Gististaðir spretta upp í borginni | Bakland Ferðaþjónustunnar | Scoop.it
Alls eru 203 hótel, gistiheimili, heimagistingar og íbúðir með starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur auk tjaldsvæðisins í Laugardal. Þá eru tuttugu aðilar til viðbótar með umsókn í vinnslu samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg.