Boeiend onderwijs?
333 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Kunnen we het hebben over leraren die met hart en ziel voor de klas staan? - Klasse

Josfien (30) is leraar en mama van drie zonen. Het opiniestuk van papa Wim en de reacties erop raakten haar. Als antwoord schreef ze deze oproep.
Mieke Kennes's insight:

Ken een pak meer hart-en-ziel-leraren dan 'andere'!

more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Autisme: wonder én werkelijkheid

Autisme: wonder én werkelijkheid | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Berend Verhoeff: ‘Autisme is beter te begrijpen als interactieprobleem dan als hersenziekte’
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

10 vernieuwende ideeën voor het onderwijs van de 21ste eeuw

10 vernieuwende ideeën voor het onderwijs van de 21ste eeuw | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
De Britse “Innovation Unit”, een vzw die ontstond in de schoot van het Britse ministerie van onderwijs, presenteert 10 ideeën om het onderwijs sterker te doen aansluiten bij de veranderingen die zi...
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

'Door wie je bent in het spel te brengen, word je een inspirerende leraar' - hetkind

'Door wie je bent in het spel te brengen, word je een inspirerende leraar' - hetkind | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Of je een goede leraar bent, wordt niet bepaald door de kennis die je bezit. Volgens Hester Ijsseling heeft het veel meer te maken met wie je als leraar bent. En weten wie je bent is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Ze verwijst naar Geert Kelchtermans, hoogleraar in Leuven die in zijn werk de kwetsbaarheid van het leraarschap benadrukt. 'Onderwijs niet alleen iets wat men 'doet' [...] maar in belangrijke mate iets dat 'gebeurt'.
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Why Schools Should Teach Entrepreneurship

Why Schools Should Teach Entrepreneurship | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
That's where the jobs are for the next generation -- and probably multiple generations after that.
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Op De Nieuwste School is mentor zijn een fulltime baan

Op De Nieuwste School is mentor zijn een fulltime baan | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
De komende weken bezoek ik scholen die het anders doen. Vandaag: De Nieuwste School in Tilburg. Waar leerlingen de vakken humanics, science en arts kunnen volgen, uitgaan van hun eigen verwondering én goede examenresultaten boeken. Hoe doet de school dat?
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

#geentoetsdeschooluit: ‘Toetsresultaten alleen gebruiken voor leren en onderwijzen’

#geentoetsdeschooluit: ‘Toetsresultaten alleen gebruiken voor leren en onderwijzen’ | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
De Inspectie van het Onderwijs heeft een specifieke rol om de naleving van wet- en regelgeving en het leveren van onderwijskwaliteit te beoordelen. De Wet op het Onderwijstoezicht geeft hiervoor richtlijnen. Maar nergens in deze wet staat vermeld dat scholen of schoolbesturen informatie of resultaten op moeten sturen naar de inspectie. Deze informatie moet 'beschikbaar worden gesteld',. En dat kan door de inspecteur op school of door het bestuur uit te nodigen en inzage te geven in de resultaten. 'De wet openbaarheid bestuur is echter niet van toepassing op schoolbesturen en scholen,' zo maakt bestuursvoorzitter Adrie Groot duidelijk. 'Dit betekent dat het uitgangspunt van#geentoetsdeschooluit prima ingevuld kan worden door toetsresultaten alleen te gebruiken voor het leren en onderwijzen.'
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

This Will Revolutionize Education -

This Will Revolutionize Education - | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
This Will Revolutionize Education  by TeachThought Staff “The job of a teacher is not to deliver information. It is to guide the social process of learning. The job of a teacher is to inspire, to challenge,...
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Dit Is Vandaag - Onderwijs - YouTube

Deze documentaire is is het eindresultaat van 'Dit Is Vandaag Onderwijs', een proefproject van VRT Onderzoek & Innovatie, waarbij manieren worden gezocht om ...
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

"Ondernemerschap moet op school worden aangeleerd"

"Ondernemerschap moet op school worden aangeleerd" | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Het merendeel van de Belgen (73%) laat zich positief uit over ondernemerschap, maar weinigen denken dat een eigen zaak starten iets voor hen is. "Het merendeel…
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

9d21e4e6-261e-49d7-a118-db90d64ceb8f-original.jpeg (768×1024)

9d21e4e6-261e-49d7-a118-db90d64ceb8f-original.jpeg (768×1024) | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Klieren en wiebelen is reuze nuttig

Klieren en wiebelen is reuze nuttig | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Ze zijn lastig en veroorzaken onrust, kinderen die maar niet stilzitten. Dat wiebelgedrag komt ergens vandaan en heeft een functie, zeggen pedagogen Carmen...
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Deze documentaire biedt een weloverwogen alternatief voor het onderwijs van de toekomst

Deze documentaire biedt een weloverwogen alternatief voor het onderwijs van de toekomst | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Het onderwijsveld lijkt vaak in twee kampen verdeeld: zij die halsstarrig vasthouden aan de traditionele onderwijspraktijk en zij die met hun kop in de wolken blijven hangen. De film Most Likely To Succeed brengt een school in beeld die met een weloverwogen alternatief komt.
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Ivan Illich: 'Het schoolsysteem berust op de illusie, dat leren het resultaat is van onderricht' - hetkind

Ivan Illich: 'Het schoolsysteem berust op de illusie, dat leren het resultaat is van onderricht' - hetkind | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
De ontplooiing van het individu staat in het denken van Ivan Illich (1926-2002) centraal. Vanzelfsprekend kwam hij op zijn zoektocht dus ook uit bij de school, als een fundament van de moderne maatschappij. Illich - publicist, filosoof en theoloog - zag de vervreemding van het instituut met de maatschappelijke werkelijkheid. 'Alleen al door het bestaan van verplichte scholen wordt de maatschappij in twee rijken verdeeld: er zijn tijden, processen, behandelingen en beroepen die als ‘academisch’ o
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Carol Dweck over de kracht van de woorden 'nog niet' - hetkind

Carol Dweck over de kracht van de woorden 'nog niet' - hetkind | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
'Ik ben niet goed in wiskunde' versus 'Ik ben nog niet goed in wiskunde.' Deze (innerlijke) uitspraak lijkt haast hetzelfde, op het woordje 'nog' na, maar heeft grote gevolgen voor het leren. Als je ergens niet goed in bent, leg je jezelf vast en zal je niet geneigd zijn je best te doen het nog te proberen. Als je iets nog niet kan, is het een kwestie van meer oefenen en je best doen. Dat is het verschil tussen de twee mindsets die Carol Dweck onderscheidt. Naar dit subtiele verschil in woordgeb
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Je studeert waarschijnlijk verkeerd. Dit zijn 6 studietips die wél werken en tijd besparen

Je studeert waarschijnlijk verkeerd. Dit zijn 6 studietips die wél werken en tijd besparen | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Studenten verspelen kostbare tijd door studiemethodes toe te passen die niet eens zo effectief zijn. In dezelfde tijd kan je op een veel betere manier…
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Het verschil tussen hoogpresterend, hoogbegaafd en creatief begaafd.

Het verschil tussen hoogpresterend, hoogbegaafd en creatief begaafd. | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Het identificeren van begaafde leerlingen wordt moeilijk als goed presteren verward wordt met begaafdheid. De hoog presterende leerlingen worden opgemerkt door hun goede werkhouding, op tijd klaar, goed verzorgd werk, goede cijfers. Volwassenen zien hun A scores, merken dat ze snel de schoolse procedures oppakken. Sommige denken dat dit de begaafde leerlingen zijn, omdat zij boven de groep uitsteken.Het blijft moeilijk om leerkrachten en ouders duidelijk te maken dat hoog presterende leerlingen toch op een geheel andere manier leren dan begaafde leerlingen. Begaafde leerlingen die gerespectee
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

‘Als je goed je best doet en goede cijfers haalt, dan mag je …’

‘Als je goed je best doet en goede cijfers haalt, dan mag je …’ | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
We geven nog steeds te vaak onderwijs, zonder samen met de kinderen te bespreken wat het doel is. We creëren leerlingen die werken voor een beloning, dus niet omdat ze in de gaten hebben dat ze zelf naar een doel toe werken, gelijk hun toekomst. Karin Donkers ziet dat het gemeengoed is geworden, ook in de opvoeding. Als ze plaatsneemt in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk krijgt ze de spiegel voorgehouden. 'Als je nu even lief stil zit, dan gaan we straks wat lekkers kopen.' Een blog over een maatschappij vol 'straffen en belonen' en gedeelde verantwoordelijkheid.
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

5 ideeën over onderwijs die snel aan het verouderen zijn...

5 ideeën over onderwijs die snel aan het verouderen zijn... | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
Onderwijs speelt zich af in een vast klaslokaal Ook al speelt onderwijs zich voor vele leerlingen nog vaak af binnen hetzelfde klaslokaal, voor leren geldt dat niet, zeker niet in de 21ste eeuw. De...
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

10 vragen bij opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is aardig in zwang. Scholen de maat nemen op basis van harde meetbare resultaten lijkt de nieuwe standaard. Het is echter de vraag of dit wel een goed idee is.
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Creatief directeur – een pleidooi voor een nieuwe functie op scholen | onderwijsfilosofie.nl

Creatief directeur – een pleidooi voor een nieuwe functie op scholen | onderwijsfilosofie.nl | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Mieke Kennes
Scoop.it!

Minder registreren en meer regisseren

Minder registreren en meer regisseren | Boeiend onderwijs? | Scoop.it
De afgelopen jaren zijn leerkrachten steeds meer gaan registreren. Die enorme -al dan niet digitale- papierwinkel is ontstaan door onder andere de bureaucratie rondom het  verlenen van indicaties e...
more...
No comment yet.