Προχωρημένο πρόγραμμα ΔΑΕ- Ανίχνευση & Αντιμετώπιση