Ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) Σεμινάριο 2 Απριλίου 2017 | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
2 Απριλίου 2017 ΚΕΔΕΑ https://www.auth.gr/news/conferences/21128

Η ακουστική επεξεργασία είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται παράλληλα με την ωρίμανση του κεντρικού ακουστικού νευρικού συστήματος συνήθως απρόσκοπτα και χωρίς να απαιτούνται θεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Αν αυτό δεν συμβαίνει απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος επιπέδου ακοής και ακουστικής επεξεργασίας πριν από όποια παρέμβαση. Το σεμινάριο "Ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)" θα προσφέρει τις πιο σύγχρονες γνώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα με παρουσιάσεις περιστατικών. Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, και ψυχολόγους προκειμένου να λάβουν γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ). Δευτερευόντως απευθύνεται σε ωτορινολαρυγγολόγους-ακουολόγους, παιδιάτρους, παιδοψυχιάτρους και γενικότερα επαγγελματίες και επιστήμονες που ασχολούνται με παιδιά και ενήλικες που δυσκολεύονται να προσλάβουν και να επεξεργαστούν τα ακουστικά ερεθίσματα παρά το γεγονός της ύπαρξης φυσιολογικής ακοής με βάση το τονικό ακουόγραμμα. Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Ηλιάδου Βασιλική Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής ΑΠΘ Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Σιδηράς Χρήστος csidiras@auth.gr τηλ 6934769774  Κωστοπούλου Αναστασία, παιδίατρος, ankostop@yahoo.gr