Scoop.it

Twee op de drie burgemeesters in de provincie Noord-Holland heeft te maken gehad met bedreigingen.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Salomonsoordeel Eenhoorn bij scheiding Montfoort/IJsselstein

Zet een streep onder het verleden en richt je blik op de toekomst.Met die boodschap kwam Bas Eenhoorn dinsdagavond naar IJsselstein en Montfoort ...

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Raadsleden van Nederland: Robert Bosch

Raadsleden van Nederland: Robert Bosch | Openbaar Bestuur | Scoop.it

Wat drijft raadsleden in hun werk? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Robert Bosch, fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Voorst.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

'De burgemeester van nú een beklagenswaardige figuur'

De Eerste Kamer stemt vandaag over het uit de Grondwet halen van de Kroonbenoeming van de burgemeester (en commissaris van de koning).

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

‘Geen oplossing tekorten tot nieuwe verdeling in 2021’

‘Geen oplossing tekorten tot nieuwe verdeling in 2021’ | Openbaar Bestuur | Scoop.it
De tekorten van gemeenten in het sociaal domein staan momenteel hoog op de agenda van de landelijke politiek. Vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdzorg dringen aan op een oplossing tot aan de nieuwe verdeling van middelen in 2021.
more...
No comment yet.