Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας
12.3K views | +0 today
Follow
Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας
Για λογοπεδικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ιατρούς,  παιδιάτρους, ωτορινολαρυγγολόγους, γενικούς ιατρούς, ακουοπροθετιστές κ.α. www.apdseminars.gr
Curated by Vivian Iliadou
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας

online διαδραστικό και πρακτικό πρόγραμμα 2021 ΔΑΕ- Ανίχνευση & Αντιμετώπιση
Vivian Iliadou's insight:
Αναλυτικό ασύγχρονο πρόγραμμα Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας δομημένο σε 10 μήνες στη διάρκεια ενός έτους 
Παρακολούθησε την ώρα που σε βολεύει:

 Ιανουάριος: Δοκιμασίες αντίληψης ομιλίας σε θόρυβο SinB (στα Ελληνικά). Μεθοδολογία δημιουργίας ομιλητικών δοκιμασιών. Μεθοδολογία χορήγησης και διαμόρφωση χώρου χορήγησης του τεστ. Πρακτική εφαρμογή χορήγησης. Κάθε συμμετέχοντας θα εκτελέσει την δοκιμασία ως εξεταστής και θα του χορηγηθεί η δοκιμασία ως εξεταζόμενος. Στη συνέχεια θα δοθεί το cd της SinB δοκιμασίας με οδηγίες να χορηγηθεί από κάθε συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας του τουλάχιστον σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Φεβρουάριος: Συζήτηση και παρουσίαση εμπειρίας και τυχόν προβλημάτων από τους συμμετέχοντες κατά την χορήγηση της SinB δοκιμασίας αντίληψης ομιλίας σε διάφορες ακουστικές συνθήκες. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά συμμετέχοντα και feedback ως προς την βελτιστοποίηση της χορήγησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση της διχωτικής δοκιμασίας: μεθοδολογία χορήγησης, σημασία της με βάση τις φλοιικές εγκεφαλικές λειτουργίες και ερμηνεία αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα δοθεί το cd της διχωτικής δοκιμασίας και θα κληθεί κάθε συμμετέχοντας να εφαρμόσει όσα έμαθε στο χώρο εργασίας του σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Μάρτιος: Συζήτηση και παρουσίαση εμπειρίας και τυχόν προβλημάτων από τους συμμετέχοντες κατά την χορήγηση της διχωτικής δοκιμασίας. Κάθε συμμετέχοντας θα παρουσιάσει και θα ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της διχωτικής δοκιμασίες σε περιπτώσεις όπου τα χρησιμοποίησε. Συζήτηση για την βελτιστοποίηση της χορήγησης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της διχωτικής δοκιμασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι δοκιμασίες χρονικής ανάλυσης και διάκρισης συχνοτήτων. Η συνάντηση θα κλείσει με ανασκόπηση των δυνατοτήτων ανίχνευσης των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας στην καθημερινή πράξη του κλινικού και του θεραπευτή. 

Απρίλιος: Εισαγωγή στην ακουστική εκπαίδευση. Τί μετράμε και με ποιό τρόπο τηρούμε αρχεία προόδου. Πως γίνεται και σε ποιές περιπτώσεις. Λεπτομερής περιγραφή των ασκήσεων αντίληψης ομιλίας σε διάφορα επίπεδα θορύβου ή ανταγωνιστικών ήχων. Τί απαιτείται για την διαμόρφωση του χώρου όταν χορηγούνται οι ασκήσεις αντίληψης ομιλίας σε πραγματικές συνθήκες. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για το βέλτιστο όφελος κατά τις συνεδρίες. Κάθε συμμετέχοντας θα χορηγήσει την άσκηση και θα "μπει" στη θέση του ασκούμενου. Θα δοθεί cd με μία εκδοχή της άσκησης αντίληψης ομιλίας σε κάθε συμμετέχοντα με οδηγίες για εφαρμογή του για διάστημα δύο εβδομάδων με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα σε ένα τουλάχιστον 5 παιδιά ή ενήλικες. Θα μετρηθεί το αποτέλεσμα της ανιχνευτικής δοκιμασίας SinB πριν και μετά την mini ακουστική εκπαίδευση. 

Μάιος: Συζήτηση για την χρήση των ασκήσεων αντίληψης ομιλίας σε θόρυβο με βάση τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Παρουσίαση των ασκήσεων για διάκριση συχνοτήτων. Εισαγωγή στη σημασία της ορθής διάκρισης συχνοτήτων στην καθημερινή ομιλία και μάθηση. Χορήγηση της άσκησης από κάθε συμμετέχοντα. Παράγοντες που συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή των ασκήσεων διάκρισης συχνοτήτων. Παρουσίαση εμπειρίας θεραπευτών ως προς τις διάφορες εκδοχές της άσκησης διάκρισης συχνοτήτων. Θα δοθεί cd με μία εκδοχή της άσκησης διάκρισης συχνοτήτων σε κάθε συμμετέχοντα με οδηγίες για εφαρμογή του για διάστημα δύο εβδομάδων με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Ιούνιος: Συζήτηση για την χρήση των ασκήσεων διάκρισης συχνοτήτων με βάση τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Παρουσιάστηκαν προβλήματα; Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν; Παρουσίαση των ασκήσεων διχωτικής ακοής. Το μεσολόβιο και ο ρόλος του στην αντίληψη και μεταφορά των ακουστικών πληροφοριών. Τί προσέχουμε κατά την τοποθέτηση των ακουστικών στη συγκεκριμένη σειρά ασκήσεων; Τί εκπαιδεύουμε με τις ασκήσεις διχωτικής ακοής; Κάθε συμμετέχοντας θα χορηγήσει την άσκηση και θα "μπει" στη θέση του ασκούμενου. Θα δοθεί cd με μία εκδοχή της άσκησης διχωτικής ακοής σε κάθε συμμετέχοντα με οδηγίες για εφαρμογή του για διάστημα δύο εβδομάδων με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Σεπτέμβριος: Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες της εμπειρίας τους με την ακουστική εκπαίδευση με βάση τις ασκήσεις διχωτικής ακοής. Συζήτηση για το πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Παρουσίαση των ασκήσεων χρονικής ανάλυσης (μη λεκτικά ερεθίσματα). Τί σημαίνει η δυνατότητα παρακολούθησης της ταχείας εναλλαγής ήχων για την καθημερινή αντίληψη ομιλίας; Κάθε συμμετέχοντας θα χορηγήσει την άσκηση και θα "μπει" στη θέση του ασκούμενου. Θα δοθεί cd με μία εκδοχή της άσκησης χρονικής ανάλυσης σε κάθε συμμετέχοντα με οδηγίες για εφαρμογή του για διάστημα δύο εβδομάδων με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Οκτώβριος: Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες της εμπειρίας τους με την ακουστική εκπαίδευση με βάση τις ασκήσεις χρονικής ανάλυσης με μη λεκτικά ερεθίσματα. Συζήτηση για το πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Παρουσίαση των ασκήσεων χρονικής ανάλυσης με λεκτικά ερεθίσματα. Κάθε συμμετέχοντας θα χορηγήσει την άσκηση και θα "μπει" στη θέση του ασκούμενου. Θα δοθεί cd με μία εκδοχή της άσκησης χρονικής ανάλυσης σε κάθε συμμετέχοντα με οδηγίες για εφαρμογή του για διάστημα δύο εβδομάδων με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Νοέμβριος: Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες της εμπερίας τους με την ακουστική εκπαίδευση με βάση τις ασκήσεις χρονικής ανάλυσης με λεκτικά ερεθίσματα. Συζήτηση για το πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Παρουσίαση των ασκήσεων διάκρισης διάρκειας απλών τόνων. Κάθε συμμετέχοντας θα χορηγήσει την άσκηση και θα "μπει" στη θέση του ασκούμενου. Θα δοθεί cd με μία εκδοχή της άσκησης διάρκειας απλών τόνων σε κάθε συμμετέχοντα με οδηγίες για εφαρμογή του για διάστημα δύο εβδομάδων με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον σε 5 παιδιά ή ενήλικες μέχρι και την επόμενη συνάντηση. 

Δεκέμβριος: Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες της εμπειρίας τους με την ακουστική εκπαίδευση με βάση τις ασκήσεις διάρκειας απλών τόνων. Συζήτηση για το πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Ανασκόπηση των ανιχνευτικών δοκιμασιών και των δυνατοτήτων τους να θέσουν την υποψία για ΔΑΕ σε παιδιά και ενήλικες. Ανασκόπηση της εξατομικευμένης ακουστικής εκπαίδευσης και των παραδειγμάτων ασκήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ετήσιου σεμιναρίου. Συμπεράσματα και ανάδειξη των βασικών αρχών: η ανίχνευση ΔΕΝ είναι διάγνωση  και η εξατομικευμένη ακουστική εκπαίδευση έχει νόημα και εφαρμογή ΜΟΝΟ  σε άτομα στα οποία έχει τεθεί η διάγνωση ΔΑΕ.    
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Frontiers | Deficits in Auditory Rhythm Perception in Children With Auditory Processing Disorder Are Unrelated to Attention | Neuroscience

Frontiers | Deficits in Auditory Rhythm Perception in Children With Auditory Processing Disorder Are Unrelated to Attention | Neuroscience | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
Auditory processing disorder (APD) is defined as a specific deficit in the processing of auditory information along the central auditory nervous system, including bottom-up and top-down neural connectivity. Even though music comprises a big part of audition, testing music perception in APD population has not yet gained wide attention in research. This work tests the hypothesis that deficits in rhythm perception occur in a group of subjects with APD. The primary focus of this study is to measure perception of a simple auditory rhythm, i.e., short isochronous sequences of beats, in APD children and to compare their performance to age-matched normal controls. The secondary question is to study the relationship between cognition and auditory processing of rhythm perception. We tested 39 APD children and 25 control children aged between 6 and 12 years via (a) clinical APD tests, including a monaural speech in noise test, (b) isochrony task, a test measuring the detection of small deviations from perfect isochrony in a isochronous beats sequence, and (c) two cognitive tests (auditory memory and auditory attention). APD children scored worse in isochrony task compared to the age-matched control group. In the APD group, neither measure of cognition (attention nor memory) correlated with performance in isochrony task. Left (but not right) speech in noise performance correlated with performance in isochrony task. In the control group a large correlation (r = −0.701, p = 0.001) wa
Vivian Iliadou's insight:
Προβλήματα αντίληψης ρυθμού στα παιδιά με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας που δεν σχετίζονται με την προσοχή!
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Εκπαιδευμένοι στην ακουστική εκπαίδευση σε άτομα με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) και στην ανίχνευση των ΔΑΕ (ΟΧΙ στην διάγνωση ΔΑΕ).

Οι παρακάτω ολοκλήρωσαν τον προχωρημένο ετήσιο κύκλο  εκπαίδευσης στην Ακουστική Εκπαίδευση και στην δυνατότητα να θέτουν την υποψία (ΟΧΙ διάγνωση) για Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) :
Η δυνατότητα διάγνωσης ΔΑΕ προσφέρεται μόνο μέσα από το μεταπτυχιακό ΔΑΕ ΑΠΘ Ιατρικό τμήμα www.apdseminars.gr

Χρήστος Σιδηράς Μουσικός-Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 6934769774
Αναστασία Κωστοπούλου, Παιδίατρος, Υπ. Διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ, Σέρρες, 6992261686    
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος ΩΡΛ Αθήνα 6944668844 
Μαρία Μαρμαρά Παπαχρήστου ΩΡΛ Λαμία 6977013147 
Μαρία Τσοφίδου Ειδική Παιδαγωγός Λάρισα  6972025771
Μουζα Στυλιανή Εργοθεραπεύτρια Θεσσαλονίκη 6944773280 
Βασιλειάδης Αντώνιος ΩΡΛ Βέροια 2331065963
Θεοδώρα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός Θεσσαλονίκη 6978117611 
Βαλεντίνος Σοφοκλέους ΩΡΛ Αθήνα-Κύπρος 6948481652
Λευτέρης Πετρίδης Λογοθεραπευτής Γιαννιτσά 6948897497 
Ιωάννα Γρηγοριάδη Λογοθεραπεύτρια Θεσσαλονίκη 6970586655 
Αφροδίτη Σερέτη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Θεσσαλονίκη 6994831100 
Καλλιμάχου Μαρίνα Ακουολόγος-Λογοθεραπεύτρια Κύπρος 0035799663705
Αντωνίου Όλγα, Λογοθεραπεύτρια, Σαλαμίνα, Πειραιάς 6972082623
Σεβαστίδου Κυριακή ΩΡΛ Κύπρος kyrimed@yahoo.gr
Κατσάνος Ευάγγελος ΩΡΛ Κόρινθος 6973001711
Μαριάνα Κιτσώνα  Παθολόγος Λόγου & Ομιλίας ΑΘΗΝΑ 210 8037146  
Δρύλλη Αικατερίνη ΩΡΛ ΑΘΗΝΑ 6974634089
Ευτυχία Λαγού Λογοθεραπεία Βέροια 6945435860
Χαραλαμπία-Ρόζα Αλμπανάκη ΩΡΛ Θεσσαλονίκη 2391053780
Μπέσσα Ξανθή Λογοθεραπεύτρια Λαμία 6979221461
Σφετκοπούλου Μαρία Εργοθεραπέυτρια Σέρρες 6976128918
Δόμνογλου Μαρία Ειδική Παιδαγωγός Θεσσαλονίκη 6959234626
Πατρώνη Δήμητρα Λογοθεραπεύτρια Θεσσαλονίκη 6947160722    
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Παγκόσμια ημέρα ακοής ΔΑΕ- 3 Μαρτίου 2018

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να μάθετε για την σημασία της ακοής και της διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας. Απευθύνεται κυρίως σε μη ειδικούς.
Vivian Iliadou's insight:
Παγκόσμια ημέρα ακοής από το Ιατρείο Ψυχοακουστικής
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Practical guidelines to minimise language and cognitive confounds in the diagnosis of CAPD: a brief tutorial

Practical guidelines to minimise language and cognitive confounds in the diagnosis of CAPD: a brief tutorial | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
(2017). Practical guidelines to minimise language and cognitive confounds in the diagnosis of CAPD: a brief tutorial. International Journal of Audiology. Ahead of Print.
Vivian Iliadou's insight:
Κατευθυντήριες οδηγίες για ελαχιστοποίηση επίδρασης γλωσσικών και γνωστικών παραμέτρων κατά την διάγνωση των ΔΑΕ
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

CAPD Is Classified in ICD-10 as H93.25 and Hearing Evaluation—Not Screening—Should Be Implemented in Children With Verified Communication and/or Listening Deficits

CAPD Is Classified in ICD-10 as H93.25 and Hearing Evaluation—Not Screening—Should Be Implemented in Children With Verified Communication and/or Listening Deficits | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Thoughts on Hearing and Cognition| Dr. Frank Musiek |hearinghealthmatters.org/pathways

Thoughts on Hearing and Cognition| Dr. Frank Musiek |hearinghealthmatters.org/pathways | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
by Vasiliki (Vivian) Iliadou, Aristotle University of Thessaloniki The importance of the sense of hearing as the main vehicle of information transmission during language acquisition, learning and communication is widely accepted. As hearing extends beyond hearing [...]
Vivian Iliadou's insight:

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ ακουστικής αντίληψης & γνωστικών λειτουργιών; Σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα συγκλείνουν σε θετική απάντηση!

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία :: Επιστημονικά :: Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία :: Επιστημονικά :: Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
Επιστημονικά βιβλία των εκδόσεων μέθεξις
Vivian Iliadou's insight:

Μόλις κυκλοφόρησε σε απλή κατανοητή γλώσσα διεπιστημονική προσέγγιση το 1ο βιβλίο στα ελληνικά για κατανόηση των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας για γονείς, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ιατρούς. 

 

http://metheksis.gr/διαταραχές-ακουστικής-επεξεργασίας-δαε-σε-παιδιά-με-μαθησιακές-δυσκολίες-ή-και-νευροαναπτυξιακές-διαταραχές.html

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Τεχνικές Ανίχνευσης Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας στα παιδιά 30 Νοεμβρίου 2014 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ

Τεχνικές Ανίχνευσης Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας στα παιδιά   30 Νοεμβρίου 2014 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it

120 συμμετέχοντες συνολικά από διάφορες ειδικότητες & πόλεις της Ελλάδας παρακολούθησαν το πολύ επιτυχημένο σεμινάριο και συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις.

 

Vivian Iliadou's insight:

Τεχνικές Ανίχνευσης Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) στα παιδιά Κυριακή 30 Νοεμβρίου ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ. http://kedea.rc.auth.gr

 

http://www.auth.gr/news/events/17788

 

 

 Professor Gail D. Chermak

Introduction to CAPD: An International History and Increasing Global Collaboration

Εισαγωγή στην Κεντρική Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας: Ιστορική αναδρομή και Διεθνείς

Συνεργασίες

 

 Dr Doris-Eva Bamiou MD MSc FRCP PhD

How to suspect a child may have APD- The UK perspective

 Πώς τίθεται η υποψία για ΔΑΕ σε ένα παιδί- H  εμπειρία στην Μεγάλη Βρετανία

 

Anny Sampsonidou MA, OTR, Εργοθεραπεύτρια.

 Η Σχέση του Αιθουσαίου Συστήματος με την Ακουστική Επεξεργασία.

 Η εμπειρία μας με τις ΔΑΕ &  την εξατομικευμένη ακουστική εκπαίδευση.

 

 Επ. Καθηγήτρια Βασιλική (Βίβιαν) Ηλιάδου  Βήμα προς βήμα καθοδήγηση:  πώς να

χορηγήσετε ερωτηματολόγια ( και πώς να συνυπολογιστούν οι παράγοντες κινδύνου)  για να θέσετε

την υποψία για ΔΑΕ σε ένα παιδί.

 

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

2nd Global CAPD Conference | hearinghealthmatters.org/pathways

2nd Global CAPD Conference | hearinghealthmatters.org/pathways | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
The 2nd Global conference on CAPD entitled “Clinical Populations with CAPD, What We Know and [...]
Vivian Iliadou's insight:

Μεγάλη επιτυχία το 2ο διεθνές συνέδριο για Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας στα πλαίσια του AudiologyNOW 2014 USA.

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Παιδιά με μαθησιακά προβλήματα, παιδιά που κάνουν λογοθεραπεία, παιδιά με προβλήματα άρθρωσης πρέπει να εξεταζονται για ακουστική επεξεργασία.

Γιατί η διάγνωση ακοής ΔΕΝ είναι αρκετή όταν ένα παιδί κάνει λογοθεραπεία, έχει προβλήματα άρθρωσης, δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες κ.α. 

Vivian Iliadou's insight:

212 Current Pediatric Reviews, 2011, Vol. 7, No. 3

Editorial

Editorial Auditory Processing Disorder

When a child is having difficulty listening in noisy situations e.g. classroom, a hearing test should be considered as a first diagnostic step. If however, the hearing test is normal and the symptom persists, the pediatrician should consider requesting an auditory processing assessment. Hearing loss in childhood is known to interfere with communication, learning, language acquisition, social life and academic achievements. Similarly Auditory Processing Disorder (APD) may affect a child’s ability to communicate, normally acquire reading skills and it may interfere with social life and academic achievements. An estimated 5% of school aged children may be affected by the disorder, which in many cases remains undiagnosed.

This is a monothematic issue on pediatric (Central) Auditory Processing Disorder (APD or CAPD). The word monothematic is compound and of Greek origin, “mono” meaning only one and “thematic” meaning topic. It focuses on raising awareness of this disorder and providing evidence and data on speech perception in noise, comorbidity of APD and reading disabilities (Dyslexia), the neural substrate of the disorder and objective biological measures as a supplement for assessment and monitoring of management outcome. The aim is to provide a well-structured overview of presenting symptomatology, comorbidity and neurobiological origin. It should be noted that APD is too complex for all its features and controversies to be presented in a single issue. Nevertheless, authors in this issue are presenting this disorder mainly from the clinician’s point of view largely incorporating current research.

The core deficit in APD is difficulty perceiving speech in noise in the presence of a normal hearing test (audiogram). A key point to be remembered by the general practice pediatrician is as Bantwal & Hall state “A normal audiogram does not rule out a hearing deficit. Indeed, we really hear with our brains, not our ears”. Both parental and child’s concern about hearing should be adequately addressed. Diagnosis of normal hearing sensitivity does not exclude the possibility of APD being present. As a result of this core deficit a child’s ability to communicate and learn may be impaired and comorbidity with reading disabilities may present. These impairments have been shown to be associated with anxiety, low self-esteem and difficulty in acquiring friends as possible presenting psychosocial problems and may ultimately lead to academic failure.

30-50% of children with reading disabilities and/or learning disorders present with APD. Causality of this comorbidity is not conclusively defined at the present time. In this issue, preliminary results by Veuillet, Bouilhol & Thai-Van, are presented showing on one end differences in developmental trajectories of auditory descending pathway function between normal reading and dyslexic children and on the other end deficient high level process. Hearing is a sensation requiring bottom-up functionality, which is information conveyed and decoded from the peripheral auditory organ to the central auditory nervous system and the brain cortex. However, cognitive elements play a significant role accelerating information processing and this is denoted as top-down functionality. Top-down and bottom-up functioning in the auditory system are synergistically processing information accomplishing auditory perception. Even though this mentioned relation exists, yet “Too rarely to this day, health professionals faced with children with learning difficulties ask whether an APD is present” as noted in the conclusion paragraph of Veuillet et al.

Psychoacoustic APD test battery may reflect elements related to motivation, attention, language and cognition. Tests used in APD battery have been largely developed to probe central auditory nervous system dysfunction as a result of confirmed pathology. Attempting to provide insight on the neurogical origin of APD Chermak & Musiek note that there is “a small percentage of children with CAPD and related learning difficulties whose auditory problems arise from neurological disorders. Etiologies may include seizure disorder (e.g., Laudau Kleffner Syndrome), traumatic brain injury, neoplasms, neurodegenerative disorders, neurotoxicity, cerebrovascular accidents, metabolic disorders, and genetic disorders”. Patterns of psychoacoustic test battery results could contribute to the formulation of a gold standard for APD. This possibility is driven by the observation that children with auditory processing disorder symptoms and no identifiable lesion frequently have deficits

performance patterns that mirror those with documented lesions of the central auditory nervous system. Chermak & Musiek discuss key neuroanatomical factors influencing both central auditory processing tests and electrophysiological procedures.

Auditory processing assessment is based on a test battery of psychoacoustic (behavioral) tests, which should include both verbal and non-verbal stimuli. A recent development in electrophysiology is the speech-evoked auditory brainstem response that “has been linked to communication skills such as speech-in-noise perception and reading ability and provides additional insight for the diagnosis and management of auditory processing disorders”, as presented by Hornickel & Kraus. The inclusion of electrophysiological measurements permits for the cross check principle to be applied. Taking into account that most medical tests are not 100% sensitive and specific and that hearing is a complicated process with a variety of higher order functions involved in it, it is essential to be able to rely on comparing results across different tests before arriving to a diagnosis of APD. This is even more important as comorbidities may be present with Dyslexia, Specific Language Impairment, Learning disabilities, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), etc. Multidisciplinary approach is fundamental in order to optimize management of APD children.

Hearing in real life situations is much more demanding than that actually tested by a classical hearing test; the main difference being the very simple stimuli used during audiological testing as opposed to the vastly more complex speech stimuli. The aim of this hot topic issue is for the pediatrician to realize this discrepancy and consolidate knowledge regarding hearing testing. When evaluating hearing (especially in a child with speech in noise difficulties and/or learning disabilities) physicians are actually interested in hearing of speech as this is fundamental for both communication and learning. Thus, everyday hearing requires normal auditory processing abilities. In a case of a complaint about hearing, when the audiogram is normal, the pediatrician should consider requesting an auditory processing evaluation.

Vasiliki Maria Iliadou

(Guest Editor) Medical School Aristotle University of Thessaloniki Greece Tel: +302310994739 Fax: +302310345893 E-mails: viliad@auth.gr; viliadou@med.auth.gr 

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

CAPD Conference

Clinical populations with Central Auditory Processing Disorder
Vivian Iliadou's insight:
Global conference at American Academy of Audiology AudiologyNOW
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Vasiliki Vivian Iliadou - Google Scholar Citations

Vasiliki Vivian Iliadou - Google Scholar Citations | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
Vivian Iliadou's insight:

Άρθρα & αναφορές

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Αρχική

Αρχική | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
Vivian Iliadou's insight:
Δείτε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα www.apdseminars.gr Το 2021 θα υπάρχει Μεταπτυχιακό ΔΑΕ (κάντε click για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και νέο online πρόγραμμα ΔΑΕ.
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

ScienceDirect

Vivian Iliadou's insight:
Suppression of otoacoustic emissions! Differences between APD diagnosed children failing a SinB test and passing it. Check both ears. Right and left ears are not created equal!!
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Frontiers | Common Misconceptions Regarding Pediatric Auditory Processing Disorder | Neurology

Pediatric hearing evaluation based on pure tone audiometry does not adequately reflect how a child hears in everyday life. This practice is particularly inadequate when evaluating the difficulties children experiencing Auditory Processing Disorder (APD) have in school or on the playground. Despite the marked increase in research on pediatric APD, there remains limited access to proper evaluation worldwide. This perspective article presents five common misconceptions of APD that contribute to inappropriate or limited management in children experiencing these deficits. The misconceptions discussed are: 1) the disorder cannot be diagnosed due to the lack of a gold standard diagnostic test; 2) making generalizations based on profiles of children suspected of APD and not diagnosed with the disorder; 3) it is best to discard an APD diagnosis when another disorder is present; 4) arguing that the known link between auditory perception and higher cognition function precludes the validity of APD as a clinical entity; and 5) APD is not a clinical entity. These five misconceptions are presented, described and rebutted using published data as well as critical thinking on current available knowledge on APD.
Vivian Iliadou's insight:
Συχνές παρανοήσεις για τις Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας στα παιδιά.

What about Auditory Processing Disorder in children?
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Frontiers | A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus | Neurology

Frontiers | A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus | Neurology | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
Current notions of “hearing impairment”, as reflected in clinical audiological practice, do not acknowledge the needs of individuals who have normal hearing pure tone sensitivity but who experience auditory processing difficulties in everyday life that are indexed by reduced performance in other more sophisticated audiometric tests such as speech audiometry in noise or complex non-speech sound perception. This disorder, defined as “Auditory Processing Disorder” (APD) or “Central Auditory Processing Disorder” is classified in the current tenth version of the International Classification of diseases as H93.25 and in the forthcoming beta eleventh version. Auditory Processing Disorders may have detrimental effects on the affected individual, with low esteem, anxiety and depression and symptoms may remain into adulthood. These disorders may interfere with learning per se and with communication, social, emotional and academic-work aspects of life. The objective of the present paper is to define a baseline European APD consensus formulated by experienced clinicians and researchers in this specific field of human auditory science. A secondary aim is to identify issues that future research needs to address in order to further clarify the nature of APD and thus assist in optimum diagnosis and evidence-based management. This European consensus presents the main symptoms, conditions and specific medical history elements that should lead to auditory processing evaluation. Consensus on definition of the disorder, optimum diagnostic pathway and appropriate management are highlighted alongside a perspective on future research focus.
Vivian Iliadou's insight:
Ποιά συμπτώματα θα  πρέπει να οδηγούν σε διαγνωστική εξέταση για ΔΑΕ; Τι περιλαμβάνει η αντιμετώπιση των ΔΑΕ;
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Frontiers | Spoken Word Recognition Enhancement Due to Preceding Synchronized Beats Compared to Unsynchronized or Unrhythmic Beats | Neuroscience

The relation between rhythm and language has been investigated over the last decades, with evidence that these share overlapping perceptual mechanisms emerging from several different strands of research. Dynamic Attention Theory posits that neural entrainment to musical rhythm results in synchronized oscillations in attention, enhancing perception of other events occurring at the same rate. In this study, this prediction was tested in 10 year-old children by means of a psychoacoustic speech recognition in babble paradigm. It was hypothesized that rhythm effects evoked via a short isochronous sequence of beats would provide optimal word recognition in babble when beats and word are in sync. We compared speech recognition in babble performance in the presence of isochronous and in sync vs. non-isochronous or out of sync sequence of beats. Results showed that a) word recognition was the best when rhythm and word were in sync, and b) the effect was not uniform across syllables and gender of subjects. Our results suggest that pure tone beats affect speech recognition at early levels of sensory or phonemic processing.
Vivian Iliadou's insight:
Πως ο ρυθμός βελτιώνει την αντίληψη ομιλίας σε θόρυβο
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) Σεμινάριο 2 Απριλίου 2017

Ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) Σεμινάριο 2 Απριλίου 2017 | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
2 Απριλίου 2017 ΚΕΔΕΑ https://www.auth.gr/news/conferences/21128

Η ακουστική επεξεργασία είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται παράλληλα με την ωρίμανση του κεντρικού ακουστικού νευρικού συστήματος συνήθως απρόσκοπτα και χωρίς να απαιτούνται θεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Αν αυτό δεν συμβαίνει απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος επιπέδου ακοής και ακουστικής επεξεργασίας πριν από όποια παρέμβαση. Το σεμινάριο "Ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)" θα προσφέρει τις πιο σύγχρονες γνώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα με παρουσιάσεις περιστατικών. Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, και ψυχολόγους προκειμένου να λάβουν γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ). Δευτερευόντως απευθύνεται σε ωτορινολαρυγγολόγους-ακουολόγους, παιδιάτρους, παιδοψυχιάτρους και γενικότερα επαγγελματίες και επιστήμονες που ασχολούνται με παιδιά και ενήλικες που δυσκολεύονται να προσλάβουν και να επεξεργαστούν τα ακουστικά ερεθίσματα παρά το γεγονός της ύπαρξης φυσιολογικής ακοής με βάση το τονικό ακουόγραμμα. Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Ηλιάδου Βασιλική Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής ΑΠΘ Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Σιδηράς Χρήστος csidiras@auth.gr τηλ 6934769774  Κωστοπούλου Αναστασία, παιδίατρος, ankostop@yahoo.gr
Vivian Iliadou's insight:
Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας. 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σύνδεση της κλινικής εμπειρίας με τα ερευνητικά δεδομένα. 

Θέματα που θα καλυφθούν στο σεμινάριο Ακουστικής Εκπαίδευσης: 
1. Τί είναι η ακουστική επεξεργασία; Ποιά η διαφορά της από την ακοή;
2. Πως ελέγχω την ακοή στην παιδική ηλικία και πως στην ενήλικη ζωή;
3. Η ελληνική εμπειρία στην ακουστική εκπαίδευση
4. Γνωστικές λειτουργίες & Ακουστική Επεξεργασία σε παιδιά & ενήλικες
5. Workshop ακουστικής εκπαίδευσης

Διεθνής συμμετοχή: Dr Doris-Eva Bamiou MD MSc FRCP PhD  Ear Institute London UK 

Βελτίωση μαθησιακών δυσκολιών, γνωστικού επιπέδου και γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από την πλαστικότητα του κεντρικού ακουστικού νευρικού συστήματος σε όλο το ηλικιακό φάσμα της ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΑΕ!
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας 2016

Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας 2016 | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it

Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) & Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών  -Ανανεωμένα-

Vivian Iliadou's insight:

Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) & Νευροαναπτυξιακών ΔιαταραχώνΕυχαριστούμε για τις συμμετοχές. Έχουν πλέον συμπληρωθεί όλες οι θέσεις για τα σεμινάρια του 2016. Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο το 2017 παρακαλώ να παρακολουθεί τακτικά την ιστοσελίδα μας για την ανακοίνωση ημερομηνιών και προυοποθέσεων συμμετοχής.

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα εκτιμηθεί το βιογραφικό των υποψήφιων συμμετεχόντων.

 

 

Τι προσφέρει η εξέταση ακουστικής επεξεργασίας και σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να την σκέφτεται ο θεραπευτής;

 

Ανανεωμένα με προσθήκη νέων ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης και έμφαση στην ακουστική εμπειρία και εξάσκηση των συμμετεχόντων για αποτελεσματικότερη χρήση τους στα πλαίσια λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής αγωγής σε παιδιά και ενήλικες με διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.

 

http://www.apdseminars.gr

 

Πρόγραμμα αυτοτελών σεμιναρίων 2016

 

Ιανουάριος Σάββατο 16 (όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί)

 

Μάρτιος Σάββατο 12 (όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί)

 

Απρίλιος Σάββατο 9 (όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί)

 

Σεπτέμβριος    Σάββατο 17 (όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί)

 

Νοέμβριος     Σάββατο 19 (όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί)

 

Οι επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα αποκτήσουν πρακτικές πιστοποιημένες γνώσεις εφαρμογής ασκήσεων ακουστικής διάκρισης, γνώσεις σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και θα μπορούν να αναγνωρίσουν τις μεθόδους ελέγχου της ακουστικής αντίληψης, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού.

 

Επικοινωνία για κρατήσεις θέσεων στο viliad@auth.gr ή τηλεφωνικά στο 6976805644 Δευτέρα & Πέμπτη 11πμ-1μμ.

 

 

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning Disabilities—A need for screening?

Vivian Iliadou's insight:

High prevalence of APD in the targeted group of children suspected of Learning Disabilities sets the grounds for a possible benefit in screening for the disorder.

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

CAPD_ConferenceAnotherBigSuccess.pdf

Vivian Iliadou's insight:

The Central

Auditory Processing

Disorder (CAPD)

conference,

Clinical Populations

with CAPD, What We

Know and What Lies

Ahead, was held in

conjunction with

AudiologyNOW! 2014

in Orlando on

March 28–29.

 

Approximately 220 attended to hear

some of the foremost researchers

and clinicians in the world discuss

CAPD and related issues. Program

chair Gail Chermak and conference

cochairs Frank Musiek and Doris

Bamiou assembled a highly relevant

and interesting agenda. In addition,

33 posters were presented covering

current issues in CAPD. Similar to the

highly successful 2012 conference,

this year’s program attendees, poster

presenters, and speakers represented

countries from all over the world.

On Friday night, the first keynote

presentation was delivered by Ken

Hugdahl from the Department of

Biological and Medical Psychology,

University of Bergen, Bergen, Norway.

World renowned for his work on

dichotic listening, Dr. Hugdahl

presented a review of his dichotic

listening work including findings in

various clinical populations. He also

emphasized the importance of the

interaction between bottom-up and

top-down processing to fully understand

the processing of dichotically

presented stimuli.

Next, Dr. Nicci Campbell from

London introduced the poster session

where attendees and faculty mixed to

discuss the new research presented.

 

research was developed into key

methodologies used today in auditory

training. She emphasized the value of

auditory training and how it results

in both behavioral and physiological

changes in the auditory system.

Dr. Tallal was followed by Dr.

Shivashankar from the Department

of Speech Pathology and Audiology,

National Institute of Mental Health and

Neurosciences, in Banglore, India. He

provided an intriguing clinical research

presentation revealing the value of

tests of central auditory function in a

wide variety of clinical populations. He

ended his lecture with a fascinating

case of pure word deafness.

The next speaker was Vivian

Illiadou, from Aristotle University

in Thessaloniki, Greece. Dr. Illiadou

reported on her research and clinical

work on CAPD in individuals with mental

health issues. This emerging area

has revealed that some kinds of mental

health problems such as schizophrenia

have strong links to deficits on certain

auditory processing tests.

 

Mridula Sharma, from Macquarie

University in Sydney, Australia,

was the next researcher to speak.

Dr. Sharma discussed the value of

utilizing auditory-evoked potential

tory

training in children with CAPD.

Dr. Harvey Dillon from the

National Acoustic Laboratories in

Sydney, Australia, followed with a

presentation of his research on over

600 children from the Australian

Hearing CAPD service with spatial

processing disorders and dichotic

deficits. He discussed how recruitment

criteria, cognitive function, and

the severity of otitis media can influence

the detection of these disorders.

Following lunch, Dr. Eliane

Schochat from the University of Sao

Paulo, Sao Paulo, Brazil, gave a talk

concerning the importance of utilizing

electrophysiological procedures

along with behavioral tests to diagnose

and treat patients with central

auditory processing deficits due to

left temporal lobe epilepsy. She also

discussed the encouraging advances

being made in patients with traumatic

brain injury after participating

in formal auditory training.

 

Based on attendees’ positive

feedback, it appears that this second

global conference on CAPD’s coverage

of a wide array of clinically

focused topics was of keen interest to

both clinicians and clinical scientists.

The success of this conference

also reflects the worldwide interest

in CAPD. As interest in this area

continues to grow, there will be an

ever-greater demand for services and

continuing education. It is more than

fair to say that both the faculty and

participants look forward to future

conferences on CAPD.

 

 

It should be noted that the global

conference was kindly supported by

the American Academy of Audiology

and would not have been possible

without the hard work of Lisa

Yonkers, senior director of professional

advancement at the Academy.

Also, sincere thanks to The Royal

Arch Research Assistance and Plural

Publishing for their continued support

of CAPD and this conference.

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Brain imaging shows enhanced executive brain function in people with musical training

Brain imaging shows enhanced executive brain function in people with musical training | Σεμινάρια Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας | Scoop.it
A controlled study using functional MRI brain imaging reveals a possible biological link between early musical training and improved executive functioning in both children and adults, report researchers. The study uses functional MRI of brain areas associated with executive function, adjusting for socioeconomic factors.
No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Διαγνωση χωρίς σταθμισμένες δοκιμασίες; Διάγνωση με βάση συμπτώματα ΜΟΝΟ;

Αντιμετώπιση χωρίς διάγνωση?   ΠΟΤΕ!

Vivian Iliadou's insight:

Η διαγνωση για (Κεντρικές) Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας βασίζεται σε συγκεκριμένο συνδυασμό σταθμισμένων δοκιμασιών με βαση την Αμερικανική Ακαδημία Ακουολογίας, γίνεται μόνο από ειδικούς ΩΡΛ με εξειδίκευση στην Ακουολογία ( και για τα παιδιά στην Παιδοακουολογία).
Χωρίς τη διάγνωση η όποια αντιμετώπιση είναι μη αποδεκτή!

No comment yet.
Scooped by Vivian Iliadou
Scoop.it!

Ακουστική εκπαίδευση

Ακουστική εκπαίδευση: τί είναι και πώς θα την εφαρμόσετε!

Vivian Iliadou's insight:

Εξαιρετικά αποτελέσματα με στοχευμένη και εξατομικευμενη ακουστική εκπαίδευση σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας.

 

No comment yet.