Arviointiviisari
2.0K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Gaudeamus igitur - ylioppilastutkinnon kehittäminen #yokoe #arviointi #lukio

Gaudeamus igitur - ylioppilastutkinnon kehittäminen #yokoe #arviointi #lukio | Arviointiviisari | Scoop.it
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 9.6.2016 työryhmän selvittämään ylioppilastutkinnon keskeisiä kehittämistarpeita sekä tekemään ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi. Työryhmä ehdottaa mm. muutettavaksi nykyistä reaaliaineen koetta siten, että kokeeseen osallistuvan olisi nykyisen kokeen asemasta suoritettava jatkossa joko kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja yksi vieraan kielen koe; äidinkieleen ehdotetaan muutosta kokeiden kestoon ja kokeen kaksipäiväisyyteen siten, että kokeiden pituus lyhennetään neljään tuntiin ja äidinkielen koe muutetaan yksipäiväiseksi, lisäksi työryhmä ehdottaa mm. luopumista myös nykyisestä käytännöstä erotella kokeet sitovasti pakollisiin ja ylimääräisiin jo ilmoittautumisen yhteydessä. Myös hylättyjen kokeiden uusimismahdollisuuksiin ehdotetaan muutoksia.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa @matleenalaakso #arviointi #opehommat

Sähköiset työkalut arvioinnin apuna kieltenopetuksessa @matleenalaakso #arviointi #opehommat | Arviointiviisari | Scoop.it
Blogin keskeisin teema on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, erityisesti sosiaalinen media ja mobiilioppimineen.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Petteri Järvinen: Suomi edelläkävijänä sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa

Petteri Järvinen: Suomi edelläkävijänä sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa | Arviointiviisari | Scoop.it
Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset järjestettiin viime viikolla ja kaikki meni ilmeisen hyvin: keneltäkään ei jäänyt ko
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja: Sähköisten tehtävien online-ohjaus ja arviointi

28.5.2015 klo 14 Sähköisten tehtävien online-ohjaus ja arviointi sekä plagioinnin tunnistaminen Risto Korhonen, IlonaIT Oy Risto Korhonen esittelee uutt
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Lukion digikokeen arviointi – ohje opettajalle

Näin opettaja arvioi Otavan lukion digikokeen ja antaa palautetta opiskelijoille.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointi oppimisen tukena ja oppiminen arvioinnin tukena | Kirjoituksia koulusta

Arviointi oppimisen tukena ja oppiminen arvioinnin tukena | Kirjoituksia koulusta | Arviointiviisari | Scoop.it
#Blogi'ssa ja #educa2017’ssa pe klo 16.45 Taito-lavalla #arviointi’tiimin asiantuntijaopettajat: https://t.co/kVYJnt76Tb #ops2016 #opehommat
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla 1 - työkalun esittely ja käyttö @pekkapeura @laurihellsten

Sähköinen itsearviointi Google Sheetsin avulla.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Pyrkimys objektiivisuuteen ja reiluuteen tuhoaa arviointikulttuurin kehittymisen #arviointi

Pyrkimys objektiivisuuteen ja reiluuteen tuhoaa arviointikulttuurin kehittymisen #arviointi | Arviointiviisari | Scoop.it
Käänteinen oppiminen väylänä oppilaskeskeiseen oppimiskulttuuriin. Teoreettista ja käytännön tukea oppilaslähtöiseen oppimiseen.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Oppimisen arviointitavat OPPA-hanke #arviointi #lukio

Oppimisen arviointitavat OPPA-hanke #arviointi #lukio | Arviointiviisari | Scoop.it

"Hankkeen tavoitteena on kehittää yksittäisten erillisten arviointien sijaan pitkäkestoista oppimisen prosessia tukeva arviointimalli, jonka avulla oppijan on mahdollista hahmottaa oppimisen ja kasvun prosesseja kokonaisvaltaisesti. Hankkeessa haemme ”kasvun kansio” - ajattelun mukaista arviointimallia ja toimintatapaa lukiokoulutukseen. Etsimme elementtejä, joiden avulla oppija voi rakentaa laajempaa ja syvempää tietoa omasta osaamisestaan sekä sen suhteesta omiin tavoitteisiinsa ja kehittämistarpeisiinsa. Hanke tuottaa lukioiden ja korkeakoulujen rajapintaan uudenlaisen osaamisen mittaamisen työkalun, jota voidaan käyttää lukiokoulutuksen päättöarviointina samalla kun se toimii korkeakoulujen sisäänoton tukena. Tulevaisuuden taitojen mittaamiseen tuotetaan käsitteet ja mittarit yhteistyössä korkeakoulujen ja tulevaisuustutkijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalitodellisuuden ja kuvallisen oppimisympäristön teknologioita sulautettuna olemassa oleviin oppimisympäristöihin."

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Verkkokurssien arviointityökalusta tukea kehittämiseen – TAMK Digimentorit #arviointi

Verkkokurssien arviointityökalusta tukea kehittämiseen – TAMK Digimentorit #arviointi | Arviointiviisari | Scoop.it
TAMK:in Digimentorit ovat laatinen verkkokurssien arviointilomakkeen, jonka avulla opettaja voi itse arvioida oman verkkototeutuksensa materiaaleja ja menetelmiä.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Ressun lukio: Miten opiskelu lukiossa muuttuu?

Opiskelijoiden näkökulma opetuksen uudistamisesta. Videossa opiskelijat rohkaisevat opettajia monipuoliseen ja ajankohtaisia teemoja hyödyntävää
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opettaja-lehti - Monta tapaa arvioida

Opettaja-lehti - Monta tapaa arvioida | Arviointiviisari | Scoop.it
Myös OAJ vaatii arviointiin parempaa ohjeistusta ja opettajille lisää koulutusta.

– Laadukas arviointi edellyttää sekä opettajien arviointiosaamisen kehittämistä täydennyskoulutuksella että yksiselitteistä ohjeistusta opetuksen järjestäjiltä. Nyt molempia on uupunut, erityisasiantuntija Jaakko Salo OAJ:stä sanoo.

Salo kertoo törmänneensä moniin paikallisesti kehitettyihin arviointimalleihin, jotka ovat opettajan työmäärän kannalta täysin epärealistisia.

– Ei ole missään nimessä opsinkaan tavoite, että opettaja ei enää muuta ehdi tehdä kuin arvioida.

Osaamisen tason arviointi kuuluu edelleen opsiin, vaikka jatkuva palaute ja oppilaan itsearviointi korostuvat julkisessa keskustelussa.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?

Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? | Arviointiviisari | Scoop.it
Viivi Virtanen, Liisa Postareff & Telle Hailikari       Kirjoituksessamme tuomme esiin, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvioinnin uudenlaisiin tavoitteisiin eli opiskelijan oppimisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukemiseen. Elinikäistä oppimista voidaan tukea arviointikäytännöillä, jotka harjaannuttavat arvioimaan omaa osaamista, ja tässä itse- ja vertaisarviointi nähdään olennaisina osina arvioinnin kokonaisuutta. Vertais- ja…
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Yhteenvetoa kevään digitaalisista ylioppilaskokeista #lukio #abitti #digabi #ytl #arviointi

Yhteenvetoa kevään digitaalisista ylioppilaskokeista #lukio #abitti #digabi #ytl #arviointi | Arviointiviisari | Scoop.it
Kevään tutkintokerran viimeinen digitaalinen ylioppilaskoe järjestettiin maanantaina. Kokelaita kevään digitaalisissa kokeissa oli runsaat kaksi kertaa enemmän kuin syksyllä 2016. Yhteydenottojen määrä pysyi kuitenkin samalla tasolla kuin syksyllä. Prosentuaalisesti yhteydenottojen määrä putosi siis roimasti. Tärkeintä ei kuitenkaan ole määrä, vaan laatu. Viime syksynä tyyppivikoja olivat palvelintikkuihin ja kuuntelukokeeseen liittyneet ongelmat. Nyt keväällä kokelaiden tekniseen valvontaan liittyvä ominaisuus tuotti muutamia kymmeniä yhteydenottoja, mutta muita tyyppivikoja ei sitten ollutkaan. Valvonta-asiaan osasimme valmistautua jo ennalta, eikä soittajien tarvinnut odotella vastausta pitkään. Toimenpiteeksi riitti kokelaan tikun vaihtaminen ja toimittaminen meille tutkittavaksi.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Mikä matematiikan numero sinulla pitäisi olla lukion päättötodistuksessa? Katso lista

Mikä matematiikan numero sinulla pitäisi olla lukion päättötodistuksessa? Katso lista | Arviointiviisari | Scoop.it
Matematiikan osaamisen tasoa arvioiva malli on karkea ja suuntaa-antava.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opiskelijan tunnistaminen verkossa 3 sekunnissa @annavonzansen #MPASSid #arviointi

Opiskelijan tunnistaminen verkossa 3 sekunnissa @annavonzansen #MPASSid #arviointi | Arviointiviisari | Scoop.it
Case-esimerkkinä kielitaidon arviointi

Pohdin seuraavaksi tunnistautumista kansallisen kielitaidon arvioinnin näkökulmasta. Opetushallituksessa (OPH) on syksyn 2016 aikana tutkittu uusia tapoja arvioida suullista kielitaitoa. OPH:n laatimia suullisen kielitaidon kokeita on järjestetty suomalaisissa lukioissa vuodesta 2010 lähtien. Nyt toiveissa on rakentaa uuden opetussuunnitelman kielitaitokäsityksen mukainen (LOPS 2015, ks. kehittyvän kielitaidon tasojen asteikko) oppijalähtöinen kielten oppimista tukeva ympäristö suullisen kielitaidon arviointiin. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja tähän mennessä on kartoitettu olemassa olevia ratkaisuja sekä luonnosteltu mahdollisesti kehitettävän järjestelmän toiminnallisuuksia.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Abitti 05 kokeen arviointi ja palautus

Koetehtävien siirto oma.abitti.fi -sivustolle tarkastamista ja arviointia varten. Abitti-kokeen palautus sähköisesti.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Innofactor Skilli ohje 5 raportit ja arviointien analysointi

Ohjevideon avulla opit hyödyntämään Skillin monipuolisia raportteja ja analysoitua tietoa oppimisesta.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla 2 - työkalun rakentaminen @pekkapeura @laurihellsten

Sähköinen itsearviointi Google Sheetsin avulla.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle? – Lyseo.org blogi

Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle? – Lyseo.org blogi | Arviointiviisari | Scoop.it
Tällä kertaa menenkin lähes suoraan asiaan. Kyseessä on ajatuksia parilta abikurssilta, joilla valmistauduttiin lähinnä suomen kielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen. Arvioinnissani en ollut kovin objektiivinen, tasapuolinen enkä välttämättä reilukaan. En esimerkiksi kommentoinut mitenkään kirjoitelmia, jotka oli mielestäni liian huonosti kirjoitettu (muuta kuin kehotin tekemään uudelleen ja paremmin). Huolimatta siitä kielteistä palautetta ei tullut juuri ollenkaan. Numeroarvosanoja en ole antanut
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Arviointi päättynyt LUTO-hanke #arviointi #lukio

Arviointi päättynyt LUTO-hanke #arviointi #lukio | Arviointiviisari | Scoop.it
Arvioinnista käydystä keskustelusta käy hyvin ilmi, että arviointi lukiossa on nykyisin kaikkea muuta kuin pelkkää kurssin päätteeksi tapahtuvan suorituksen arvostelua. Opettajat osaavat yhdessä opiskelijoiden kanssa löytää kullekin kurssille sopivimmat arviointitavat. Olennaista on tukea opiskelijan oppimisprosessia ja itsereflektiotaitoja eikä vain lopuksi mitata opittua.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Digisillan worksop 7 - DigiTala

Digisillan worksop 7 - DigiTala | Arviointiviisari | Scoop.it
DigiTalasta vieraanamme oli kieltenopettajille suunnatussa workshopissa Erik Lindroos, Heini Kallio ja Aku Rouhe, jotka syväluotasivat puheenarviointiin liittyviä uudistuksia. Workshop järjestettiin Riihimäen lukiolla, joka on ollut jo aiemmin mukana DigiTalan tutkimuksen pilottikokeissa. Kielten opettajat olivat varovaisen myönteisiä uudistuksille ja hanke herätti paljon kiinnostusta ja pohdintaa tulevaisuuden tuulista.
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Etu-Töölön lukio - Digitalisaatio palvelee kohtaamisia

Etu-Töölön lukiolaisten ja rehtorin ajatuksia opetuksen uudistamisesta. Videossa opiskelijat kertovat minkälainen opetus motivoi heitä ja rehtori kertoo mm. siitä, miten arvioinnin monipuolistuminen tarjoaa monenlaisia tapoja osoittaa omaa osaamistaan. Tarvitaan kuitenkin rauhaa edetä kehittämisessä. Kohtaaminen on tärkeää. Opiskelijat voivat itse löytää omat tapansa oppia parhaiten.

more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Opettaja, onko arviointisi eettisesti vahvalla pohjalla?

Opettaja, onko arviointisi eettisesti vahvalla pohjalla? | Arviointiviisari | Scoop.it
Uudessa opetussuunnitelmassa selkeästi sanotaan, että arvioinnin tarkoitus on ohjata lasta itsearviointiin. Painotan sanaa ohjata ja painotan arvioinnin formatiivista luonnetta. Toki arvioinnin on pohjauduttava kriteereihin, mutta onko nämä kriteerit tehty oppilaille selviksi?
more...
No comment yet.
Scooped by Viisarihanke
Scoop.it!

Kysely: Sähköisessä MAFYKE-kokeessa askarruttavia asioita

Matematiikan, fysiikan ja kemian sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyy erilaisia, uusia haasteita. Ylioppilastutkintolautakunta on ottanut näihin kantaa eri vaiheissa, viimeksi loka-marraskuussa 2016 lähetetyissä tiedotteissa (ks
more...
No comment yet.