Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cubiss - Subsidiewijzer

Cubiss - Subsidiewijzer | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Zoek op doelgroep, trefwoord of regio naar financiering voor uw projectideeën en innovaties.

Rutger van den Assem's insight:

In deze subsidiedatabase vind je op ieder moment actuele informatie over subsidies en fondsen. BNB selecteert speciaal voor u de ontwikkelingen over subsidies en fondsen voor bibliotheken, culturele en educatieve instellingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Aanvragen SIDN voor pioniers en potentials - deadlines 6 & 18 mei 2015

Aanvragen SIDN voor pioniers en potentials - deadlines 6 & 18 mei 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Twee keer per jaar is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. SIDN fonds biedt twee aanvraagmogelijkheden: Pioniers en Potentials
Rutger van den Assem's insight:
Pioniers - vernieuwende ideeën met lef

Gericht op de uitwerking van een goed idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Maximaal aan te vragen bedrag: €10.000,- per project.

Potentials - projecten met aantoonbare economische of maatschappelijke potentie

Doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing met grensverleggend potentieel. Aan te vragen bedrag: €10.000,- tot €75.000,- per project.

 

De eerste call staat open van 8 april t/m 18 mei (12.00 uur), specifiek voor aanvragen gericht op onze eerste doelstelling: de versterking van het internet zelf Let op! Voor Potentials projecten werken we met een verplichte vooraanmelding. Deze kan t/m 6 mei (12.00 uur) worden ingediend, zodat er nog voldoende tijd is om tot 18 mei eventuele feedback te verwerken in de definitieve aanvraag.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

pilots_po-vmbo_v11_dec_def.pdf

Rutger van den Assem's insight:

Hierbij nodigt het platform Beta techniek u graag uit tot het indienen van een voorstel voor een pilot samenwerking PO - vmbo voor wetenschap en technologie.

Met het plan Kiezen voor Technologie wordt stevig ingezet op de stimulering van wetenschap en technologie (W&T) in het primair onderwijs. Met de aandacht voor stimulering van W&T in het primair onderwijs wordt door steeds meer PO scholen en vmbo scholen gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking.

In acht pilots worden ervaringen opgedaan samenwerking tussen PO en vmbo. In de pilots wordt gezocht naar manieren om zo effectief mogelijk samen te werken. De pilots leveren een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van een programma voor leraren om verschillende typen leerlingen te enthousiasmeren voor technologie.

 

Meer informatie over procedure en richtlijnen kunt u hier vinden.

De voorstellen dienen uiterlijk vrijdag 27 februari 2015 om 12.00 uur bij het Platform Bèta Techniek te zijn ingediend. Indienen per mail: po@deltapunt.nl

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Brabantse Dorpen Derby 2015 gestart - Provincie Noord-Brabant

Brabantse Dorpen Derby 2015 gestart - Provincie Noord-Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De Brabantse Dorpen Derby 2015 is gestart! De Derby staat in het teken van cultuur en wordt voor de 4e keer gehouden. Projecten kunnen tot 11 maart 2015 worden ingediend.

Rutger van den Assem's insight:

Subsidie is beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de leefbaarheid in een dorp of kern. Te ondersteunen projecten moeten een cultuurelement bevatten als middel om de leefbaarheid te bevorderen.
De negen beste initiatieven krijgen € 10.000 en professionele begeleiding voor de uitvoering van het idee. Daarnaast komt de top drie nog in aanmerking voor de hoofdprijs van € 24.999, € 12.500 of € 7500.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Investeren in grensoverschrijdend cultuurbeleid | Taalunieversum

Investeren in grensoverschrijdend cultuurbeleid | Taalunieversum | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Samen sterker voor het Nederlands De Taalunie wil nog meer bereiken voor het Nederlands Door met partners in Nederland, Vlaanderen en Suriname grensoverschrijdend samen te werken. Door te kijken naar gedeelde doelstellingen en resultaten. En door mogelijkheden te bieden voor financiering, met een eenvoudige en transparante procedure.
Rutger van den Assem's insight:

Waarvoor?

Het doel van het partnerschap is om samen te werken rond Nederlandse cultuur in Nederlands-Vlaams-Surinaams verband. U krijgt de kans om andere organisaties te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en netwerken te vormen. Samenwerking over de grenzen heen voor de promotie van talige cultuur binnen het Nederlandse taalgebied komt de markt én de cultuurliefhebber ten goede. Uw partnerschap met de Taalunie kan op verschillende terreinen vorm krijgen:

 

kennisuitwisselingnetwerkdelingfinanciering/sponsoring (voor de werking, bijvoorbeeld vergaderingen, personeel, informatieverspreiding, pr, de organisatie en uitvoering van evenementen zoals festivals, studiedagen, campagnes…)Aanvragen financiering

Stuur uw aanvraag naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Art of impact: nieuw programma voor kunst en maatschappij

Art of impact: nieuw programma voor kunst en maatschappij | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceert samen met zes publieke cultuurfondsen: The Art of Impact. Met dit programma worden kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben, onderzocht en gestimuleerd.

Rutger van den Assem's insight:

Kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen en opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector worden binnen het nieuwe programma opgeroepen om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. Begin 2015 volgt een open oproep voor het indienen van projecten.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Fonds cultuurparticipatie: nog budget beschikbaar 2014 Jij maakt het mee

Fonds cultuurparticipatie: nog budget beschikbaar 2014 Jij maakt het mee | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft dit jaar (2014) nog subsidiebudget beschikbaar via het platform Jij maakt het mee.

Jij maakt het mee is een platform voor vernieuwende kunstprojecten in de vrije tijd. Op Jij maakt het mee vindt het subsidieproces online en openbaar plaats. Aanvragers kunnen online advies over hun projectplannen inwinnen, zelf tips geven en subsidie aanvragen tot maximaal € 5.000!

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuureducatie voor het VMBO

Cultuureducatie voor het VMBO | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe deadline voor de deelregeling stimulering cultuureducatie in het VMBO Fonds voor Cultuurparticipatie  bekendgemaakt.

 

Aanvragen voor de periode augustus 2015-juli 2017 kunnen tot en met 3 februari 2015 (13.00 uur) worden ingediend. Binnenkort is het aanvraagformulier op de website van het fonds beschikbaar.

Rutger van den Assem's insight:

Subsidie op basis van deze regeling is bedoeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie specifiek gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor cultuureducatie activiteiten in het VMBO. Per project stelt het fonds (voor de gehele projectperiode) minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000 ter beschikking.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe aanvraagronde voor versterking actieve cultuurparticipatie 15-jan.

Nieuwe aanvraagronde voor versterking actieve cultuurparticipatie 15-jan. | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Subsidie aanvragen voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten op het gebied van amateurkunst, cultuurparticipatie door ouderen en erfgoedparticipatie mogelijk tot 15 januari 2015.
Rutger van den Assem's insight:

Voorbeeldprojecten Voorbeeldprojecten zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties. Deze projecten moeten wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend zijn dat ze op landelijke schaal inspireren.
In totaal kan er minimaal € 5000 en maximaal € 24.999 voor een project worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten.

 

Beeldbepalende projecten Beeldbepalende projecten zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer:

er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling;het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter;het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.

In totaal kan er minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 voor een project worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale projectkosten.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Fonds 21: de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds

Fonds 21: de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Vanaf vandaag is Fonds 21 de nieuwe naam voor SNS REAAL Fonds. Fonds 21 is een actueel en ondernemend fonds dat de Nederlandse samenleving wil verrijken door de projecten die het steunt. Fonds 21 bevordert Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Rutger van den Assem's insight:

Met een jaarbudget van €10 miljoen ondersteunen wij projecten van professionele kunstinstellingen en initiatieven die de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. We richten ons hierbij op de generatie van de 21e eeuw. Op ondernemende mensen die een verschil willen maken voor de toekomst.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Noord-Brabant gaat Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunen

Noord-Brabant gaat Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunen | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De provincie Noord-Brabant stort de komende vier jaar jaarlijks € 100.000 in het Jeugdcultuurfonds Brabant (zie JCULTUUR). Dankzij deze bijdrage kunnen ruim vijfhonderd Brabantse kinderen per jaar deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten.

Rutger van den Assem's insight:

Het Jeugdcultuurfonds Brabant ondersteunt, via gemeenten, gezinnen waar geen geld is om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten, zoals het lidmaatschap van een vereniging of muziek- of toneelles.


Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 450 per jaar per kind. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de lessen verzorgen.


Een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider kan voor een jongere een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds in de woongemeente van de jongere.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Public libraries 2020 - Call for proposals €15.000,- (17-okt.)

Public libraries 2020 - Call for proposals €15.000,- (17-okt.) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

A powerful network of 65,000 public libraries across Europe invite people to use computers and Internet and provide personal assistance, offer different courses and activities for personal and professional development, and provide a space – trusted and open to all – to learn, discover and share. Many public libraries have become creative and innovative hubs in their communities – today they do much more than lend books.

 

Although the role of public libraries is often underestimated, they contribute significantly to Europe 2020 objectives, particularly in the policy areas of digital inclusion, lifelong learning and social inclusion.

Rutger van den Assem's insight:

The first deadline for applying is October 17, 2014, 18:00 CET.  The second deadline for applying is April 17, 2015, 18:00 CET. The third and the last deadline for applying is October 16, 2015, 18:00 CET.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Van Rijn: Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken | € 900.000 beschikbaar in 2015

Van Rijn: Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken | € 900.000 beschikbaar in 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Coalitie Erbij hebben gezamenlijk een actieplan gelanceerd om de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving terug te dringen.

Het gaat om het Actieplan Eenzaamheid 2015. In totaal stelt het Rijk € 900.000 beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Deze bijdrage komt bovenop de bestaande subsidie van Coalitie Erbij. Met het actieplan verankert Van Rijn de bestrijding van eenzaamheid in het beleid van de Rijksoverheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Oproep migratie- en veiligheidsfondsen voor projecten asiel, integratie en terugkeer gepubliceerd (12 juni deadline)

Oproep migratie- en veiligheidsfondsen voor projecten asiel, integratie en terugkeer gepubliceerd (12 juni deadline) | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De subsidieregeling Europese migratie- en veiligheidsfondsen voor de programmaperiode 2014-2020 is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling heeft betrekking op gelden uit het Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF, Internal Security Fund).

Rutger van den Assem's insight:

Projecten in het kader van integratie zijn gericht op een of meer van de volgende activiteiten:

a. het bevorderen van de oriëntatie op Nederland;

b. het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt en toegeleiding naar de arbeidsmarkt;

c. het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal;

d. het bevorderen van de maatschappelijke participatie.

 

Indienen vanaf 12 mei 2015 tot  en met 12 juni 2015

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Open oproep Art of impact -deadline 17 april 2015

Open oproep Art of impact -deadline 17 april 2015 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.      

Rutger van den Assem's insight:

Doel van de open oproep is het stimuleren van nieuwe kunstprojecten die een duidelijke impact hebben op maatschappelijke thema’s en vraagstukken, in het bijzonder de thema’s leefbare wijk en stad; energie en klimaat; zorg en welzijn; en (circulaire) economie.

Naast deze oproep volgt een tweede open oproep in het najaar van 2015. In totaal is 4 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 80 projecten.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Doe-budgetten voor leefbaarheid - Provincie Noord-Brabant

Doe-budgetten voor leefbaarheid - Provincie Noord-Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De provincie Noord-Brabant stelt ‘doe-budgetten’ beschikbaar voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Voor een project kan maximaal de helft subsidie (met een maximum van € 5000) subsidie worden gegeven.

Rutger van den Assem's insight:

Voor de regeling, die 1 januari ingaat, is in totaal € 800.000 beschikbaar: € 400.000  in 2015 en € 400.000 in 2016, verdeeld over 2 tenderperiodes per jaar.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Stichting BKK - Subsidieregeling Kinderopvang Taal- en interactievaardigheid

Stichting BKK - Subsidieregeling Kinderopvang Taal- en interactievaardigheid | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) geeft een impuls aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit van het personeel en de opleidingen in de kinderopvang
Rutger van den Assem's insight:

Naar verwachting kunnen ondernemers in de  kinderopvang vanaf 16 december 2014 (na publicatie van de regeling in de Staatscourant) een subsidieaanvraag voor trainingen indienen. Dan vindt u hier ook meer informatie.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

BesteBuren - tweede aanvraagronde van start

BesteBuren - tweede aanvraagronde van start | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Nederland en Vlaanderen zijn BesteBuren. We delen een taal en we wonen dicht bij elkaar maar - zoals dat met buren gaat - we ontmoeten elkaar te weinig. Dat is jammer want we hebben elkaar zo veel te bieden, nu en in de toekomst. Daarom is 2015 het jaar van BesteBuren, een jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking vieren.

Rutger van den Assem's insight:

2.000 tot 14.000 euro per aanvraag. 1 feburari 2015 uiterste inleverdatum van voorstellen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 1 juni 2015 – 1 maart 2016.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Provincie steunt buurtcultuurwerk ook in 2015 - Noord-Brabant investeert 2 ton

Provincie steunt buurtcultuurwerk ook in 2015 - Noord-Brabant investeert 2 ton | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
De provincie Noord-Brabant stelt in 2015 € 200.000 beschikbaar voor buurtcultuurwerk.
Rutger van den Assem's insight:

Gemeentelijk buurtcultuurfonds

Ook verschillende woningcorporaties, verspreid over heel Brabant, hebben een eigen buurtcultuurfonds. Momenteel wordt bovendien door het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de buurtcultuurfondsen coördineert, gesproken met een aantal gemeenten over een gemeentelijk buurtcultuurfonds. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in het succesvolle project. Met 8 gemeenten wordt inmiddels gesproken; 2 grote gemeenten hebben serieuze plannen om binnenkort te starten.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Overzicht te verwachten MEDIA oproepen en deadlines | Mediadesk

Overzicht te verwachten MEDIA oproepen en deadlines | Mediadesk | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Overzicht te verwachten MEDIA oproepen en deadlines
Rutger van den Assem's insight:

De Europese Commissie maakte vorige week in Brussel bekend welke Creative Europe/MEDIA oproepen in aantocht zijn, wat de bijbehorende deadlines zijn en wanneer de resultaten ervan worden verwacht. Daarnaast liet de Commissie voor bepaalde oproepen een aantal wijzigingen weten ten opzichte van de vorige oproepen.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

'Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen' | 25 miljoen miljoen tot 2020

'Muziekonderwijs voor alle schoolkinderen' | 25 miljoen miljoen tot 2020 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
Leerlingen in het basisonderwijs krijgen meer en beter muziekonderwijs. Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op school een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 € 25 miljoen voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten.
more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Meesterbeurs voor werklozen van 50 jaar en ouder in Eindhoven en Tilburg

Meesterbeurs voor werklozen van 50 jaar en ouder in Eindhoven en Tilburg | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Zonder werk komen te zitten, kan iedereen overkomen. Eenmaal werkloos is het voor mensen van 50 jaar en ouder extra moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Daarvoor zijn verschillende redenen.

Om deze impasse te doorbreken is de Meesterbeurs ontwikkeld, een innovatief instrument om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren voor oudere werkzoekenden.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuurprijs 2014 voor buurtcultuurwerk - Provincie Noord-Brabant

Cultuurprijs 2014 voor buurtcultuurwerk - Provincie Noord-Brabant | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
De Brabantse Cultuurprijs 2014 gaat dit jaar naar buurtcultuurwerk: cultuur dichtbij mensen.
Rutger van den Assem's insight:

Kunst inspireert en brengt bewoners dichter bij elkaar, en vergroot daarmee de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen. Om dit te stimuleren, ondersteunt de provincie al enige jaren buurtcultuurwerk. Inmiddels zijn al 100 projecten in de praktijk uitgevoerd.

 

Het beste project wordt op 18 december 2014 bekend gemaakt en wint de Brabantse Cultuurprijs. Vanaf 25 sepetmber kunnen projecten worden ingestuurd. Het is mogelijk voor bewoners, amateurs, buurtorganisaties en verenigingen op hun initiatief onder de aandacht te brengen. Maar ook projecten die zijn gerealiseerd door woningcorporaties en buurtcultuurfondsen kunnen meedingen naar de prijs.

 

De projecten moeten voor 17 oktober 2014 zijn ingezonden.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

DURF!kapitaal: Stimuleringsregeling Innovatie & Ondernemerschap | Cubiss

DURF!kapitaal: Stimuleringsregeling Innovatie & Ondernemerschap | Cubiss | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het is een stimuleringsregeling voor Brabantse bibliotheken gericht op innovatie en ondernemerschap. De regeling bestaat uit een éénmalige financiële impuls als afronding van het meerjarige BNB programma Innovatie & Ondernemerschap 2013-2015. In dit meerjarige programma vormen innovatie en ondernemerschap de rode draad in alle projecten en activiteiten.

Rutger van den Assem's insight:

Aanvragen: De inschrijving start op 15 september 2014. Projectvoorstel en begroting (o.b.v. beschikbaar gestelde formats) dienen uiterlijk 15 november 2014 te zijn ingediend via i.spinhoven@cubiss.nl. Beoordeling: De bekendmaking van de uitslag staat gepland op dinsdag 9 december. Looptijd: Projecten starten op 1 januari 2015 en hebben een maximale looptijd van 6 maanden. Omvang bijdrage: Minimaal €15.000,- en maximaal €50.000,- per project. Wie kan aanvragen: Openbare bibliotheken die onderdeel zijn van de Brabantse Netwerkbibliotheek. Het indienen van een gezamenlijk projectvoorstel vanuit twee of meer bibliotheken is mogelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Appeltjes van Oranje 2015 | Oranje Fonds Corporate

Appeltjes van Oranje 2015 | Oranje Fonds Corporate | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it
'Beter voor elkaar!' is het thema van de Appeltjes van Oranje 2015. Het Oranje Fonds zoekt succesvolle, bestaande initiatieven die de sociaal economische kansen van mensen verbeteren. Zodat zij meer en makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij. Heeft of kent u zo’n initiatief? Meld het dan uiterlijk 30 september 2014 aan voor de selectie van de Appeltjes van Oranje 2015!
Rutger van den Assem's insight:

Aanmelden kan tot 30 september 2014. De prijs voor het beste sociaal-economische initiatief bestaat uit een bedrag van € 15.000,-. 

more...
No comment yet.