Control del nemátodo del tallo y de los bulbos Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, en ajo (Allium sativum L.)Chemical control of the stem and bule nematode, Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, in garlic (Allium sativum L.).