BinhMucBe
14 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Bể Cái Bình Mực Roài
Scoop.it!

Chẳng hiểu cái blog nầy là cái blog gì?

Chẳng hiểu cái blog nầy là cái blog gì? | BinhMucBe | Scoop.it

Cái blog nầy tạo ra để làm gì vậy gnồi rình quài...

more...
Hello's comment, December 1, 2011 12:56 PM
Cha chả cái hình nầy bắt mắt àh nha.
ĂngLê's comment, December 1, 2011 1:45 PM
.. Biết rằng đây là dàn dựng nhưng trông rất bắt mắt. Công nhận thằng Tây nầy nó diễn trò làm nhiều người phải trố mắt mà nhìn với nó chư chả phải chuyện chơi đâu à hén...
Rescooped by Bể Cái Bình Mực Roài from BinhMucBe
Scoop.it!

Chẳng hiểu cái blog nầy là cái blog gì?

Chẳng hiểu cái blog nầy là cái blog gì? | BinhMucBe | Scoop.it

Cái blog nầy tạo ra để làm gì vậy ngồi rình quài...

more...
Hello's comment, December 1, 2011 12:56 PM
Cha chả cái hình nầy bắt mắt àh nha.
ĂngLê's comment, December 1, 2011 1:45 PM
.. Biết rằng đây là dàn dựng nhưng trông rất bắt mắt. Công nhận thằng Tây nầy nó diễn trò làm nhiều người phải trố mắt mà nhìn với nó chư chả phải chuyện chơi đâu à hén...