Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten
617 views | +0 today
Follow
 
Scooped by Jeroen Bottema
onto Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten
Scoop.it!

Leren met behulp van ICT en Merrill's First Principles of Instruction | WilfredRubens.com over leren en ICT

Vandaag heb ik een workshop verzorgd bij de Universiteit voor Humanistiek. Ik ben daarbij onder meer ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van didactiek en technologie, en heb daarbij David Merrill’s First Principles of Instruction als kader gebruikt.
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Leren met behulp van ICT en Merrill's First Principles of Instruction | WilfredRubens.com over leren en ICT

Vandaag heb ik een workshop verzorgd bij de Universiteit voor Humanistiek. Ik ben daarbij onder meer ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van didactiek en technologie, en heb daarbij David Merrill’s First Principles of Instruction als kader gebruikt.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

GUEST POST: Learn, Teach, Model RETRIEVAL PRACTICE —

GUEST POST: Learn, Teach, Model RETRIEVAL PRACTICE — | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Last Summer, I visited a friend whose son was about to take his exams. We found ourselves in one of those familiar conversations you get into as a teacher-friend. “So, tell Tricia what you are doing to revise for your exams.”
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

A New Idea to Promote Transfer

A New Idea to Promote Transfer | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
It's one of the most familiar (and frustrating) problems teachers encounter. Students learn something new (say, a standard solution technique for a standard mathematical problem) but then fai
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

LessonUp

LessonUp | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Met LessonUp maak je gevarieerde interactieve lessen met video, afbeeldingen, interactieve vragen en quizzen. Zo betrek je jouw leerlingen op hun eigen device en differentiëer je naar hun persoonlijke behoeften.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Gebruiken van beoordelingsvormen voor opdrachten: checklists en rubrics – Bureau voor toetsen en Beoordelen

Aanleiding voor deze WhitePaper is de situatie dat veel docenten in het beroepsonderwijs (middelbaar en hoger) onzeker zijn over het ontwikkelen en beoordelen van opdrachten zoals een presentatie, werkstuk, stageverslag, afstudeerscriptie, gedragsopdracht en dergelijke. Dat is jammer, omdat als een overzicht bestaat in wat erbij komt kijken, het niet ingewikkeld is.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Het toetsen van competenties met een assessment - ScienceGuide

Het toetsen van competenties met een assessment - ScienceGuide | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Erik Jansen bespreekt het boek Aan de slag met Assessment: Toetsen en beoordelen in een competentiegerichte leeromgeving van Gertjan Sinke
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Tips and Tricks for Spaced Learning

Tips and Tricks for Spaced Learning | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen Repeatedly retrieving knowledge from long term memory strengthens memory traces so that we learn more effectively. The question is, how can you best (help to) spread learning to facilitate this?  Note 1: In this blog, the tips and tricks are described mostly from an ‘instructor’s or teacher’s perspective. However,…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

A Review of Optimizing Learning in College: Tips from Cognitive Psychology - The Effortful Educator

A Review of Optimizing Learning in College: Tips from Cognitive Psychology - The Effortful Educator | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
A review/summarization of a journal article that discusses how we learn and how students should study successfully.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

werkvormen.info | home

werkvormen.info | home | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Nieuws en informatie over werkvormen die je training of bijeenkomst variatie vaart en impact geven.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe leerlingen leren van overhoringen

Luister dit fragment terug in de BNR gemist speler
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Learning Styles, Neuromyths and Conceptual Change

Learning Styles, Neuromyths and Conceptual Change | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Teachers are always thinking about things they can do to have more of an impact on their students. One popular idea involves matching your style of teaching to different students’ learning styles.

Answer this question in your head.

Do students learn better when they receive information in their preferred learning style?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Zo laat je je studenten lessen trekken uit krachtige feedback met D-PAC

Zo laat je je studenten lessen trekken uit krachtige feedback met D-PAC | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
In één zin samengevat: comparatief beoordelen levert krachtige (peer) feedback op. Zo leert ons eigen onderzoek én getuigen diverse gebruikers uit het hoger onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Waarom docenten bevindingen uit onderwijsonderzoek vaak niet toepassen? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Docenten zijn terughoudend in het toepassen van nieuwe didactische aanpakken, zelfs als onderzoek laat zien dat deze nieuwe aanpakken beter werken. Wat zijn daar de redenen van?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De kern van goed onderwijs (verbeterwijzer)

De kern van goed onderwijs (verbeterwijzer) | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Wat is het beste onderwijs? Het lijkt zo'n eenvoudige vraag. Maar het exacte antwoord erop zal nooit komen. Leren is namelijk ee
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Orie's schaatsindex bepaalt welke schaatser welke afstand doet - Olympische Winterspelen 2018 | NOS

Orie's schaatsindex bepaalt welke schaatser welke afstand doet - Olympische Winterspelen 2018 | NOS | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Jac Orie, coach van zes goudenmedaillewinnaars, gebruikt data en statistieken om de juiste schaatser bij de juiste afstand te plaatsen. Zo kwam Carlijn Achtereekte op de 3.000 meter uit.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Cartoons on Grading

Cartoons on Grading | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
A recent post on this blog dealt with a teacher who gave every student he taught an A. It turned out badly for that teacher. Tests, report cards and grading have a long history of conflict between teachers and students, between students and parents, among students--well, any reader who has attended school anywhere in the…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

 Is This a Trick Question? A Short Guide to Writing Effective Test Questions

Click here to edit the content
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Maakt de volgorde waarin je examenvragen ordent uit?

Maakt de volgorde waarin je examenvragen ordent uit? | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Wanneer toetsen of examens opgesteld worden, lijkt het een soort van ‘volkse wijsheid’ om de makkelijkste vragen vooraan te plaatsen en de moeilijkheidsgraad te laten stijgen naar mate leerlingen zich door het examen heen wroeten. Op die manier zouden we de toetsangst onderdrukken en dus de motivatie verhogen. Bij mezelf maakte ik al de bedenking dat, indien leerlingen weten dat de toets van makkelijk naar moeilijk wordt geordend, het ook frustrerend kan zijn als je één van de eerste vragen al niet meteen kunt oplossen. Ook als de moeilijkste vragen achteraan een examen zitten, kan een eventuele vermoeidheid toch ook een hinderpaal zijn, en het helder denken belemmeren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe bereken je cijfers voor een toets?

Hoe bereken je cijfers voor een toets? | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Toelichting: Onderstaande tekst werd oorspronkelijk geschreven door Michiel Couzijn (Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA) in 2005. Ik heb het tekstueel enigszins aangepast en geschikt gemaakt v…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Opleiden op de werkplek

Daar waar tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw het schoolse opleiden de dominante vorm van opleiden in arbeidsorganisaties was, kunnen we nu stellen dat het leren en opleiden in de werksituatie de meest populaire vorm is geworden. In deze bijdrage gaan we in op de achtergronden van deze omslag in het denken over leren en opleiden. Voorts staan we stil bij een van de bekendste vormen van leren in de werksituatie, namelijk het opleiden op de werkplek. Ingegaan wordt op de definitie van opleiden op de werkplek, de effectiviteit ervan en de vele factoren die hieraan bijdragen. Deze schets zal inzichtelijk maken dat opleiden op de werkplek niet per definitie een effectieve vorm van opleiden is. Niettemin blijft opleiden op de werkplek populair, zoals ook duidelijk zal worden uit de schets van enkele actuele ontwikkelingen in de praktijk van opleiden op de werkplek waarmee dit hoofdstuk wordt afgesloten.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hulp by toetsanalyse

After the take it is adviced to run a test item analysis to verify whether all items or questions in the assessment measure what is intended to measure. 

For open question assessments and assessments using grading rubrics in small studentgroups (n<50 students) this Itemanalyse.xlsx can be used to calculate the percentages.

For multiple choice assessments you can upload the analysis from Blackboard, Question Mark Perception or Teleform into https://www.qdnatool.org/exams/add (UvA-net ID requested), to optimize the assessment before grading. 

For all other assessment types (assessments using grading rubrics, open question assessments, a assessmentmix with multiple choice questions and open questions) and for itemanalyse for maximal five partial assessments this hulpsheet bij toetsanalyse en cijfers geven.xlsx  can be used to calculate: the reliability coefficient, the percentages, the item total correlation, grades per partial assessment and final grades. In this videos: video 1 & video 2 interpretation of the values is explained.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een video over gestandaardiseerde testen met nuances

Een video over gestandaardiseerde testen met nuances | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Toen ik de aankondiging van deze video op de TED-Ed site zag, vreesde ik eerlijk gezegd het ergste. De video is echter genuanceerder dan ik vreesde, al biedt de video in de laatste paar minuten wel veel kritiek zonder alternatieven. Zelf vond ik het stuk van Jan Vanhoof en Peter Van Peteghem onlangs in De Standaard mooi qua nuancering.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe geef je niet effectieve feedback?

Hoe geef je niet effectieve feedback? | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
Door: Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences) We vragen ons vaak af wanneer feedback effectief is, maar misschien levert het omdraaien van de vraag wel nóg meer inzichten op. Dat is in ieder geval wat een groep vooraanstaande Australische toets- en feedbackexperts dacht. Zij stelden zichzelf de vraag: Hoe geef je niet effectieve feedback?…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

D-PAC

D-PAC | Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten | Scoop.it
De beoordeling van competenties in D-PAC verloopt op een vernieuwende manier. Beoordelaars geven geen punten, vullen geen criterialijst in, maar beantwoorden enkel de vraag welke van de twee representaties beter is in termen van de te beoordelen competentie, dit heet paarsgewijze vergelijking (CJ, comparative judgement). Daarbij kunnen beoordelaars wel terugvallen op een algemene omschrijving van de te beoordelen competentie en bijhorende belangrijke subdimensies. De paren van de representaties kunnen op verschillende wijzen worden samengesteld. Een mogelijkheid is om dit at random te doen. De verschillende paren worden dan als het ware toevallig samengesteld. Hierin kan wel een veiligheid gebouwd worden opdat niet telkens hetzelfde paar zou terugkomen. Om tot een betrouwbare rangorde te komen, moet elke representatie meerdere malen worden vergeleken met een andere.
more...
No comment yet.