Web públic del Col·legi oficial de Farmacèutics de Barcelona dedicat especialment a les escoles. Creat amb la finalitat d'ajudar al docent en el procés de formació dels alumnes en els hàbits bàsics per a la defensa i promoció de la salut.