Bodem en water in het nieuws
545 views | +0 today
Follow
Bodem en water in het nieuws
recent topics about soil and water in the media
Curated by JPW
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by JPW
Scoop.it!

Geïntegreerde aanpak vermindert schadelijke effecten medicijnen in oppervlaktewater

Geïntegreerde aanpak vermindert schadelijke effecten medicijnen in oppervlaktewater | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
In toenemende mate worden medicijnresten in oppervlaktewater en drinkwater aangetroffen. Om de schade in het milieu te beperken zijn oplossingen nodig, waarbij de positieve effecten van medicijnen behouden blijven.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Brabant werkt aan schoner water | cobouw.nl

Bodemsanering en beschermingvan de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater staan hoog op de agenda van de provincie Brabant. Spoedlocaties moeten uiterlijk in 2020 zijn gesaneerd, vermeldt het Provinciaal Milieu en Waterplan 2016-2021 dat de provincie openbaar heeft gemaakt.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Warenwelenwee: toevoegingen en gevaarlijke reststoffen in kunststoffen

Warenwelenwee: toevoegingen en gevaarlijke reststoffen in kunststoffen | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Elke Oudjaarsdag is het raak: riool vol oliebollenvet

Elke Oudjaarsdag is het raak: riool vol oliebollenvet | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
De kerstdagen zijn achter de rug; op naar oud en nieuw. Daar horen bij sommigen ook zelfgemaakte oliebollen bij. Bij u ook? Denk er dan om: spoel het vet of de olie niet door de wc of de gootsteen, want dan raakt de boel verstopt.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Nederland heeft slechtste kwaliteit oppervlaktewater binnen EU

Nederland heeft slechtste kwaliteit oppervlaktewater binnen EU | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is het slechts van de EU. Bovendien voldoen nog maar weinig waterlichamen aan de kwaliteitsstandaarden zoals voorgeschreven in de Kaderrichtijn Water. Dat blijkt uit de gisteren verschenen Monitor Duurzaam Nederland 2014 van het CBS.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Een combinatie van oever-, membraan-, en actief koolfiltratie verwijdert nagenoeg alle organische microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen. Dat blijkt uit een onlangs afgerond internationaal onderzoeksproject waaraan ook verschillende Nederlandse partijen deelnamen.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Mecoprop (MCPP) removal in full-scale rapi... [Sci Total Environ. 2014] - PubMed - NCBI

PubMed comprises more than 23 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Is ons water in gevaar door toenemend medicijngebruik?

Is ons water in gevaar door toenemend medicijngebruik? | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda gaat samen met de Gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en Brabant Water onderzoek doen naar de effecten van medicijnresten op de kwaliteit van ons water.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Telers mogen 'gevaarlijk' landbouwgif weer gebruiken

Telers mogen 'gevaarlijk' landbouwgif weer gebruiken | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
DOETINCHEM - Het gebruik van het landbouwgif metam-natrium is onder voorwaarden weer toegestaan.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Beste band levert 938 miljoen euro kostenbesparing op - Automotive Werkplaats, het vakblad voor de automotive aftermarket

Beste band levert 938 miljoen euro kostenbesparing op - Automotive Werkplaats, het vakblad voor de automotive aftermarket | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Een band met milieulabel AA en de beste score op extern afrolgeluid kan de maatschappij een kostenbesparing van 938 miljoen euro opleveren.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Aa en Maas - website — Mijlpaal zoetwatervoorziening Noord-Brabant en Limburg

Aa en Maas - website — Mijlpaal zoetwatervoorziening Noord-Brabant en Limburg | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Op donderdag 12 juni ondertekenden 19 partijen uit Noord-Brabant en Limburg de 'Intentieverklaring van Eindhoven', waarmee zij de handen ineen slaan tegen toenemende watertekorten.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Rachel Louise Carson, pionnière de la lutte anti-pesticides

Rachel Louise Carson, pionnière de la lutte anti-pesticides | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Google célèbre l'océanographe américaine Rachel Carson qui s'est engagée à la fin de sa vie contre la pollution des produits chimiques utilisés dans l'agriculture. Disparue en 1964, elle aurait aujourd'hui 107 ans.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu

Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
In opdracht van RIWA-Rijn is een studie uitgevoerd naar gebruik, verspreiding, analysemethoden en risico’s van MRI-contrastmiddelen. Er lijkt nog geen urgent probleem te zijn, maar monitoring en een nadere risicobeoordeling van deze middelen verdient aanbeveling.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

GroeneRuimte Nieuws: Uitvoeringsprogramma Friese Veenweidevisie vastgesteld

De provincie Friesland en Wetterskip Fryslân starten met de uitvoering van de Veenweidevisie. Het uitvoeringsprogramma is deze week vastgesteld. Het programma beschrijft maatregelen die zorgen voor het vertragen of voorkomen van de daling van de bodem. Het instellen van hogere waterpeilen is één van de maatregelen. De provincie stelt voor dit programma 12 miljoen euro beschikbaar, voor de periode 2016 tot en met 2019. Eind maart vinden er 3 streekbijeenkomsten plaats, voor mensen die in het veenweidegebied wonen en werken.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Designing Wetlands to Remove Drugs and Chemical Pollutants by Carina Storrs: Yale Environment 360

Designing Wetlands to Remove Drugs and Chemical Pollutants by Carina Storrs: Yale Environment 360 | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Drinking water supplies around the world often contain trace amounts of pharmaceuticals and synthetic compounds that may be harmful to human health. One solution being tried in the U.S. and Europe is to construct man-made wetlands that naturally degrade these contaminants.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Persistent Associations between Maternal Prenatal Exposure to Phthalates on Child IQ at Age 7 Years

JPW's insight:

Phthalates containing end-applications include adhesives and glues, agricultural adjuvants, building materials, personal-care products, medical devices, detergents and surfactants, packaging, children's toys, modelling clay, waxes, paints, printing inks and coatings, pharmaceuticals, food products, and textiles. Phthalates are also frequently used in soft plastic fishing lures, caulk, paint pigments, and sex toys made of so-called "jelly rubber". Phthalates are used in a variety of household applications such as shower curtains, vinyl upholstery, adhesives, floor tiles, food containers and wrappers, and cleaning materials. Personal-care items containing phthalates include perfume, eye shadow, moisturizer, nail polish, liquid soap, and hair spray.[8] (http://en.wikipedia.org/wiki/Phthalate)

more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse

Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Ecofide
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Een combinatie van oever-, membraan-, en actief koolfiltratie verwijdert nagenoeg alle organische microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen. Dat blijkt uit een onlangs afgerond internationaal onderzoeksproject waaraan ook verschillende Nederlandse partijen deelnamen.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Nieuwe sampler kan verontreiniging grondwater sneller signaleren

Nieuwe sampler kan verontreiniging grondwater sneller signaleren | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Deltares gaat voor de provincie Noord-Brabant een nieuwe sampler ontwikkelen waarmee bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in het grondwater al in hele lage concentraties kunnen worden opgespoord. Daardoor kunnen eerder maatregelen worden genomen en wordt de kans verkleind dat de middelen zich grootschalig verspreiden. 

- See more at: http://www.waterforum.net/Nieuws/8337-Nieuwe-sampler-kan-verontreiniging-grondwater-sneller-signaleren#sthash.ZanKjSqm.dpuf

more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Bye bye carbendazim!

Bye bye carbendazim! | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Finally some good news! EU decided to ban the use of Carbendazim pesticide in europe. Several studies have shown that this chemical is an endocrine disruptor, a mutagen, carcinogen and toxic to reproduction. We're very glad it's now banned from our food!
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Beheer en onderhoud de sleutel voor succesvolle natuurvriendelijke oevers?

Beheer en onderhoud de sleutel voor succesvolle natuurvriendelijke oevers? | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
Na aanleg vragen natuurvriendelijke oevers om beheer en onderhoud. Dit beheer en onderhoud blijkt in de praktijk vaak weinig of niet afgestemd te zijn op het doel en de functie van de oever, waardoor de (ecologische) waarde van de oever op de langere termijn achteruit kan gaan.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Debat over kwaliteit drinkwater en bodemgebruik laait op - Milieuloket

Debat over kwaliteit drinkwater en bodemgebruik laait op - Milieuloket | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Antibiotic resistance no longer increasing but vigilance remains necessary

Antibiotic resistance no longer increasing but vigilance remains necessary | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
After continuing to rise for many years, in 2013 the prevalence of resistance to antibiotics levelled out somewhat in both hospitals and primary care. The sales of antibiotics for animal use have also fallen once again, indicating a reduction in use and, consequently, a lower risk of resistance. This has been shown by the annual NethMap/MARAN report. In order to control the increase and spread of antibiotic resistance it is necessary that trends in the use of and resistance to antibiotics be carefully followed by means of monitoring and checks. In order to continue and optimise the current package of measures, intensive collaboration between professionals in both the public and private domains is essential, both in human and in veterinary health care.
more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Details - Tweede Kamer der Staten-Generaal

JPW's insight:

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Bewindsperso(o)n(en): minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 


Activiteit: Algemeen overleg
Datum: woensdag 11 juni 2014
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Openbaar/besloten: openbaar
Onderwerp: Waterkwaliteit

more...
No comment yet.
Scooped by JPW
Scoop.it!

Drugsdump in riolen Eindhoven groot - Nieuws.nl

Drugsdump in riolen Eindhoven groot - Nieuws.nl | Bodem en water in het nieuws | Scoop.it
De Brabantse riolen worden overspoeld door drugsafval. Pim de Voogt, wateronderzoeksinstituut KWR, trekt aan de bel. In een weekend gaat er namelijk acht kilo speed door het riool in Eindhoven heen.
more...
No comment yet.