In deze video wordt op heldere wijze uitgelegd wat de voordelen zijn van Near-Patient Testing en het gebruik van het systeem van Portavita, voor zowel de trombosediensten als de medewerkers van zorginstellingen en de patienten.